Afval voorkomen

Sorteren loont! 

De Vlaming is een ware sorteerkampioen.  Door te sorteren en te recycleren zorgen we alvast op korte termijn voor minder definitief te verwijderen afval. Maar toch kan het nóg beter. Het aloude spreekwoord "voorkomen is beter dan genezen" geldt ook voor afval. Preventie is hét sleutelwoord geworden in het hedendaagse duurzame afvalbeleid: wie afval vermijdt moet het niet kwijt. Afval voorkomen is beter dan recycleren. Hergebruik, al of niet via één van de vele kringloopcentra is beter dan afval verwijderen, en is nog beter dan recycleren. 

Hoe kan je op een eenvoudige manier afval beperken? Meer hierover in onderstaande rubrieken ...

 

 

Laatste update 03 maa 2014