Heffingen huisvesting

Gemeentelijk belastingsreglement op verwaarlozing

Wat wordt hiermee nu bedoeld?

De gemeenteraad van Ronse heeft in zitting van 20 december 2010 de hernieuwing en aanpassing van dit belastingsreglement goedgekeurd. Het betreft hier een belasting op onbewoonbaar verklaarde woningen en woningen, gebouwen, gedeelten van gebouwen, gevels en terreinen in een bouwvallige, onafgewerkte en/of vervallen toestand.

De heffing heeft tot hoofdzakelijk doel eigenaars ertoe aan te zetten hun verwaarloosde eigendommen nieuw leven in te blazen, wat moet leiden tot een voortdurende verbetering van het straatbeeld van onze stad. Deze belasting komt bovenop de heffingen in het kader van de inventaris van leegstaande en/of verkrotte woningen en/of gebouwen van de Vlaamse Overheid.

Leegstaande panden (behalve bedrijfsgebouwen), die geen tekenen van verwaarlozing vertonen, worden dus vooralsnog niet belast door de stad maar wel door de Vlaamse Overheid, inventarisbeheerder van de leegstand van Ronse. Met deze heffing wil de overheid de leef- en woonomgeving verbeteren en het tekort op de woningmarkt tegengaan. 

 

Gewestelijke heffing

Ook het Vlaamse Gewest kent een heffing op verwaarlozing en leegstand. Lees hier meer over deze Gewestelijke heffing op de verwaarloosde, leegstaande, ongeschikt en onbewoonbare panden, gebouwen en woningen.

 

Laatste update 07 dec 2015

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Woonwinkel

Klik hier voor meer informatie over de Woonwinkel

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download