Geboorte / erkenning van een kind

Geboorte

Elke geboorte moet binnen de 15 dagen na de bevalling worden aangegeven bij de Burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind. De aangifte gebeurt door de wettige vader en/of de wettige moeder.

Na het verstrijken van 15 dagen kunnen de ouders geen aangifte meer doen en kan dat enkel nog gebeuren door de afgevaardigde van de instelling waar de bevalling plaatsvond of indien de bevalling buiten een ziekenhuis gebeurde, enkel door de geneesheer, de vroedvrouw, of een ander persoon die de bevalling bijwoonde.

Documenten die je moet voorleggen : het trouwboekje, de identiteitskaarten van de ouders en het getuigschrift MODEL I van geboorte afgeleverd door de geneesheer of vroedvrouw die de bevalling verricht heeft.

De aangever ontvangt de formulieren voor het aanvragen van de geboortepremie en de kinderbijslag, voor de inschrijving bij het ziekenfonds, alsook voor de inenting van het kind.

 

Erkenning van een kind

Een kind kan worden erkend vóór de geboorte, op om het even welk ogenblik na de geboorte of na het overlijden indien er afstammelingen zijn. Alle nodige documenten die in België kunnen worden bekomen, worden door de dienst Burgerlijke Stand zelf aangevraagd

Bij een erkenning vóór de geboorte moet een attest van de gynaecoloog met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum worden voorgelegd.

Dienst Burgerlijke Stand
Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12, 9600 Ronse
T : 055/232 789
F : 055/232 790
E : fleenknecht@ronse.be

 

Laatste update 16 jan 2012

Burgerzaken

Katrien Fourneau

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 787
F: 055/232 790
E: bevolking@ronse.be

 

Openingsuren Burgerzaken

Klik hier voor de openingsuren

 

Online aanvragen van documenten

Vraag online uittreksels of afschriften aan van documenten bij de dienst bevolking en burgelijke stand. 

 

Uittreksel strafregister

Vraag via dit webformulier online een uittreksel aan uit het strafregister ("getuigschrift van goed gedrag en zeden")

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Download