Milieueducatie

Natuur en Milieueducatie in Ronse

Regelmatig ondersteunt de stedelijke milieudienst schoolprojecten rond milieuzorg. Zo kunnen de scholen in het kader van het project ‘afval’ gratis papierbakken en PMD-containers bestellen via de milieudienst. In een aantal scholen werden compostvaten opgestart; de compost wordt gebruikt op het schooldomein. De kinderen zijn zelf mee verantwoordelijk voor het onderhoud van de compostvaten.

Momenteel staan er voor de scholen 2 educatieve koffers ter beschikking: de FOST plus recyclagekoffer en de compostkoffer. Deze koffers zitten boordevol materiaal om te tonen welke weg ‘ons afval’ aflegt.

Wil je met de klas een rondleiding krijgen op het recyclagepark? Contacteer dan de verantwoordelijke van het recyclagepark Eric Vandenborre via het afvalnummer 0477/88 78 78.

Met problemen, suggesties of vragen naar ondersteuning kan je steeds terecht bij de milieudienst.

Je kan in Ronse ook terecht bij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen voor heel wat actitiviteiten rond natuur- en milieueducatie.

 

NME-links

 

 

Laatste update 03 mei 2016