Recyclagepark

recyclagepark

Afval? Recycleren!

Het recyclagepark van Ronse vind je in de Viermaartlaan 62 (naast de carwash), dichtbij de rotonde van de Viermaartlaan met de Leuzesesteenweg. Het officiële adres is Leuzesesteenweg 144, 9600 Ronse.

Contact:
Eric Vandenborre,
verantwoordelijke recyclagepark 
0477 88 78 78 of recyclagepark@ronse.be

Wanneer kun je naar het recyclagepark? Met welke soorten afval kun je naar het recyclagepark? Hoe werkt de toegangscontrole? Hoeveel kost een bezoekje? Waar moet je op letten als je naar het recyclagepark gaat? Je leest het hier.

 

Openingsuren

De vaste sluitingsdagen zijn zondag, maandag en donderdagvoormiddag.  
In de winterperiode is het recyclagepark ook gesloten op vrijdagnamiddag.

 

WINTERPERIODE

oktober tot eind februari

Van tot van tot
Maandag        
Dinsdag 9:00 12:00 13:00 16:00
Woensdag 9:00 12:00 13:00 16:00
Donderdag     13:00 16:00
Vrijdag 9:00 12:00    
Zaterdag 9:00 12:00 13:00 17:00

 

ZOMERPERIODE

maart tot eind september

Van tot van tot
Maandag        
Dinsdag 9:00 12:00 13:00 16:00
Woensdag 9:00 12:00 13:00 16:00
Donderdag     13:00 16:00
Vrijdag 9:00 12:00 13:00 16:00
Zaterdag 9:00 12:00 13:00

17:00

 

Uitzonderlijke sluiting Recyclagepark : donderdag 26 oktober

Wegens een opleiding voor het personeel zal het recyclagepark gesloten zijn op donderdag 26 oktober.

 

  

Sluitingsdagen 2017

 • Donderdag 18 mei (Personeelstreffen) 
 • Donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2017 (Hemelvaartweekend)
 • Dinsdag 11 juli 2017 (Dag van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Vrijdag 21 juli - zaterdag 22 juli 2017 (Nationale feestdag)
 • Dinsdag 15 augustus 2017 (Feestdag Maria-Hemelvaart)
 • Woensdag 1 t.e.m. zaterdag 4 november 2017 (Allerheiligenperiode)
 • Zaterdag 11 november 2017 (Wapenstilstand)
 • Woensdag 15 november 2017 (Dag van de Dynastie)
 • Zaterdag 23 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018 (Eindejaarsperiode)

 


NIEUW: botervlootjes en Co   

Vanaf januari 2017 is er op het recyclagepark een nieuwe inzamelmodule: "botervlootjes en Co " ("overige zachte plastics")

Wat mag er precies in de fractie "botervlootjes en co"?
- Plastic bakjes van groenten en fruit (vb. champignons, aardbeien…)
- plastic bakjes en schaaltjes van kaas en vleeswaren
- botervlootjes
- HDPE flessen
- Kuipjes
- Yoghurtpotjes
- Potjes van zuivelproducten en andere voedingswaren
- Dozen en doosjes van plastic
- Klein speelgoed

Wat mag niet bij “overige zachte plastics”?
- Folie (die moet in de inzamelmodule voor plastic folie)
- mix harde plastics (harde plastics moeten in de grote container)
- PET flessen (die zijn voor de PMD-zak)

Voor de recyclage is het belangrijk dat de verschillende fracties zuiver zijn.

Hoe plastiek sorteren op het recyclagepark: http://www.ronse.be/sites/stadronse/files/Zachte_plastiek_sorteren.png

Daarom:
- Hou de verschillende soorten kunststoffen goed gescheiden: piepschuim, folie, bloempotten en trays, botervlootjes en co.
- Hou PMD apart voor de blauwe zak.
- Hou het netjes: spoel alles goed uit zodat er geen etensresten blijven plakken
 

  

Tarieven recyclagepark 

Het recyclagepark werkt met een systeem van punten en supplementen. Hoeveel punten en supplementen aangerekend worden, hangt af van:

 1. het soort afval dat je meebrengt
 2. de hoeveelheid
 3. het voertuig

Klik hier voor een volledig overzicht van alle afvaltarieven.

  

PUNTEN

punten 1 tot en met 6 (voor gezinnen gedomicilieerd in Ronse)

gratis 

punten 7 tot en met 12 € 2,50/punt
punten 13 tot en met 24 € 5,00/punt
punten vanaf 25 € 10,00/punt

Een voorbeeld: je gaat naar het recyclagepark met papier, grasmaaisel, glazen flessen en met een oude matras. Alles kan in de koffer van je wagen. Dat kost je 1 punt voor het voertuig (tarief 1) + € 5,00 voor de matras, want een matras is grof restafval en dat behoort tot de extra betalende grof vuilfracties. Heb je de achterzetels neergeklapt om meer te kunnen vervoeren, dan krijg je tarief 2 (2 punten) + € 5,00 voor de matras (grof brandbaar restafval). Als je én de koffer én je aanhangwagen gevuld hebt met afval, dan krijg je tarief 3 (3 punten) + € 5,00 voor de matras.

Op 1 januari krijgt ieder gezin automatisch 6 gratis punten. De gratis punten die op 31 december niet gebruikt zijn, vervallen.

GRATIS TOEGANG (tarief 0)

 • Frituurvet en frituurolie
 • Elektro en elektronische toestellen
 • Asbest tot 2m³/j
 • Taxus (geen gratis inzameling in 2017)
 • Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 
 • Afhalen compostvat
 • hol glas (glazen flessen, bokalen e.d.)
 • textiel
 • NIEUW: zachte plastiek (piepschuim – plastiekfolie - bloempotjes en plantentrays - overige zachte plastics: “botervlootjes en co”)

AANREKENING VOERTUIG (tarief 1, 2 of 3)

TARIEF 1 (0,5 m³ afval): 1 PUNT

 • Auto
 • per fiets
 • te voet

TARIEF 2 (1m³ afval): 2 PUNTEN

 • Auto met aanhangwagen kleiner dan 2m zonder afval in de koffer
 • Auto met zetels neergeklapt of weggehaald
 • Pick up

TARIEF 3  (2m³ afval):  3 PUNTEN

 • Auto met aanhangwagen groter dan 2m en kleiner dan 3m
 • Auto met aanhangwagen + afval in de koffer
 • Bestelwagen

toegelaten grote voertuigen

SUPPLEMENTEN (tarief 4 of 5)

Voor de volgende afvalstoffen worden supplementen aangerekend:

- Grof (brandbaar) restafval
- Inert bouw- en sloopafval (puin, keramiek, vlak glas, kalk en gips)
- Houtafval
Eterniet (gebonden asbestcement) vanaf 2 m³/jaar

Voor de aanvoer van kleine hoeveelheden puin, keramiek, vlak glas, kalk, gips en houtafval, niet afkomstig van afbraakwerken worden geen extra punten aangerekend. "Kleine hoeveelheden"  = max 0,10 m³  = 1 zak met hout, 1 vensterglas, een grote stenen bloempot, ... 

Wat is grof brandbaar restafval?
Dit zijn alle afvalstoffen, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de Diftar container kunnen en die niet meer kunnen gesorteerd worden. Restafval is het groot brandbaar, niet-recycleerbaar afval dat  overblijft nadat je alles gesorteerd hebt.  Bijvoorbeeld: matrassen, oude tapijten, een oude sofa…

TARIEF 4: Supplement grof vuil - te betalen

punten voertuig + 

 • € 5,00 extra voor grof vuil tot 1m³
 • € 10,00 extra voor grof vuil >1m³ tot 2m³

 

TARIEF 5: Supplement – extra punt

punten voertuig +  1 extra punt voor:

 • Gebonden asbest (Eterniet) >2m³/jaar
 • Bouw- en sloopafval > 100 liter

 

Inzameling van luiers (tarief 6)

TARIEF 6: luiers (in witte luierzakken)

altijd € 2,50 per keer (los van de punten)

Als je luiers naar het recyclagepark brengt moet dat in speciale witte luierzakken.  Deze zakken zijn te koop in het stadhuis aan het onthaal, en in sommige warenhuizen. Kostprijs: € 5/10 zakken. 
Per keer dat je luiers naar het recyclagepark brengt kost dit 2,50 euro. Dit staat los van het puntensysteem. 
De luiers kunnen jammer genoeg niet gerecycleerd worden en belanden uiteindelijk in de verbrandingsoven, samen met het andere restafval. Voor de milieuwinst moet je de luiers dus niet apart houden. Je kunt ze even goed in je Diftar container deponeren. De inzameling van luiers op het recyclagepark is vooral een tegemoetkoming, bedoeld voor mensen met medische problemen en voor gezinnen met kleine kinderen.

Ticket

Als je een bezoek brengt aan het recyclagepark, krijg je een ticket. Daar staat op hoeveel je aangerekend krijgt voor je bezoek.  Hou je ticket goed bij.

Terug

Betaling

Op het recyclagepark kan er niet betaald worden. De kosten voor het recyclagepark worden gefactureerd op de Diftar rekening. Je krijgt de rekening toegestuurd in februari-maart, voor de afvalkosten van het voorbije jaar.

Op je Diftar aanslagbiljet vind je:

- de kosten voor het ophalen en verwijderen van het restafval via de huis-aan-huisinzameling
- de kosten voor de inzameling en verwijdering van grofvuil en snoeihout via ophaling AAN HUIS op afroep
- de kosten voor het gebruik van het recyclagepark

Terug

Toegang

Het recyclagepark is toegankelijk voor:

 • inwoners van Ronse
 • mensen die in Ronse een geregistreerd tweede verblijf hebben
 • KMO 's tot 9 werknemers (kleine KMO's of KKMO's)
 • zelfstandige ondernemers (ZO)
 • door de stad erkende verenigingen
 • scholen en jeugdinstellingen

Als inwoner krijg je enkel toegang met je elektronische identiteitskaart. Als er een probleem is met je identiteitskaart, moet je de parkwachter roepen.

Je krijgt ook toegang met je elektronische identiteitskaart
- als je niet de Belgische nationaliteit hebt maar wel in Ronse gedomicilieerd bent
- als je een geregistreerd tweede verblijf hebt in Ronse
- als je zaakvoerder bent van een KKMO in Ronse maar niet gedomicilieerd bent in Ronse
- als je zelfstandige ondernemer bent in Ronse maar niet gedomicilieerd bent in Ronse
Als je behoort tot één van deze categorieën, moet je een aanvraag doen via Recyclagepark@ronse.be. Twee werkdagen na de aanvraag krijg je toegang tot het Recyclagepark.
Scholen en jeugdinstellingen kunnen een speciale toegangsbadge aanvragen.

terug

Verenigingen, scholen en jeugdinstellingen

Verenigingen

De verenigingen zijn de door de stad erkende verenigingen die vergelijkbaar huishoudelijk afval aanvoeren voor zover dit afval niet voortkomt uit een commerciële activiteit ( bvb kantine, eetfestijn,…).
Verenigingen mogen 1 maal per jaar 2 m³ afval gratis aanbieden. Doe eerst een aanvraag om toelating te krijgen (richt de aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen). Restafval dat in de Diftar container kan is niet toegelaten.
De milieudienst levert het toelatingsattest af binnen de 5 werkdagen.
Enkel de persoon vermeld op het attest wordt toegelaten en geregistreerd met de identiteitskaart.

 

Scholen en jeugdinstellingen

Scholen en jeugdinstellingen zijn

 • inrichtingen gelegen op het grondgebied van de stad die één of andere vorm van onderwijs verstrekken
 • instellingen (VZW’s) voor bijzondere jeugdzorg, begeleid zelfstandig wonen, internaten.

De scholen en jeugdinstellingen van Ronse mogen bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval en waarvan de hoeveelheden te klein zijn om ze door een privé-inzamelaar te laten ophalen, onder bepaalde voorwaarden naar het recyclagepark te brengen.

Om toegang te verkrijgen is een speciale toegangsbadge nodig. De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier voor scholen en jeugdinstellingen. De toegangsbadge wordt overhandigd bij het eerste bezoek (min 5 dagen na aanvraag).
Breng zeker de bijlage fracties Scholen en jeugdinstellingen telkens ingevuld mee wanneer je afval naar het recyclagepark brengt.

terug

Zelfstandige ondernemers (ZO's) en kleine KMO's (tot 9 werknemers)

Zelfstandige ondernemers en KKMO's, gevestigd in Ronse kunnen naar het recyclagepark voor het deponeren van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Als je ook gedomicilieerd bent in Ronse, dan kun je zonder meer gebruik maken van je identiteitskaart.
Als je als zelfstandige ondernemer of verantwoordelijke voor een KKMO niet gedomicilieerd bent in Ronse, moet je eerst een toelating aanvragen bij de milieudienst.

Volgende vergelijkbare afvalstoffen van KKMO en ZO worden ingezameld:
• papier en karton
• hol glas
• wit zuiver piepschuim met bolletjesstructuur (EPS)
• plastic verpakkingsafval (plasticfolies) met uitzondering van landbouwfolie
• plastic bloempotten en plantentrays
• oude metalen.

Piepschuim en plasticfolie worden enkel aanvaard indien aangebracht in de speciale zakken voor deze fracties. Deze zakken zijn te koop aan het onthaal van het stadhuis. 

Voor grof brandbaar restafval, andere dan toegelaten vergelijkbare afvalstoffen en niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten KKMO's en ZO's een gespecialiseerde firma contacteren. Dit geldt ook voor Klein Gevaarlijk Afval, ontstaan uit de bedrijfsactiviteit. 

De kosten voor je bezoek komen op je privé adres, en niet op naam van je bedrijf. Als je de afvalkosten wil inbrengen in je bedrijfskosten, is het beter dat je een private afvalfirma contacteert.

terug

Landbouwers

Het recyclagepark is geopend voor landbouwers met bedrijfszetel in Ronse, voor de aanvoer van landbouwfolies op de door het College bepaalde data, volgens het retributiereglement op het gebruik van het recyclagepark. 

Tweede verblijf  

Info over tweede verblijven: financiële dienst, Geoffrey Den Haerinck T 055/232 734 of aangiften@ronse.be.

Terug

Hoe sorteren? 

De parkwachter controleert het soort voertuig en de aangevoerde afvalstoffen op samenstelling, aard en hoeveelheid. 

 • papier en karton:  documenten, enveloppen, computerlijsten, blank papier, verpakkingspapier,
       geplastificeerd papier en karton, carbonpapier, karton…
 • textiel en lederwaren:  beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden,
       servetten…), lompen … Alle lederen handtassen, schooltassen en schoenen die nog in
       degelijke staat zijn.  Geen vuile vodden!
 • hol glas: bokalen en flessen zonder dop of deksel. Netjes spoelen aub!
 • vlak glas:  vensterglas, dubbel glas, spiegels, gewapend glas, autoruiten...
 • klein gevaarlijk afval (KGA): max. 10 kg of 10l. Verpakkingen met of zonder restanten van
       producenten van huishoudelijke oorsprong
  • verven, inkten, lijmen, hars en beschermingsmiddel
  • Toner,  meubelolie, vlekkenwater, brandspiritus,  methanol, white spirit en terpentijn
  • zuren, basen zoals ontvetters, ontstoppers, ammoniak, bleekwater, zepen, waspoeders,
        wc-reinigers
  • Metaalpoets en glansmiddelen
  • auto-accu 's, nikkelcadmium- en kwikoxidebatterrijen,
  • TL-lampen, spaarlampen, LED lampen
  • kwikthermometers
  • pesticiden
  • brandblusmiddelen,….
 • tuinafval: snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, gazonmaaisel, onkruid,
       aardappelkruid, kerstbomen
 • stronken: boomstronken, boomwortels en boomstammen met een diameter > 8 cm,
       ontdaan van aarde en maximum 1 m lang
 • elektrische en elektronische toestellen (voor huishoudelijk gebruik)
 • afbraakmateriaal zoals wc 's, lavabo 's (keramiek)
 • steenpuin en marmer: puin gemengd met aarde en zuiver puin (steen en beton)
 • houtafval: bekistingshout, kisten, pallethout, timmerhout, oude ramen en deuren (zonder glas),
       vezelplaten, hardboard, softboard, MDF, houten meubelen
 • metalen: Alle niet-herbruikbare metalen en grotendeels uit metaal bestaande  voorwerpen
       en materialen
 • piepschuim (Isomo®) : isomo® met bolletjesstructuur (max 0,5 m³). Geen schaaltjes van vlees
       of vis.
 • asbestcementmateriaal: asbesthoudende golfplaten (eterniet), afvoerbuizen en leien,… 
       LET OP: asbestcement niet in de container gooien, wel zachtjes neerleggen om breuk 
                   te vermijden.
 • harde plastiek: tuinmeubilair, buizen, dakgoten, emmers, plastic bakken, plastic platen,
       speelgoed,…
 • luiers: inzameling van luiers, billendoekjes en onderleggers in speciale zakken.
       Verboden:maandverband, inlegkruisjes, papier en plastic.  Enkel voor gezinnen, 
       onthaalouders en thuisverzorgde incontinentiepatiënten.
 • motorolie: afgewerkte olie van de grasmaaier, auto,…
 • frituurvet (met verpakking in de container deponeren)
 • frituurolie: uitgieten en de lege verpakking in het recipiënt naast het frituurolievat deponeren
 • kalk- en gipsafval: gyproc en Ytong
 • Zachte plastiek:
  • plastiekfolie: niet-vervuilde doorzichtige en gekleurde folies, zuivere verpakkingsfolie, baksteenfolies, zuivere folies, zakjes van warenhuizen, zandzakken, krimpfolies, folie van cementzakken, gekleurde folies, plastic bureaumapjes, plastic rond sigarettenpakjes, zakken van kunstmeststoffen, zakken van turf, zakken van bemesting, potgrondzakken,…
  • bloempotten/trays:  alle soorten plastieken bloempotten en plantentrays.
  • andere zachte plastiek: plastiek bakjes van groenten en fruit (vb. champignons, aardbeien…), plastiek bakjes en schaaltjes van kaas en vleeswaren, botervlootjes, HDPE flessen, kuipjes, yoghurtpotjes, potjes van zuivelproducten en andere voedingswaren, dozen en doosjes van plastiek, klein speelgoed

Informeer bij de parkwachter als je twijfelt! 
Afval in de verkeerde container deponeren, is sluikstorten. Wie sluikstort riskeert een boete van € 150 tot € 250.  

PMD (blauwe zakken) wordt niet ingezameld op het recyclagepark.

 

 

Taxussnoeisel

Geen gratis inzameling in 2017

Vergroot de Hoop liet ons weten dat ze in 2017 geen taxusinzameling kunnen organiseren:
“Vergroot de Hoop was vaak ook de inspiratiebron voor vele andere inzamelinitiatieven en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Alleen hebben al die enthousiaste inzamelingen, samen met de oncontroleerbare toename van het illegaal snoeien van taxushagen, ervoor gezorgd dat de nood aan grondstof bij de farmacie momenteel gedaald is. Op zich is dit goed nieuws, maar het maakt het voor Vergroot de Hoop wel onmogelijk om in 2017 opnieuw een overkoepelende inzamelactie in België op touw te zetten voor het goede doel.”
Vergroot de Hoop en de stad Ronse houden er aan iedereen te bedanken die de afgelopen jaren met veel inzet en zorg zijn taxus snoeide voor het goede doel!

 

Gasflessen: enkel inleveren bij een verdeler of verkooppunt

Gasflessen worden niet aanvaard op het recyclagepark. Schroothandelaars mogen gasflessen evenmin aanvaarden. Omwille van de veiligheid moeten gasflessen op een specifieke wijze behandeld worden - en dus via een apart circuit ingezameld worden. 

Als je een lege gasfles hebt of een gasfles niet meer gebruikt, kan je ze terugbrengen naar een verdeler of verkooppunt van gasflessen. Het eenvoudigste is dat je de gasfles terugbrengt naar de plaats waar je ze gekocht hebt. Weet je niet waar de fles vandaan komt, kijk dan naar het merk op de gasfles en lever ze in bij een verdeler van dit merk. Een lijst van verdelers en verkooppunten kan je vinden op http://www.febupro.be/. Of contacteer de Federatie Butaan en Propaan (FeBuPro) op het nummer 02 581 09 34 voor de dichtstbijzijnde gasflessenverdeler en lever daar de gasfles in.
Er geldt geen aankoopverplichting van een nieuwe gasfles.

Veiligheidstips voor volle en lege gasflessen

 • Butaan en propaan zijn zwaarder dan lucht. Stockeer nooit volle of lege gasflessen in een kelder, noch in de buurt van een kelderraam of een afvoer
 • Zet gasflessen steeds rechtop in een goed verluchte omgeving
 • De kraan van een ongebruikte gasfles (vol of leeg) moet altijd dicht zijn
 • Schroef de hoed terug op de fles, indien deze voorzien is
 • Bewaar je gasfles best niet langer dan 5 jaar

Meer veiligheidsvoorschriften vind je op http://www.febupro.be/

 

Volgende afvalstoffen moeten in speciale zakken aangebracht te worden:

- Piepschuim > 0,5 m³
- Plastiekfolie > 0,5 m³
- Luiers

Terug

 

Tips voor een vlot en aangenaam bezoek aan het recyclagepark

Tips voor een vlot en aangenaam bezoek
• Breng nog bruikbaar materiaal naar de kringwinkel
• Sorteer vooraf je afval
• Kom op tijd. Een kwartier voor sluitingstijd gaat de poort dicht. 
• Per toegangsbeurt mag maximum 2 m³ afval gebracht worden
• Hou je eigen identiteitskaart, toegangsbadge of -attest klaar
• Open je koffer spontaan 
• Volg de aanwijzingen van de parkwachters op
• Misbruiken worden beboet
• Laat geen zwerfvuil achter en ruim gemorst afval op
• Er mag geen afval uit de containers meegenomen worden.

Terug

Downloads

Download hier het aanvraagformulier voor

 

terug

 

Laatste update 13 okt 2017

Milieu

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 75
E: milieu@ronse.be

 

Recyclagepark

Eric Vandenborre

Viermaartlaan 62
9600 Ronse

G: 0477 88 78 78
E: recyclagepark@ronse.be