Trage wegen in Ronse

Ontdek de "trage wegen"

In Vlaanderen zijn nog tal van "trage wegen" gelegen. Dit zijn wegen of paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor de zachte weggebruiker, zoals voetgangers en fietsers.

Trage wegen bieden heel wat mogelijkheden. Zo vormen ze verkeersveilige routes, zijn ze van groot belang voor natuurverbinding en -ontwikkeling, dragen ze vaak een grote cultuurhistorische waarde, vormen ze een milieuvriendelijk alternatief voor korte afstanden en zijn ze uitermate geschikt voor verschillende vormen van duurzame recreatie. 

Herwaardering trage wegen in Ronse

Dag van de trage weg

Trage-wegen kaart 

Wandelfolders

Meldpunt

Wandelnetwerk getuigenheuvels Vlaamse Ardennen

Ossestraat

Folderstraat

Herwaardering netwerk trage wegen Ronse

Ook het stadsbestuur Ronse is overtuigd van de meerwaarde van deze trage wegen en maakt sinds een aantal jaar dan ook werk van de herwaardering van deze trage wegen. Het stadsbestuur kan daarvoor rekenen op ondersteuning van de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en het  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA).
Omdat het onmogelijk is het volledige grondgebied gelijktijdig aan bod te laten komen, werd Ronse opgesplitst in deelgebieden.

Deelgebied 1: noordoosten van Ronse

In september 2009 werd gestart met de aanpak van een eerste deelgebied zijnde het noordoosten van Ronse (alles ten oosten van de Kruisstraat en ten noorden van de Ninoofsesteenweg). Via twee infovergaderingen en een uitgebreide bevraging van alle mogelijke betrokkenen (lokale bewoners, eigenaars, landbouwers, verenigingen, …), werd heel wat nuttige informatie verzameld die uiteindelijk uitmondde in een actieplan. In het actieplan staan zowel algemene maatregelen rond herwaardering van trage wegen alsook concrete maatregelen weg per weg die de komende 3 jaar worden uitgevoerd. Van 15 juni tot 15 augustus 2011 werrd een openbaar onderzoek georganiseerd over dit actieplan. Alle opmerkingen op dit actieplan werden bekeken door een werkgroep binnen het stadsbestuur en waar nodig werd het actieplan aangepast. Het actieplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 21 november 2011. Voor meer info over dit actieplan en de uitvoering ervan, kan je terecht bij de duurzaamheidsambtenaar

Deelgebied 2: zuidoosten van Ronse

In oktober 2011 werd een tweede deelgebied opgestart: het gebied tussen de Ninoofsesteenweg en de Elzeelsesteenweg. Via twee infovergaderingen en een uitgebreide bevraging van alle mogelijke betrokkenen (lokale bewoners, eigenaars, landbouwers, verenigingen, …), werd ook hier heel wat nuttige informatie verzameld die uiteindelijk uitmondde in een wenselijkheidsdossier. Dit dossier zal nog verder uitgewerkt worden tot een echt actieplan (met opsomming weg per weg welke maatregelen worden voorzien).

 Terug

Dag van de trage weg 

Zondag 16 oktober: wandel mee op dag van de trage weg in Ronse

Sinds 2010 neemt Ronse deel aan ‘Dag van de trage weg’. Op deze dag worden de trage wegen in de kijker gesteld via meerdere lusvormige wandelingen. De wandelingen nemen je mee langs idyllische paadjes en de gidsen tonen  je prachtige stukjes natuur in Ronse. Ongetwijfeld ontdek je wandelpaadjes die voor jou onbekend waren. Voor mensen die houden van stappen langs onverharde wegen in de Vlaamse Ardennen zijn deze wandelingen ideaal. Dit jaar wordt op zondag 16 oktober de ruime omgeving van de Hotond verkend. Er worden twee lusvormige wandelingen voorzien van 4 km en 7,5 km. De wandelingen starten om 14u aan de Hotondmolen (Zandstraat 4). Deelnemen aan de wandelingen is gratis. Inschrijven is verplicht (via toerisme@ronse.be of 055/232.816 tijdens kantooruren). Laarzen of goed schoeisel zijn aanbevolen. Er wordt een klein geschenk voorzien voor wie met de fiets komt.

 

Trage-wegenkaart Ronse

Het noordoosten van Ronse (gebied tussen Ninoofsesteenweg en Kruisstraat) werd in september 2009 opgestart als eerste deelgebied. Voor dit deelgebied werd nu een kaart opgemaakt met een overzicht van alle trage wegen die toegankelijk zijn anno 2013. Het stadsbestuur is nog volop bezig met het uitvoeren van acties rond herwaardering van trage wegen maar via deze kaart wil het stadsbestuur inwoners en bezoekers van Ronse nu al de kans geven om dit deel van het grondgebied te verkennen.

De kaart werd niet enkel opgemaakt voor toeristen. Het stadsbestuur hoopt met deze kaart ook haar inwoners te overtuigen om af en toe de auto te laten staan en te voet of per fiets naar de winkel of familie in de buurt te gaan. Op deze manier kan iedereen zijn steentje bijdragen om van Ronse een veilige en milieuvriendelijke stad te maken.

De trage-wegenkaart kan gratis afgehaald worden op het stadhuis (dienst mobiliteit en duurzaamheid) of de toeristische dienst van Ronse.

Terug

 

Wandelfolders

Sinds 2010 neemt Ronse deel aan ‘Dag van de trage weg’ . Op die dag van de trage weg worden tijdens één of meerdere lusvormige wandelingen de trage wegen in Ronse in de kijker gesteld. Van die uitgestippelde wandelingen werd een wandelfolder opgemaakt. Er zijn momenteel 4 wandelfolders beschikbaar met trage wegenwandelingen: de wandeling Scherpenberg-Ossestraat , de wandeling Muziekbos en Brembosmolen, de wandeling Mijnwerkerspad en de wandeling Hemelberg-Spichtenberg. De wandelingen nemen je mee langs idyllische paadjes en tonen je  prachtige stukjes natuur in Ronse. Ongetwijfeld ontdek je wandelpaadjes die voor jou onbekend waren. Voor mensen die houden van natuurlijke wandelingen langs onverharde wegen zijn de wandelfolders een echte aanrader!

Terug

Meldpunt trage wegen

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over bepaalde trage wegen in Ronse? Neem dan contact op met de duurzaamheidsambtenaar die fungeert als meldpunt trage wegen via tragewegen@ronse.be of 055/232.776.

Terug

Wandelnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen

foto brochure wandelnetwerk'Eerste' Oost-Vlaamse wandelnetwerk is een feit
Half november 2010 opende het eerste volwaardige wandelnetwerk in Oost-Vlaanderen: Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen. Toerisme Oost-Vlaanderen plaatste ruim 950 palen met daarop 2.100 bordjes in Ronse, Oudenaarde, Maarkedal, Brakel en Horebeke. Aan de hand van 152 knooppunten kunnen wandelaars voortaan hun eigen trajecten uitstippelen in de Vlaamse Ardennen.

300 kilometer wandelplezier
Het netwerk is ruim 300 km lang. Volgens het eenvoudige principe koop je de kaart (met begeleidend boekje!)waarop de wandelwegen gedrukt staan. Op de kruispunten ervan vind je de genummerde knooppunten. Tussen de knooppunten geven de afstanden de mogelijkheid om voor jezelf een parcours uit te stippelen. Tijdens het wandelen heb je de kaart dus niet nodig, maar enkel een lijstje met de knooppunten. Eenmaal op pad heb je de kaart niet meer nodig, je volgt enkel de getallen van de knooppunten, die op het terrein bewegwijzerd (in beide richtingen) staan.

"Augmented reality"
Een nieuwigheidje: op het netwerk wordt gewerkt met "augmented reality". Tenminste, als je een smartphone bezit. Op bepaalde punten tijdens de wandeling kan je dan extra informatie op je telefoon zien. Je mist geen restaurant of museum meer. En in een mum van tijd weet je de dichtsbijzijnde zitbank of speelzone te vinden.

Wandelknooppuntennetwerk van Milieufront Omer Wattez
Dit werk is ook een stukje te danken is aan het 'allereerste' wandelknooppuntennetwerk in de streek. Het 'Wandelknooppuntennetwerk Vlaamse Ardennen' van het Milieufront Omer Wattez biedt al sinds 2007 de prachtigste trage wegen op dienblaadje aan. Dit netwerk werd vastgelegd op een wandelknooppuntenkaart maar is niet bewegwijzerd.

Je kan de kaart van Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen aankopen op de dienst toerisme van Ronse. Ook de Wandelknooppuntenkaart van het Milieufront Omer Wattez kan je daar aankopen.

Terug

Ossestraat 

De Ossestraat vormde jaren geleden een mooie verbindingsweg tussen de Riekestraat en de Scherpenberg. Deze voetweg was echter volledig overgroeid met struikgewas waardoor hij niet meer toegankelijk was. In 2007 heeft het stadsbestuur heel wat snoei- en onderhoudswerken uitgevoerd om deze voetweg opnieuw toegankelijk te maken voor voetgangers

Terug

 

 

Folderstraat

De Folderstraat ligt tussen de Rozenaaksesteenweg en de Berchemsesteenweg.  Ongeveer halfweg stopt de asfaltweg en wordt de Folderstraat een voetweg.  Gezien de ligging op de helling naar de heuvelrug Zandstraat en de  ligging vlakbij een bronbos, is de Folderstraat heel kwetsbaar voor erosie.  In periodes van hevige of langdurige regenval werd de voetweg herschapen in een modderpoel.  Dit had ook tot gevolg dat de oevers van het beekje naast de Folderstraat afkalfden en instortten.  De toestand werd nog verergerd door het gebruik van de voetweg door (groepen) mountainbikers, moto’s en quads.  Dit ondanks het verbodsteken voor alle verkeer bovenaan de Folderstraat. 
De voetweg werd hierdoor onbruikbaar voor wandelaars. Maatregelen drongen zich dus op.

Werken mei 2004

In mei 2004 startte het stadsbestuur in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) met de werken in de Folderstraat:
• afsluiten van de Folderstraat bovenaan (net beneden de eerste woning) en beneden door middel van een sas, zodat enkel nog voetgangers kunnen passeren.  Bijzondere aandacht werd besteed aan het afsluiten langszij, zodat niet meer op weiden en landerijen wordt gereden
• ter hoogte van de bron werd een draadafsluiting geplaatst
• in de bocht boven werd het talud naar de bovenliggende akker vastgelegd door het planten van wilgen
• op de plaats waar de afkalving van de oevers van de Folderbeek het grootst is, werd de oever verstevigd op een natuurvriendelijke manier
• enkele aanpalende landbouwers namen ook maatregelen.  Zo heeft de landbouwer met aanpalende weiden zijn afsluiting een meter opgeschoven en aanplantingen gedaan.  Op het talud zelf heeft de groenploeg  beplanting voorzien om het afschuiven van het talud tegen te gaan.
• een andere landbouwer hogerop heeft naast zijn akker een draadafsluiting geplaatst, zodat er niet meer over zijn akker gereden wordt om zo de Folderstraat verder af te dalen.
• een andere landbouwer heeft met de Vlaamse Landmaatschappij een beheersovereenkomst afgesloten voor perceelsrandenbeheer van zijn akker naast de Folderstraat.  Op de strook naast de beek wordt niet meer bemest of geploegd, zodat zich een natuurlijke bufferstrook ontwikkelt. 

Sinds 2004 wordt de voetweg 2x per jaar gemaaid worden door de groenploeg van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA).  In het najaar worden overhangende en dode takken gesnoeid. 

Werken januari 2008

Eind 2007 was de Folderstraat hier en daar opnieuw ingekalfd en was in het bovenste deel van de Folderstraat door de grote hoeveelheid afstromend waar een serieuze watergeul ontstaan. Er drongen zich dan ook nieuwe aanpassingswerken op:
• bovenaan de Folderstraat werd een rooster met halve buis eronder geplaatst waardoor het afstromende water niet meer op de voetweg terecht komt maar gekanaliseerd wordt naar een grachtje net naast de voetweg
• het grachtje langs het bovenste deel van de voetweg werd afgeleid naar de beek langs het lagergelegen deel van de voetweg via een extra geul
• voor elk trapje in de voetweg werd een kokosbalk geplaatst die het water vertraagd laat doorsijpelen waardoor er minder uitspoeling is van deze trappen in de voetweg
• in het onderste deel van de Folderstraat werd de oever van de beek hersteld en verstevigd waardoor de voetweg weer goed toegankelijk is
• in het onderste deel van de Folderstraat werd een nieuwe zitbank geplaatst

Door deze aanpassingswerken heeft de voetweg de nodige “rust” gekregen zodat de bodem en de vegetatie zich kunnen herstellen en erosie wordt tegengegaan.  Nu kan de voetweg weer gebruikt worden waarvoor hij dient: wandelen. 

Ontdek zelf dit mooi stukje natuur in Ronse, het is zeker een wandeling waard!

Terug

Meer info?

Voor meer info over trage wegen in Ronse kan je terecht bij de duurzaamheidsambtenaar (tragewegen@ronse.be of 055/232.776). Algemene informatie over trage wegen kan je terug vinden op de website van de vzw Trage Wegen. De vzw heeft tevens een lokale werkgroep in Ronse met Etienne Bourgeus als contactpersoon (etienne.bourgeus@skynet.be, tel 055/20.72.82).

Laatste update 06 okt 2016

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be


 

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Meldpunt wegen

Weg moet hersteld? 

Via de website
www.meldpuntwegen.be kan
je gebreken aan de
weginfrastructuur melden.

Lees meer...