N60 : realisatie missing link

Traject N60

Op 8 november 2013 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de aanleg van de missing link van de N60 in Ronse voorlopig vastgesteld. Dit wil zeggen dat de Vlaamse Regering een keuze heeft gemaakt over de zone waar de nieuwe N60 wordt aangelegd.

Inwoners die betrokken zijn bij een mogelijke onteigening, kregen reeds een persoonlijke uitnodiging voor een infomoment. Maar ook alle andere inwoners kregen de mogelijkheid om bij dit project betrokken te worden of zich te informeren.

Bemiddelaar aangesteld

Momenteel is door de Vlaamse Overheid ook een bemiddelaar aangesteld voor dit project. Een bemiddelaar geeft de betrokken bewoners heldere informatie, luistert naar de verwachtingen van alle partijen, analyseert de problemen en probeert de standpunten te verzoenen. Mevrouw Lieve Verfaillie neemt deze taak op zich. Zij zal nog tot eind juni 2015, elke 1ste en 3de woensdag van de maand, aanwezig zijn in het stadhuis. Zij kan belanghebbenden ontvangen en te woord staan van 9 u. tot 12 u.  Lees hier meer info over de functie van de bemiddelaar en hoe en waar je haar kunt bereiken.

Infomarkt

Om het openbaar onderzoek rond de N60 zo goed mogelijk te laten verlopen en de betrokken inwoners zo veel mogelijk te informeren, organiseerde het agentschap Wegen en Verkeer op zaterdag 15 maart 2014 een infomarkt in CC De Ververij Ronse. Aan de hand van kaart- en beeldmateriaal gaven medewerkers van de verschillende overheidsdiensten uitleg bij de plannen van dit nieuwe stuk van de N60. Je kan deze informatie nog steeds vinden op de website van het agentschap Wegen en Verkeer.

Sinds de start van het openbaar onderzoek op 11 februari 2014 kan je de plannen ook bekijken op de website van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Ruimtelijke Ordening.

11 februari tot 11 april 2014: openbaar onderzoek

Nadat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of GRUP voorlopig is vastgesteld, volgt een openbaar onderzoek. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. De Vlaamse Regering verwerkt de resultaten van het openbaar onderzoek en past het plan indien nodig aan.

- tijdens het openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken bij

  • Stad Ronse: dienst Wonen en Bouwen, Stadhuis Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse (ma - vrij van 8.30 u. tot 12 u. en woe ook van 13.30 u. tot 16 u.)
  • Gemeente Kluisbergen: dienst Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Berchemstraat 55a, 9690 Kluisbergen (ma-vrij van 8 u. tot 12 u. en woe ook van 14 u. tot 17 u.)
  • Dienst Ruimtelijke ordening van de gemeente Maarkedal: administratief centrum 'Valerius De Saedeleer', Nederholbeekstraat 1 in Maarkedal (ma-vrij van 8 u. tot 12 u. en woe ook van 13 u. tot 16.30 u.)

 

- kan je eventueel adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit plan indienen.

  • Deze moeten schriftelijk en tegen ontvangstbewijs bij één van de hierboven genoemde gemeentebesturen ingediend worden.
  • Je kan ook een brief aangetekend versturen naar de Vlaamse Regering, Departement RWO, Koning Albert II-laan 19, bus 16, 1210 Brussel.

 

Wat is er op 8 november 2013 beslist?

Op 8 november stelde de Vlaamse Regering een ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of GRUP voorlopig vast. Dit is een plan waarmee de overheid de bodembestemming van een bepaald gebied vastlegt. Concreet betekent dit dat de overheid een bepaald tracé of een bepaalde zone heeft vastgelegd waar de nieuwe weg zal komen. Deze gereserveerde zone wordt met twee kleuren aangeduid op een plan:

  • grijze zone: hier zal de wegverharing (asfalt en beton) van de nieuwe weg aangelegd worden.
  • groen gearceerde zone: in deze zone zal het landschap mogelijk aangepast worden. Hier komen bijvoorbeeld extra grachten, beplanting of geluidsbermen naast de nieuwe weg.

 

Laatste update 03 feb 2015

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be


 

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Meldpunt wegen

Weg moet hersteld? 

Via de website
www.meldpuntwegen.be kan
je gebreken aan de
weginfrastructuur melden.

Lees meer...