Sanering stookolietanks

Sla je slag met de tankslag!

De afgelopen jaren zijn veel verwarmingsinstallaties overgeschakeld van mazout op aardgas. Hierdoor zitten heel wat woningen met een stookolietank die niet meer in gebruik is. Om de kosten voor het buiten gebruik stellen van de tanks te drukken, organiseert het stadsbestuur van een intergemeentelijke ‘tankslag’ samen met enkele andere gemeenten en SOLVA.

Een tankslag is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen kan een sanering tegen voordelige tarieven uitgevoerd worden. De groepsaankoop start in het voorjaar 2016.

Deze tanks blijven onbeheerd in de grond zitten of naast de woning staan. Een van de redenen vormt vaak de hoge kostprijs voor het reinigen en verwijderen van de tank. Op lange termijn vormen deze tanks echter een risico op vervuiling van de bodem en het grondwater. Volgens de wetgeving moet een oude stookolietank geledigd en gereinigd worden. Vervolgens moet de tank verwijderd of opgevuld worden met een inert materiaal.

Resultaten groepsaankoop: firma gekend  

De firma die zal instaan voor de sanering van de tanks is All In Tank Service uit Eke. Meer info over de prijzen voor wie intekent via de groepsaankoop vind je hier.

Inschrijven voor tanksanering

Vrijblijvend inschrijven kan bij SOLVA door het ingevuld inschrijvingsformulier te bezorgen. Inschrijven kan nog tot 31 december 2016. Wie via deze groepsaankoop inschrijft, krijgt de voorwaarden van de groepsaankoop.
Download hier het inschrijvingsformulier: inschrijving tankslag

Meer informatie nodig?

 

Laatste update 22 jun 2016