Ronse : klimaatgezond !?

Ronse onderschrijft 
"Burgemeestersconvenant"  

Ronse ondertekende onlangs samen met meer dan duizend andere steden en gemeenten het "Burgemeestersconvenant", een uitdagende reeks van Europese klimaatdoelstellingen.

Ronse en 12 andere lokale besturen zijn nu een actief engagement aangegaan om deze Europese klimaatdoelstellingen mee te helpen realiseren. Eén ding is immers zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. Maatregelen om de gevolgen te beperken kunnen wel nog...

Het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen" 

Binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” gaat het stadsbestuur daarom samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en het Streekoverleg tegen 2030 voor 40% minder CO2 uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. Ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) kunnen  via dit engagement aangepakt of verzacht worden.

Zit mee aan de "Klimaattafel"

Er wordt tijdens een intensief traject van één jaar gewerkt naar een gedragen klimaatplan. Alle stadsdiensten denken volop mee. Ook jullie betrokkenheid, die van onze inwoners, bedrijven, verenigingen… is hierbij zeer waardevol. Een ideale eerste gelegenheid is het bijwonen van de klimaattafel op woensdag 22 november. Lees hier meer daarover.

Meer info kan je verkrijgen bij dienst Duurzaamheid via duurzaamheid@ronse.be .

Je kan het project ook volgen via https://www.facebook.com/klimaatgezondZO/

Laatste update 17 nov 2017

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be