Rijbewijs aanvragen

Het nieuw Europees rijbewijs
Binnen Europa circuleren er 110 verschillende rijbewijsmodellen. Het uniforme Europese bankkaartmodel moet daar verandering in brengen. Een Europese richtlijn legt de lidstaten de invoering van een rijbewijs bankkaartmodel op in 2013.

Sinds 11 maart 2013 is Ronse gestart met de uitreiking van het nieuw Europees rijbewijs bankkaartmodel. Het nieuwe model (en dus niet het rijexamen zelf) heeft een geldigheid van tien jaar. Bovendien zal de foto en de handtekening van de eID (electronische identiteitskaart) gerecupereerd worden voor het rijbewijs. Dit leidt tot een betere gelijkenis tussen eID en rijbewijs legitimatie. Vanaf die datum zullen ook de oude papieren rijbewijzen geleidelijk aan vervangen worden door het nieuwe bankkaartmodel. 

Sinds 1 oktober 2013 worden ook de voorlopige rijbewijzen model 3, model 18 maand en model 36 maand in bankkaartmodel uitgegeven.

Vanaf 3 februari 2014 worden op een voorlopig rijbewijs 36 maand ook de begeleider(s) vermeld.
Indien de woonplaats van de begeleider niet dezelfde is als de woonplaats van de kandidaat, dient de kandidaat zich eerst naar diens woonplaats te begeven om het attest te legaliseren.

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs 36 maand / 18 maand kan men de opleiding enkel verder zetten door het volgen van 6uur praktisch onderricht in een erkende rijschool.
Daarna kan men (met een voertuig en instructeur van deze erkende rijschool) deelnemen aan het praktisch examen categorie B.
Opgelet: opdat een kandidaat ofwel een voorlopig rijbewijs kan aanvragen, ofwel kan deelnemen aan het praktisch examen, moet het resultaat van zijn theoretisch examen nog geldig zijn. Dat resultaat blijft 3 jaar geldig en moet dus na 3 jaar opnieuw worden afgelegd.

Indien men zijn opleiding niet wenst verder te zetten met de rijschool, dan moet de kandidaat 3 jaar wachten te rekenen vanaf het einde van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs waarvan hij/zij houder was, alvorens een nieuw voorlopig rijbewijs te kunnen aanvragen.

Voor het aanvragen van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen kan je terecht bij de dienst bevolking.

Rijbewijzen
Nodige documenten : identiteitskaart + eventueel medisch attest (cat. C - cat. D) 
Kostprijs: €25

Voorlopige rijbewijzen
Nodige documenten : identiteitskaart
Indien voorlopig rijbewijs 18 maand: attest rijschool 20 uur gevolgd 
Kostprijs: €25

Internationale rijbewijzen
Nodige documenten : identiteitskaart + rijbewijs + 1 pasfoto
Kostprijs: €21

Duplicaat rijbewijs/voorlopig rijbewijs
Nodige documenten : attest politie + identiteitskaart
Kostprijs: €25    

Dienst Bevolking
Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12, 9600 Ronse
T : 055/232 792
T : 055/232 781
F : 055/232 790
E : linda.sourdiacourt@ronse.be
E : mvandijstadt@ronse.be 

Laatste update 07 maa 2014

Burgerzaken

Katrien Fourneau

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 787
F: 055/232 790
E: bevolking@ronse.be

 

Openingsuren Burgerzaken

Klik hier voor de openingsuren

 

Online aanvragen van documenten

Vraag online uittreksels of afschriften aan van documenten bij de dienst bevolking en burgelijke stand. 

 

Uittreksel strafregister

Vraag via dit webformulier online een uittreksel aan uit het strafregister ("getuigschrift van goed gedrag en zeden")

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Download