Wegenwerken in Ronse

Heraanleg De Vrijheid

Aanleg nutsleidingen 

Vanaf donderdag 9 november 2017 starten de werken voor de aanleg van nutsleidingen in het stadsdeel De Vrijheid. Er wordt gewerkt in verschillende fasen, in de volgende straten: Cypriaan De Rorestraat - Sint-Martensstraat – Schipstraat –  Kaatsspelplein – Begijnhofstraat en Watermolenstraat.

Fase 1: Cypriaan De Rorestraat van 9/11 tot en met 17/11/2017

Fase 2: Kaatsspelplein - Kleine Markt van 15//11 tot en met 24/11/2017

De stad en de nutsmaatschappijen zullen er alles aan doen om de bereikbaarheid van het gebied zo min mogelijk in het gedrang te brengen. De verschillende fasen en de mobiliteit tijdens elk van deze kunnen geraadpleegd worden op de website “Geopunt – Hinder in kaart”.

De werken zullen duren tot 21 december 2017.

Heraanleg voetpaden en verhogen kruispunt in de Louis Pasteurlaan

Vanaf 25 september 2017 worden in de L. Pasteurlaan de voetpaden heraangelegd en het kruispunt ter hoogte van de Aatstraat verhoogd. Er wordt in 3 fases gewerkt:
- fase 1: de voetpaden worden heraangelegd aan de kant van de even huisnummers. Het verkeer kan in 1 richting blijven rijden, komende van de J. Bordetlaan richting O. Decrolylaan. Omleiding via de Rode Broeckstraat en Aatstraat
- fase 2: de voetpaden worden heraangelegd aan de kant van de oneven huisnummers. Het verkeer kan in 1 richting blijven rijden, komende van de O. Decrolylaan richting J. Bordetlaan. Omleiding via de Aatstraat en Rode Broeckstraat
- fase 3: het kruispunt L. Pasteurlaan – Aatstraat wordt verhoogd. Er is geen doorgang mogelijk voor het verkeer ter hoogte van het kruispunt. Er wordt een omleiding voorzien via de omliggende straten. De uitvoeringsperiode voor fase 3 start op 15 november en zal duren tot half december 2017.

 

Werken Fiertelmeers en Groeneweg

Op maandag 3 april 2017 start de firma Vindevogel met de aanleg van nutsleidingen in de Fiertelmeers (tussen Opgeëistenstraat en huisnr. 102) en de Groeneweg. Er wordt gewerkt in verschillende fasen waarbij telkens een deel van de rijweg wordt afgesloten en er geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in het deel waar gewerkt wordt. Deze werken zullen duren tot eind juni 2018.   

Verbouwingswerken Hoge Mote

Vanaf 20 februari 2017 starten de verbouwingswerken aan de Hoge Mote in de De Biesestraat. Er wordt parkeerverbod ingevoerd ter hoogte van de parkeerstrook voor de Hoge Mote (parkeerstrook wordt ingericht als werfzone) en aan de overkant van de straat zodanig dat een vlotte doorgang voor het verkeer verzekerd blijft. 

 

Hinder door werken in kaart gebracht

Wegwerkzaamheden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de wegen, waterlopen, rioleringen, fietspaden, ... in Ronse in optimale conditie blijven. Niet enkel de stad laat werken uitvoeren aan de wegen. Ook Aquafin, het Vlaamse Gewest en vele nutsbedrijven werken op het openbaar domein. Deze werken worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er uiteindelijk minder hinder is voor de bewoner. Daarom streeft men ernaar de werken zo overzichtelijk mogelijk te houden en zo kort mogelijk in tijd. Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of andere innames op het openbaar domein mét verkeershinder zoveel mogelijk samen. Via de onderstaande link, vind je een overzicht van de (wegen)werken en innames van het openbaar domein in Ronse. Via de icoontjes op de kaart kan je meer informatie raadplegen over de activiteiten. Je kan per dossier de zone zien op een apart kaartje, de aard van de hinder, de timing, eventuele omleidingen en de contactgegevens.

Klik hier voor een actueel overzicht op kaart en meer details over de werken in Ronse.

 

Signalisatievergunningen voor werken en verkeersbelemmering (o.a. verhuis, plaatsen containers...)

Voortaan kan je voor signalisatievergunningen bij werken terecht bij het gemeentebestuur en niet langer bij de lokale politie.

Signalisatievergunning

Werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg moeten worden aangeduid conform de wegcode. De verantwoordelijke uitvoerder van de werken moet hiervoor een signalisatievergunning hebben en eventueel vrijstelling van de blauwe zone of aannemerskaart voor werken in de betalende zone. Meer info.

 

Steunmaatregelen bij Openbare werken

Het uitvoeren van werken is soms onvermijdelijk. Als handelaar kan je beslissen om de zaak gedurende een bepaalde periode te sluiten aangezien de werken dikwijls gepaard gaan met een bemoeilijkte toegang tot je winkel. Het sluiten van de zaak leidt tot een inkomensverlies. Sinds 01 juli 2017 vervangt de hinderpremie de rentetoelage en de inkomenscompensatie bij openbare werken.

Meer info op: hinderpremie

Wie krijgt de hinderpremie?

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op detailhandel ('winkeliers'), de horeca en ondernemingen waarbij er ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Wat betekent ernstige hinder?

 • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten
 • de werken een oppervlakte van meer dan 50m2 hebben
 • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren

 

Hoe gaat de uitbetaling door het Agentschap Innoveren en Ondernemen in zijn werk?

 • De beheerder van de werken is verplicht de nuts- of wegenwerken in te voeren in een databank (GIPOD genoemd). Het Agentschap Innoveren en Ondernemen vraagt zelf de hinderzones op, toetst af of er 'ernstige hinder' is en selecteert de getroffen handelaars die binnen deze hinderzonde vallen en voldoen aan de voorwaarden.
 • De geselecteerde handelaars krijgen van hen een brief voor de werken starten.
 • U vraagt zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via vlaio.be/hinderpremie. U doet dit binnen de 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken.
 • Het Agentschap controleert uw gegevens en stort het bedrag zo snel mogelijk op uw rekening.
 • Bij sluiting kunt u bij hen ook een sluitingspremie aanvragen.
 • Een controle op de correctheid van de verstrekte gegevens is altijd mogelijk.

 

De sluitingspremie.

Als u uw zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kunt u één of meerdere dagen sluitingspremies aanvragen. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraagt u aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. De sluitingspremie kan u krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van uw sluiting.

Ook een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, kunnen een sluitingspremie aanvragen.

Ook deze aanvraag gebeurt online via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting ingediend worden.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Hinderpremie: 2.000 €, kan maximaal 1 maal per jaar aangevraagd worden in een periode van hinder.
 • Sluitingspremie: 80 € / sluitingsdag, maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode van hinder.

 

U werd niet geselecteerd voor een hinderpremie. Wat nu?

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen maakt een selectie op basis van verschillende databanken. Misschien staan uw gegevens niet correct of voldoet u niet aan de voorwaarden. Check hun website voor meer informatie.

Uitverkoop

Bij overmacht door openbare werken bestaat de mogelijkheid tot het verkopen met verlies. De regeling is vastgelegd in het Wetboek Economisch Recht en kan je nalezen op de site van de FOD economie & KMO.

Korting geven zonder uitverkoop kan ook zolang er niet met verlies verkocht wordt en er rekening gehouden wordt met de regeling die geldt tijdens de sperperiode.

Voorwaarden

 • maximum 5 maanden
 • uitverkoop van het volledige aanbod
 • uitverkoop in het gebruikelijke verkooppunt
 • de startdatum wordt vermeld op elke communicatie, publicatie, reclame, folder, ...
 • regeling rond sperperiode wordt nageleefd (schoenen, kledij, lederwaren)

 

Vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen

Ondernemers die door verminderde inkomsten de sociale zekerheidsbijdragen tijdelijk moeilijk of niet kunnen betalen kunnen een vrijstelling bekomen. Tijdens de vrijgestelde kwartalen wordt geen pensioenrecht opgebouwd. Indien je dat niet wenst dan is een afbetalingsplan ook een optie.

Voorwaarden

De vrijstelling kan enkel voor zelfstandigen in bijberoep en moet aangetekend worden aangevraagd bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

 

Uitstel betaling RSZ-bijdragen

In geval van overmacht kan een uitstel worden bekomen van zowel de werkgevers- als werknemersbijdragen.

Website

Tijdelijke werkloosheid

RVA

De mogelijkheid bestaat om jouw personeel tijdelijk werkloos te stellen. Dit moet steeds worden afgestemd met het werkloosheidsbureau van de RVA.

• werkgebrek op grond van overmacht

• werkgebrek op grond van economische oorzaken

• schorsing bedienden wegens werkgebrek

Als gevolg van de invoering van het eenheidsstatuut zijn wijzigingen mogelijk. Informeer je dus steeds verder.

 Fiscale maatregelen

Er kan uitstel van betaling of kwijtschelding van nalatigheidsintresten op btw en directe belastingen worden bekomen. Stuur daarvoor een gemotiveerd verzoekschrift naar de ontvanger of de directeur van de belastingen.

Website

 

Laatste update 16 nov 2017

Openingsuren

Stadhuis (Grote Markt 12) 

Ma
Di
Wo

Do
Vr

Za


 

  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00
13u30 - 16u00
  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00

elke 2e en 4e zaterdag
 9u30 - 11u30
(dienst Burgerzaken)

Juli / Augustus : woensdagnamiddag gesloten 

Sluitingsdagen :
Klik voor een volledig overzicht

Contact 
T: 055 23 27 11
F: 055 23 27 18
E: info@ronse.be

Stadsdiensten
Klik voor alle contactgegevens

 

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be


 

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Meldpunt wegen

Weg moet hersteld? 

Via de website
www.meldpuntwegen.be kan
je gebreken aan de
weginfrastructuur melden.

Lees meer...