Bodem

Bodembeleid en wetgeving

De grond onder onze voeten is van onschatbare waarde voor de voedselproductie, de waterhuishouding, het winnen van grondstoffen, de biodiversiteit... De bodem verdient alle bescherming! Historische bodemverontreiniging aanpakken en nieuwe vervuiling voorkomen zijn de doelen van het bodembeleid.

Het decreet bodemsanering en het bijhorende Vlarebo (Vlaams Reglement Bodemsanering) vormen het wettelijk kader van het bodembeheer. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM staat in voor het bodembeheer in Vlaanderen. Ga naar http://www.ovam.be  voor meer info.

 

Groepsaankoop sanering stookolietanks - sla je slag met de tankslag!

De afgelopen jaren zijn veel verwarmingsinstallaties overgeschakeld van mazout op aardgas. Hierdoor zitten heel wat woningen met een stookolietank die niet meer in gebruik is. Deze tanks blijven onbeheerd in de grond zitten of naast de woning staan. Een van de redenen vormt vaak de hoge kostprijs voor het reinigen en verwijderen van de tank. Op lange termijn vormen deze tanks echter een risico op vervuiling van de bodem en het grondwater. Volgens de wetgeving moet een oude stookolietank geledigd en gereinigd worden. Vervolgens moet de tank verwijderd of opgevuld worden met een inert materiaal. Om de kosten voor het buiten gebruik stellen van de tanks te drukken, organiseert het stadsbestuur van Zottegem een intergemeentelijke ‘tankslag’ samen met de buurgemeenten Brakel, Maarkedal, stad Ronse en SOLVA. Een tankslag is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen kan een sanering tegen voordelige tarieven uitgevoerd worden. De groepsaankoop start in het voorjaar 2016.

Inschrijven

Vrijblijvend inschrijven kan bij SOLVA door het ingevuld inschrijvingsformulier te bezorgen aan SOLVA via tanksanering@so-lva.be. De gemeentelijke milieudienst helpt je ook verder.
Intussen is de firma die de saneringen zal uitvoeren gekend. Inschrijven kan tot eind maart 2017. Je krijgt dan een offerte volgens de voorwaarden van de groepsaankoop.

Download hier het inschrijvingsformulier: inschrijving tankslag

Meer informatie

SOLVA: tanksanering@so-lva.be
dienst Omgeving (Wonen-Bouwen & Milieu) 055 23 27 70 of milieu@ronse.be

 

Bodemattest

Vroeg of laat krijg je te maken met minstens één aspect van bodembeheer: als je een stuk grond koopt of verkoopt, is een bodemattest noodzakelijk. Meer info kan je vinden op de website van de OVAM www.ovam.be .
Het is de verkoper die moet zorgen dat er een bodemattest is. Je notaris kan je verder helpen.

Grondverzet

Je wilt een terrein ophogen. Of je moet voor de bouw van je huis een hoeveelheid bodem uitgraven en afvoeren. Twee van de vele, mogelijke redenen waarom je beslist tot het uitgraven van bodem. De uitgegraven grond kan misschien gebruikt worden op de plaats van ontgraving. Misschien kan de uitgegraven grond ergens anders gebruikt worden voor de nivellering of ophoging van een terrein.

De regelgeving van het grondverzet legt vast hoe je met de uitgegraven bodem moet omgaan op de plaats van uitgraving, tijdens het transport en op het terrein waar de uitgegraven bodem gebruikt zal worden.  Bij alle stappen van het grondverzet moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn.  Dit wordt een traceerbaarheidssysteem genoemd.  Op die manier kan de herkomst van een uitgegraven bodem steeds achterhaald worden, ongeacht de bestemming.

Grondeninformatieregister 

Wil je weten of er op de grond die je wil kopen of verkopen een bodembedreigende activiteit is gebeurd? Ga zelf goed na ter plaatse of je geen aanwijzingen ziet: een oude tank, een verluchtingsbuis van een ondergrondse benzinetank...
Via het grondeninformatieregister kun je meer te weten komen. Neem hiervoor contact op met de OVAM (www.ovam.be) of de milieudienst.

 

Laatste update 15 feb 2017

Milieu

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 75
E: milieu@ronse.be

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download