Begraafplaatsen

Locatie, openingsuren en toegankelijkheid

Reinigen van grafzerken

Urnenbos en urnenveld

Grondvergunningen (concessies)

Groenbeheer op de begraafplaatsen 

Huishoudelijke reglement begraafplaats Hogerlucht

 

Locatie, openingsuren en toegankelijkheid

Ronse heeft twee begraafplaatsen :

Begraafplaats Leuzesesteenweg – Engelsenlaan (het oude kerkhof)

Openingsuren : 

NOVEMBER - DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI :  
Maandag tot en met vrijdag : open om 8.00 u - gesloten om 16.30 u.
Zaterdag, zon- en feestdagen : open om 8.00 u. - gesloten om 17.00 u.

MAART - APRIL - MEI - SEPTEMBER - OKTOBER :
Elke dag open om 8.00 u. - gesloten om 19.00 u.

JUNI - JULI - AUGUSTUS :
Elke dag open om 8.00 u. - gesloten om 21.00 u.

 

Begraafplaats Hogerlucht – Ommegangstraat (het nieuwe kerkhof)

Openingsuren : 

OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI :  
Maandag tot en met vrijdag : open om 8.00 u - gesloten om 16.30 u.
Zaterdag, zon- en feestdagen : open om 8.00 u. - gesloten om 17.00 u.

MAART - APRIL - MEI:
Elke dag open om 8.00 u. - gesloten om 19.00 u.

JUNI - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER :
Elke dag open om 8.00 u. - gesloten om 20.00 u.
   

Beide begraafplaatsen kan je eenvoudig te voet, met de fiets en met de wagen  bereiken.
De Lijn voorziet in een belbusdienst voor Hogerlucht. (lijnen 70 en 75).

De nieuwe begraafplaats is te bereiken via Hogerlucht. Er is een tweede toegang via de Ommegangstraat. Aan beide ingangen is er voldoende parking voorzien.

De oude begraafplaats langsheen de Leuzesesteenweg is bereikbaar via de Leuzesesteenweg en de Engelsenlaan. Ook hier zijn voldoende parkeermogelijkheden.

Terug naar boven

 

Reinigen van grafzerken

Inwoners van Ronse kunnen de grafzerken van hun dierbaren occasioneel laten reinigen door het stadsbestuur. Om van deze dienst gebruik te maken, moet je een aanvraag indienen bij de technische dienst. De betaling gebeurt vooraf. 

Klik hier voor meer informatie.

Terug naar boven

Urnenbos en urnenveld

De stedelijke begraafplaats Hogerlucht van de stad Ronse heeft er sinds kort twee nieuwe gedenkvormen bij. Voortaan kan je naast de mogelijkheid tot begraving in volle grond, columbarium of asverstrooiing ook kiezen voor het plaatsen van een asurne in het urnenveld of in het ecologisch urnenbos. Het urnenveld is bestemd voor geconcedeerde bijzettingen van gecremeerde stoffelijke overschotten in asurnen in volle grond in een urnenputje. Er kan voor een enkele of dubbele concessie gekozen worden voor een duur van de concessie van 10 of 25 jaar.

Uiteraard kan onze stad ook niet achterblijven op het vlak van milieubewustzijn. Daarom bieden wij aan onze bewoners een nieuwe ecologische gedenkvorm aan, het urnenbos. Hierbij gaat het zowel om het ecologische aspect van een biologisch afbreekbare urne in de grond als over het aspect van zingeving door afscheid te nemen van een dierbare in een natuurlijke omgeving van een bos. In het urnenbos zijn geen graftekens, monumenten of ornamenten toegelaten. Hierdoor blijft de uitstraling van het urnenbos ook in de toekomst gegarandeerd. De biologisch afbreekbare urne zorgt ervoor dat de overledene effectief terugkeert naar de natuur.
Voor meer informatie over zowel de bestaande gedenkvormen als over deze twee nieuwe gedenkvormen kan contact worden opgenomen met de technische dienst van de stad, Grote Markt 12 te 9600 Ronse, of telefonisch op het nummer 055/232758 of via email td@ronse.be.

Terug naar boven
 
 

Grondvergunningen (concessies)

 

Verdere inlichtingen omtrent de mogelijkheden rond grondvergunningen, columbaria, het plaatsen van graftekens, ontgravingen kan je verkrijgen op de technische dienst in het stadhuis.

Terug naar boven

 

Groenbeheer op de begraafplaatsen

Kerkhof Hogerlucht

Het kerkhof Hogerlucht is omgeven door Habitatrichtlijngebieden (Europees beschermde zones voor instandhouding van wilde fauna en flora) waaronder het natuurreservaat Bois Joly waarvan Natuurpunt de eigenaar en beheerder is. Ook op het kerkhof zelf zijn ecologisch waardevolle en zeer waardevolle zones aanwezig.

Aanplant bos 
In november 1994 werd op het kerkhof Hogerlucht ter gelegenheid van de boomplantactie een bos aangeplant. Tegelijk werd de toegangsdreef verder uitgewerkt en beplant met inheemse struiken. Na al die jaren is het resultaat een mooie dreef en een jong bos die mee vormgeven aan het kerkhof als groene en rustgevende plek. Tijdens de winter 2008-2009 werd onder begeleiding van de Bosgroep Vlaamse Ardennen een zuiveringskap uitgevoerd in dit bosgedeelte.

Beheer heiderelicten
Tot in de vorige eeuw vond je op enkele heuveltoppen in de Vlaamse Ardennen perceeltjes met heide en heischrale graslanden. Begrazing met schapen of heel laat hooien op het jaar hield deze vegetaties in stand. De tijden veranderden echter en veel van deze perceeltjes gingen dan ook verloren.

Maar op het kerkhof Hogerlucht mochten de heide en de heischrale graslanden rustig hun gang blijven gaan, in de stilte van de eeuwigheid. Tengere kruiden, stugge graspollen, struikjes heide en mossen vinden hier nog hun vaste stek. En dit in het gezelschap van sierlijke dagvlinders, tal van kevers, hommels en bijen… Met een aangepast beheer wil de stad Ronse i.s.m. het Agentschap voor Natuur en Bos deze kostbare relikwie uit de Vlaamse Ardennen in ere houden.

Sinds 2008 krijgen twee afgebakende zones op het kerkhof (zie kaartje) dit aangepaste beheer. Ze worden met geschikt materiaal één tot twee keer laat op het jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd, om zo de zandige bodem arm aan voedingsstoffen te houden. Door dit hooilandbeheer krijgen specifieke planten weer de kans om tot bloei te komen. Vlinders en andere insecten zoeken dan deze planten op, om zich te voeden met hun nectar of om er veilig hun eitje op af te zetten.

   

Foto’s heiderelicten

 foto heiderelicten
 foto heiderelicten 2
 foto ligvleugelbloemigen
 foto ligvleugelbloemigen
 foto margriet

 

Omvorming grind tot grindgras
Door het Pesticidendecreet van 21 december 2001 zijn gemeentebesturen verplicht om het gebruik van pesticiden volledig af te bouwen tot nulgebruik tegen uiterlijk 1 januari 2015. Op het kerkhof Hogerlucht is er op de paden tussen de graven momenteel bijna overal steenslag. Deze steenslag wordt onkruidvrij gehouden door ofwel pleksgewijs te sproeien ofwel te werken met onkruidbranders. Onkruidbranders zijn niet het ideale middel om grindpaden te onderhouden op kerkhoven: arbeidsintensief, brandgevaar (oude bladeren, droogbloemen en kransen, …), nog deels milieubelastend.
Omwille van deze redenen en gebaseerd op goede ervaringen uit andere steden, heeft het stadsbestuur beslist om de grindpaden geleidelijk aan om te vormen tot grindgras. Het inzaaien van het grind houdt volgende stappen in:
-     doorfrezen van onderliggende ondergrond en grind
-     egaliseren van de paden
-     aanrollen tegen de zerken
-     inzaaien met een grasmengsel
-     toedienen van startbemesting

Grindgras heeft verschillende voordelen:
-     groene rustgevende vlakken
-     altijd toegankelijke, ook tijdens de wintermaanden door de harde onderlaag van grind
-     eenvoudig onderhoud: maaien met grasmaaier en boorden langs zerken met kantenmaaier
-     geen gebruik van pesticiden of onkruidbranders meer

Foto's voor en na omvorming grind tot grindgras

 foto voor omvorming  foto na omvorming

In 2010 werd bij wijze van proefproject een deel van het grind op het kerkhof omgevormd tot grindgras. In 2014 zijn alle grindoppervlakten omgevormd tot grindgras.

Foto's proefproject

 foto proefproject 1  
 foto proefproject 2  
 foto proefproject 3  

 

Oud kerkhof Leuzesesteenweg

Omvorming grind tot grindgras
Op het oud kerkhof (Leuzesesteenweg) werd in 2010 alle grind omgevormd tot grindgras (meer info over omvorming zelf – zie hoger). 

Foto’s voor omvorming

 foto voor omvorming 1
 foto voor omvorming 2
 foto voor omvorming 3

 

Foto’s na omvorming

foto na omvorming 1 
 foto na omvorming 2
 foto na omvorming 3

Terug naar boven

Laatste update 24 nov 2016

Technische dienst

Martine Vanden Hole

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 58
F: 055 23 27 57
E: td@ronse.be