Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ronse

Op 14 april 2010 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van de stad Ronse definitief goedgekeurd. 

Met de definitieve goedkeuring komt een einde aan het structuurplanningsproces dat opgestart werd in 1999.     

Het GRS Ronse vormt een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijk grondgebied. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Het GRS bestaat uit drie delen:

Het informatief gedeelte omvat de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur van Ronse, met al haar knelpunten, potenties en kwaliteiten. 

In het richtinggevend gedeelte wordt een visie opgebouwd voor de toekomstige ruimte van Ronse. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande toestand, en worden kwaliteiten verder versterkt, potenties uitgebouwd en knelpunten zoveel mogelijk weggewerkt. 

In het bindend gedeelte worden de prioritaire acties voorop gesteld waartoe de stad zich verbindt.

GRS raadplegen

Het definitief goedgekeurde Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan kan je tijdens de openingsuren raadplegen:

Stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse, loket Wonen-Bouwen
Bibliotheek, Soudansquare, 9600 Ronse, leeszaal

 

Je kan het document hier ook downloaden (PDF):

 

Een ingebonden exemplaar is verkrijgbaar tegen kostprijs (€45)
bij de stedelijke dienst Wonen-Bouwen,

 

Brochure Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Brochure GRS

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek bracht het stadsbestuur in juni 2009 een brochure uit die de belangrijkste punten van dit plan op een duidelijke en visuele manier uiteenzet. Download deze brochure in de rechterkolom van deze pagina of klik op de cover hiernaast.

 

 

Meer info: Kristof Meerschaut, stedenbouwkundig ambtenaar stad Ronse, 055/23 27 68, kristof.meerschaut@ronse.be

 

Laatste update 16 feb 2012

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download