Overleg over een ontwerp of project

Om de slaagkansen te verhogen van grote en complexe projecten verdient het aanbeveling in de planfase overleg te plegen.  Op die manier kunnen bepaalde knelpunten in een vroeg stadium gededecteerd worden, en wordt vermeden dat het project tijdens de officiële vergunningsprocedure struikelt over vermijdbare pijnpunten.   

Vooroverleg kan evenwel nooit een 100% garantie op succes zijn aangezien dit overleg, hoe uitgebreid ook, nooit de officële vergunningsprocedure kan vervangen.  Bij grotere projecten wordt bijvoorbeeld een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij je op voorhand niet weet wat het resultaat zal zijn.   

Er bestaan verschillende mogelijkheden van overleg.  Van beperkt officieus tot uitgebreid en officieel.  Wat de meest aangewezen vorm van overleg is wordt vaak bepaald door de aard en omvang van het project zelf.

1. Contacteren van dienst wonen-bouwen

Je komt vooraf met je plan/schets tijdens de openingsuren naar de dienst wonen-bouwen.  Een medewerker van de dienst zal je wijzen op de aandachtspunten.  Dit is de meest snelle maar ook de meest onvolledige manier van overleg.  Er kan immers hooguit een inschatting van de slaagkansen gemaakt worden.  Voor de meeste, kleinere projecten volstaat dit.  Voor de grotere en meer complexere projecten kan verwezen worden naar een meer uitgebreide vorm van overleg. 

2. Een afspraak met het bestuur en de diensten van de stad

Er wordt een afspraak gemaakt (via Carine Castelin, 055/232 772) met de burgemeester en/of schepen van ruimtelijke ordening en een medewerker van de dienst wonen-bouwen.  Indien wenselijk kunnen ook andere interne diensten naar het overleg uitgenodigd worden.

3. Drie-partijenoverleg 

Deze officiële vorm van overleg brengt zowel het bestuur en dienst wonen-bouwen van de stad Ronse als vertegenwoordigers van Ruimte-Vlaanderen rond de tafel.  Indien gewenst kan de ontwerper of projectontwikkelaar zelf aanwezig zijn om het project te duiden.  Dit overleg vindt maandelijks plaats in het stadhuis te Ronse.  Om uw project op de agenda van het drie-partijenoverleg te plaatsen dient u ten laatste 10 dagen vóór het eerstkomende overleg een dossier (in tweevoud) te bezorgen aan de dienst wonen-bouwen (Carine Castelin, 055/232 772).  Dit dossier bestaat uit schetsen van het project, met daarnaast ook enkele verduidelijkende foto's.  Achteraf ontvangt u een schriftelijk verslag. 

  

Los van bovenstaande vormen van overleg kan het ook wenselijk zijn om bepaalde externe instanties te contacteren met uw voorontwerp:

 

Laatste update 20 feb 2015

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download