Milieuprijs 't Blauw Kouskie

Milieuwedstrijd georganiseerd door de Milieuraad van de stad Ronse

De stedelijke Milieuraad van Ronse heeft naast een adviserende taak ook een sensibiliserende taak rond milieu en natuur. Vele mensen doen op hun eigen manier iets positiefs voor het milieu en de natuur. De Milieuraad wil dergelijke initiatieven en concepten aanmoedigen en bekendmaken. Daarom heeft de Milieuraad een milieuprijs in het leven geroepen : 't Blauw Kouskie.

In het najaar van 2016 heeft de Milieuraad van Ronse voor het eerst 't Blauw Kouskie uitgereikt. De Milieuraad wil met dit initiatief het bewustzijn van de bevolking in haar stad op het vlak van milieu, natuur en landschapszorg aanmoedigen en nieuwe concrete concepten, ideeën... inzake de bescherming van het milieu en/of de natuur in de kijker zetten.

Wie kwam in aanmerking voor deelname?
Een persoon of een groep van personen, een vereniging, school of bedrijf die/dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van bescherming en waardering van het leefmilieu, de natuur of de landschapszorg in Ronse.

De milieuprijs bestaat uit een certificaat en een geldprijs van € 200 (goud), € 100 (zilver) of € 50 (brons)

't Blauw Kouskie 2016

Veertien deelnemers hebben een project ingediend, met als gemeenschappelijke kenmerken, de zorg en respect voor de leefomgeving, de milieuzorg en de natuurbescherming.

 De deelnemers: PI Heynsdaele,  Lets Vlaamse Ardennen, Repair Café Ronse, KSO Glorieux, Vandendaele Carl,  TEO Team Ecologisch en Onhoudbaar, Van Cauwenberghe Jan, Natuurpunt, Pers. Coach Nathalie Monnier, Hoevehotel De Schapenkop, ruidenwijzer, Demeester Dominique, Voedselteam Ronse en Basisschool Serafijn.

Een jury heeft op basis van de dossiers en de plaatsbezoeken drie laureaten gekozen, die tijdens de prijsuitreiking op 11 september 2016 in de Hoge Mote met een prijs en een certificaat werden gelauwerd.

KSO Glorieux, met het project ‘Aandacht voor zwerfafval’ ging met de hoofdprijs lopen. 
Tweede laureaat werd het PI Heynsdale met het project ‘Birdhouse’. Natuurpunt wist met het ‘Akkerreservatenproject Waaienberg’ eveneens de jury te bekoren en werd daarom als derde laureaat aangeduid.

 

 

Laatste update 15 feb 2017