Wetgeving

Voor het optrekken van een nieuwe woning dient de expliciete toestemming van de overheid gevraagd te worden. Echter, ook kleinere bouw- of verbouwingswerken kunnen in bepaalde gevallen slechts uitgevoerd worden na het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of melding. Het is dus raadzaam vooraf de wetgeving terzake te raadplegen wanneer je plannen hebt om te te bouwen of te verbouwen. Je kan ook je licht opsteken bij onze stedelijke dienst wonen-bouwen.  

Naast deze wetgeving die voor heel Vlaanderen van toepassing is bestaan er vaak ook lokale randvoorwaarden, waarmee rekening gehouden dient te worden bij het bouwen of verbouwen.  Deze randvoorwaarden volgen uit het al dan niet van kracht zijn van bijzondere plannen van aanleg (BPA's), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), verkavelingen en verordeningen. 

Voor een hele reeks werken en handelingen is de medewerking van een architect niet vereist. Indien de medewerking van een architect wel verplicht of op zijn minst aangewezen is (voor de opmaak van uw aanvraagdossier) kan u alvast terecht bij volgende architecten.

Laatste update 20 feb 2015

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download