De Vrijheid

Fase 2 : plannen en projecten

Maart 2017

Het stadsbestuur van Ronse heeft de voorbije maanden samen met studiebureau Stramien verder gewerkt aan een ontwerp voor het hart van het historisch kwartier ‘De Vrijheid'. In de maand februari werden de eerste plannen besproken met diverse gebruikersgroepen en op basis van de verkregen input werden deze nog verder verfijnd. Op 7 maart werd het resultaat onthuld in De Brouwerij. Je kan de presentaties van deze avond hier bekijken.

- 1. Overzichtplan (PDF - 2MB)
- 2. Groenvisie ontwerp (PDF - 12 MB)
- 3. Visie publieke ruimte (PDF - 3 MB)
- 4. RUP De Vrijheid (PDF - 4 MB) 

De werken starten in oktober 2017 en zijn zonder tegenslagen begin 2019 afgewerkt. Gedurende de hele periode is er een centraal contactpunt voor alle vragen over De Vrijheid: projecten@ronse.be

Verkeersvrije zone met veel groen

Het hart van De Vrijheid wordt een voetgangerszone waartoe enkele bewoners en leveranciers nog toegang krijgen. De vrije ruimte werd ontworpen als een aaneenschakeling van levendige pleinen die door een uitgebreid en bloemenrijk Albertpark met elkaar worden verbonden. Uniek is de manier waarop het regenwater bovengronds wordt opgevangen in grote watertrappen. Dat zorgt niet enkel voor meer beleving maar is tegelijk een meer duurzame manier om het regenwater te verzamelen.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Parallel met het hertekenen van de publieke ruimte werd ook een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied opgesteld waarin duidelijk bepaald wordt welke kwaliteiten woninggevels dienen te bezitten. Elke bouwaanvraag zal hieraan worden getoetst. De bewoners zullen tevens worden aangeschreven met de vraag of zij voorstander zijn van een geveltuin, die de stad kosteloos zal aanbrengen. Door op die manier publieke ruimte en private gevels op elkaar af te stemmen, kan De Vrijheid echt haar identiteit terugkrijgen. Diezelfde sterke identiteit en unieke beleving moet ook ‘avonds terug te vinden zijn. Daarom heeft de stad het bureau Radiance aangesteld om werk te maken van een lichtplan voor het gebied.

Parkeerbeleid

Ook het parkeerbeleid binnen het gebied werd onder de loep genomen. Wanneer de nieuwe gratis randparking Familia deze zomer in gebruik is, wordt de parking achter het stadhuis betalend. Op die manier komt er meer plaats voor bezoekers van handel en horeca. Met hetzelfde doel zullen stadsbestuur en stadspersoneel hun wagens vanaf dan parkeren op de randparkings en niet langer achter het stadshuis. Zo geeft het bestuur zelf het goede voorbeeld.

 

Groenplan en parking Familia 

April 2016

Woensdag 6 april 2016 was er een infosessie over de verdere plannen van De Vrijheid.  De groenstructuur van de Vrijheid en de plannen voor de parking Familia werden aan de Ronsenaars voorgesteld.

Groenplan

Het Groenplan onderscheidt zich door 4 werklagen:
- De combinatie van water en groen
- Elk historisch park krijgt een eigen sfeer
- Groen inbrengen op markante plekken
- Stimuleren van gevelgroen

Parking Familia

Deze principes worden geïllustreerd in het ontwerp voor de nieuwe parking op de site Familia. Deze parking zal meer dan 100 parkeerplaatsen tellen waarvan 3 voor mindervaliden en 4 voor het opladen voor elektrische wagens. Door het behouden van het waardevol groen en het planten van nieuwe bomen zal de parking niet enkel zeer mooi ogen maar ook in de hete zomers voldoende schaduw voorzien.

Gebouwen Familia

Architectenbureau Murmuur heeft ook zijn plannen voor de aansluitend gebouwencomplex getoond. Boven op een sokkel van diverse publieke functies (vrije beroepen, ateliers, boekenwinkel, galerij) komen er enkele zeer fraaie woningen. De binnenkoer van het complex vormt de voetgangersverbinding tussen de parking en het hart van de Vrijheid.

Mobiliteit

Afsluitend werd ook stilgestaan bij de mobiliteit binnen de Vrijheid. Op basis van objectieve metingen is vastgesteld dat het doorgaand verkeer effectief geweerd wordt terwijl het bestemmingsverkeer nog steeds vlot De Vrijheid kan bereiken. Het bestuur heeft dan ook beslist om het mobiliteitsconcept in zijn huidige vorm te behouden.

De presentaties van deze avond vind je hier terug : 

- Groenplan en parking Familia
- Gebouwen Familia
- Mobiliteit en timing

  

Fase 1 : voorstelling visie en concepten

Februari 2014 

Het stadsbestuur van Ronse heeft van de herwaardering van het historisch centrum ‘De Vrijheid' een prioriteit gemaakt. Eind februari 2014 werden door het stadsbestuur een aantal infosessies georganiseerd waarop het resultaat van de voorbereidende studies over "De Vrijheid" werd toegelicht. De visie en de concepten voor de verdere ontwikkeling van dit stadsdeel werden afgetoetst met een ruim opgekomen publiek waarvan een groot deel bestond uit mensen die in de Vrijheid wonen en werken.

Je kan de voorgestelde presentatie en plannen via deze link downloaden.

Het voorgestelde filmpje kan je hieronder bekijken of via deze link.

 

De Vrijheid : de eerste stappen

Maart 2013 

De Vrijheid is het historisch stadsdeel rond Sint-Hermeskerk met ondermeer de Kleine Markt, het Bruulpark en de Oude Sint-Martinuskerk. Dit stadsdeel heeft een enorm potentieel vanwege de aanwezigheid van tal van gebouwen met een belangrijke erfgoedwaarde maar tevens omdat het op het kruispunt ligt van een aantal belangrijke assen:

- De commerciële as van de Wijnstraat - Rooseveltplein
- De horeca as Grote Markt en Kleine Markt
- De culturele-toeristische as Ververij – Hoge Mote – Sint-Hermes 

De ontwikkeling van dit stadsdeel kan daarom een belangrijke nieuwe impuls aan onze stad bieden. Om een sterke en coherente visie te ontwikkelen op de toekomst van De Vrijheid werden twee ervaren studiebureaus aangesteld voor de realisatie van twee complementaire studies die gelijktijdig werden ontwikkeld:

  • Het bureau STRAMIEN werd aangesteld voor het opstellen van een sterke stedenbouwkundige visie met aandacht voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte.
  • De bureaus MOP, SIEN en WES werkten gezamenlijk aan een strategisch ontwikkelingsplan voor het museaal en toeristisch kwartier met een sterke rode draad en een coherent programma voor de belangrijkste gebouwen.

 

Dit project heef een impact op een resem aan beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, toerisme, economie en cultuur en wordt daarom opgevolgd door een multidisciplinaire stuurgroep.

Beide studies werden in het najaar van 2013 afgerond.

 

Laatste update 10 maa 2017

Projecten

Julien Vandenhoucke

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 25
E: projecten@ronse.be

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA