Openstaande vacatures

Stad Ronse

Het stadsbestuur van Ronse is op zoek naar handige en gemotiveerde medewerkers die instaan voor het kwalitatief onderhoud van het openbaar groen, alsook voor  de  technische en logistieke ondersteuning bij de cultuurdienst (CC De Ververij).

Wil jij ook je steentje bijdragen?  Wij organiseren selectieprocedures voor:

"HOVENIER" (technisch assistent) - (M/V) - D1-D3 – aanleg van een werfreserve statutair/contractueel, geldig voor de duur van 3 jaar.
Je voert alle ‘groenwerk’ uit op de terreinen van de stad; hiervoor worden je het nodige materiaal en machines ter beschikking gestelde en sta je in voor het onderhoud ervan.

Functiebeschrijving: KLIK HIER
Voorwaarden: Je beschikt over 4 jaar nuttige ervaring of een diploma nuttig voor de functie.

"ONDERHOUDSMEDEWERKER KERKHOF" (technisch assistent) – (M/V) - D1-D3 – aanwerving en aanleg van een werfreserve statutair/contractueel, geldig voor de duur van 3 jaar.
Je staat in voor het onderhoud van de kerkhoven, materiaal en accommodatie (gras maaien, beplanting onderhouden, planten en bomen snoeien, …) ; je draagt bij tot een vlotte werking van de dienst begrafenissen (graven delven, ontgravingen uitvoeren, uitstrooiing,…) ; je houdt toezicht op het kerkhof (openen en sluiten, controle op onregelmatigheden) en je bent bereid tot weekendwerk.

Functiebeschrijving: KLIK HIER
Voorwaarden: Je beschikt over 4 nuttige ervaring of een diploma nuttig voor de functie.

"HULPHOVENIER" (technisch beambte) – (M/V) – (E1-E3) – aanleg van een werfreserve statutair/contractueel, geldig voor de duur van 3 jaar.
Je biedt hulp bij de uitvoering van het groenonderhoud van de stad (gras maaien, onderhoud borders en bloembakken, beplantingen doen, onkruid verdelgen/wieden, verwijderen van zwerfvuil in de groene zones, …)

Functiebeschrijving: KLIK HIER
Voorwaarden: Er zijn geen specifieke diplomavereisten voor deze functie.

"TECHNISCH BEAMBTE CULTUUR" – (technisch beambte) - (M/V) – HALFTIJDS in contractueel verband – (E1-E3) – aanwerving en aanleg van een werfreserve statutair/contractueel, geldig voor de duur van 3 jaar.
Je biedt technische en logistieke ondersteuning bij de culturele activiteiten ; je zorgt voor het onderhoud en veiligheid van de infrastructuur en het materiaal.

Functiebeschrijving: KLIK HIER
Voorwaarden: Er zijn geen specifieke diplomavereisten voor deze functie.

Wij verwachten van jou dat je:
- handvaardig bent en aandacht hebt voor veiligheid
- praktische vaardigheden bezit die voor de uitoefening van de functie nodig zijn
- communicatief en sociaal vaardig bent
- kennis hebt van de producten, materialen en technieken nodig voor de uitoefening van de functie
- respect hebt voor timing en afspraken
- hulpvaardig bent en zowel zelfstandig als in team kunnen werken

Wij bieden jou:
- automatische periodieke loonsverhogingen
- geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
- extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …) en een flexibele vakantieregeling
- permanente vorming
- duurzame tewerkstelling

Solliciteren kan als volgt:
Verstuur tegen uiterlijk  3 oktober 2017 je schriftelijke kandidatuur (poststempel geldt als bewijs), samen met CV, diploma (indien nodig) en een uittreksel uit het strafregister, aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse .  Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie.  Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Meer info over de examenprocedures, loonvoorwaarden, functieomschrijving … kan je opvragen bij de Personeelsdienst van de stad Ronse, tel. 055.23.27.19 of 055.23.27.24 - e-mail : vacatures@ronse.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Collège des Bourgmestre et Echevins communique qu'il sera procédé au recrutement:

-d'un jardinier (D1-D3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
-personnel d'entretien cimetière (D1-D3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
-d'un aide-jardinier (E1-E3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
-d'un ouvrier pour le service culturel (E1-E3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)

Les candidatures adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins doivent être postées au plus tard le 3 octobre 2017 et accompagnées du diplôme, du CV et d'une attestation du casier judiciaire. Vous spécifiez clairement pour quelle fonction vous sollicitez. Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous adresser au service du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Place à Renaix - tél. 055/232.719 - 055/232.724
Remarque: toutes les formalités concernant le recrutement se font uniquement en Néerlandais.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

In september / oktober 2017 zullen selectieprocedures doorgaan voor volgende functies:

"BIBLIOTHEEKASSISTENT" (C1-C3) - aanleg werfreserve geldig voor 3 jaar, zowel statutair als contractueel.
Je verzorgt o.a. het baliewerk en de publieke dienstverlening - je verstrekt correcte informatie aan de burger - je staat in voor de collectieverwerving, -verwerking en -verzorging (boeken, CD's, Dvd's,...) - je maakt het uitleenmateriaal klaar voor uitlening - je biedt administratieve ondersteuning (o.a. briefwisseling verwerken, uitnodigingen,...)

Functiebeschrijving: klik hier
Voorwaarden: diploma van HSO (of gelijkwaardig) EN je bent houder van een akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek of initiatie tot bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde, groep bibliotheekkunde of een gelijkwaardig attest.

"DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST" (B1-B3) in contractueel verband, met aanleg werfreserve geldig voor 3 jaar, zowel statutair als contractueel.
Je staat o.a. in voor volgende taken : patrimoniumbeheer - onderhandelingen m.b.t. onderhoudscontracten (technieken gebouwen, brandblussers, liften,...) - procedures dossiers onteigeningen, voetwegen, rooi- en onteigeningsplannen, machtigingen waterlopen, straatnamen - subsidiedossiers beheren - toepassing wetgeving overheidsopdrachten - opvolgen en implementatie dossiers nutsmaatschappijen, kerkhofbeheer, ...

Functiebeschrijving: klik hier
Voorwaarden: HOKT- / bachelor diploma of gelijkwaardig

"DESKUNDIGE DUURZAAMHEID EN MOBILITEIT" (B1-B3) in contractueel verband, met aanleg werfreserve geldig voor 3 jaar, zowel statutair als contractueel.
Je staat o.a. in voor : het uitwerken van stedelijke klimaat- en energie initiatieven o.a. rond energiebesparing en gebruik hernieuwbare energie - voorbereiding, implementatie, evaluatie van het mobiliteitsconvenant en het mobiliteitsplan - trage wegenbeleid - verlenen van mobiliteitsadvies,...

Functiebeschrijving : klik hier
Voorwaarden: HOKT- / bachelor diploma of gelijkwaardig

"DESKUNDIGE OMGEVINGSLOKET" (B1-B3) in contractueel verband, met aanleg werfreserve geldig voor 3 jaar, zowel statutair als contractueel.
Je staat o.a. in voor de behandeling van omgevingsvergunningen, uitvoeren van terreinonderzoeken, bieden van ondersteuning bij projecten m.b.t. omgeving, organisatie & coördinatie van het recyclagepark - afval- en materialenbeheer,...

Functiebeschrijving : klik hier
Voorwaarden: HOKT- / bachelor diploma of gelijkwaardig

Wij bieden jou voor alle functies:
- automatische periodieke loonsverhogingen
- geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
- extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …) en een flexibele vakantieregeling
- duurzame tewerkstelling en voortdurende vorming

Solliciteren kan als volgt: verstuur tegen uiterlijk 4 september 2017 je schriftelijke kandidatuur (poststempel geldt als bewijs), samen met CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Collège des Bourgmestre et Echevins communique qu'il sera procédé au recrutement :
-d'un assistant bibliothèque (C1-C3) - avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
-d'un expert service technique (B1-B3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
-d'un expert développement durable et mobilité (B1-B3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)
-d'un expert gestion du territoire (B1-B3) - comme contractuel avec établissement d'une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans (à titre définitif et comme contractuel)

Les candidatures adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins doivent être postées au plus tard le 4 septembre 2017 et accompagnées du diplôme, du CV et d'une attestation du casier judiciaire. Vous spécifiez clairement pour quelle fonction vous sollicitez. Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous adresser au service du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Place à Renaix - tél. 055/232.719 - 055/232.724
Remarque : toutes les formalités concernant le recrutement se font uniquement en langue Néerlandaise.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selectieprocedure REDDER (C1-C3) - VANAF EIND 2017

Op zoek naar een toffe en boeiende job in een sportief team? Dan kan je terecht bij het stedelijk zwembad van Ronse.  Vanaf eind 2017 gaat de stad Ronse op zoek naar enthousiaste redders die instaan voor de veiligheid van de recreatieve zwemmers en baantjestrekkers.  
Bezit je een hoog reddersbrevet en ben je klaar om in een nieuwe job te duiken?  Stuur dan alvast jouw gegevens door naar de personeelsdienst via volgend e-mailadres: vacatures@ronse.be.  Van zodra de selectieprocedure wordt opgestart brengen wij jou persoonlijk op de hoogte zodat je officieel jouw kandidatuur kan stellen.
Ben je anderzijds een echte waterrat maar nog niet in het bezit van een hoog reddersbrevet? 
Geen probleem, vanaf september organiseert Stad Ronse in samenwerking met Sport Vlaanderen en de Vlaamse trainersschool een cursus hoge redder.   Meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je via www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/
Ook jobstudenten zijn in het stedelijk zwembad meer dan welkom om het team te versterken.  In het bezit van een hoger redersbrevet en interesse in een vakantiejob? 
Solliciteren kan eveneens via volgend e-mailadres: vacatures@ronse.be

  

OCMW Ronse 

Vacature Verpleegkundige (M/V)

Het woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort en wil een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het streefdoel is om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven.

Momenteel is het WZC De Linde wij op zoek naar:
• Verpleegkundigen
• Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
• In ploegensysteem
• Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking

Diploma:
• Master in de verpleegkunde
• Bachelor in de verpleegkunde (A1)
• Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

Taken
• Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
• Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden,...
• Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname,...
• Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten.
• Helpt bij de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter,...
• Staat in voor de opvang van nieuwe residenten.
• Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige.
• Voert een aantal administratieve taken uit.
• Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
• Begeleidt de huisartsen.
• Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
• Vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid.
• Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden.

Competenties
• Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
• Integriteit
• Stressbestendig
• Flexibel
• Initiatief nemen

Ons aanbod
• Contract van bepaalde duur met mogelijks uitzicht op contract van onbepaalde duur.
• Loon volgens wettelijke barema's (C3-C4 of BV1-BV3).
• Relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend.
• Maaltijdcheques.
• Hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
• Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
• Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer.

Contactpersonen:

Tom Aelbrecht, dagelijks verantwoordelijke Woonzorgcentrum De Linde
055 23 74 55 - Tom.Aelbrecht@ocmwronse.be

Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst OCMW Ronse
055 23 74 01 - Veronique.Cristofoli@ocmwronse.be

 

Laatste update 11 aug 2017

Personeelsdienst

Ann Hemberg

Stadhuis - 2e verdieping
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 719
E: personeel@ronse.be

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Klik hier voor meer informatie over vacatures aan de stad.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.

 

Ervaring telt !


Voor heel wat beroepen bestaat nu de mogelijkheid om je ervaring te bewijzen met het "Ervaringsbewijs". Ervaring telt!

 

Download

 

Organogram

Organogram van het stadsbestuur Ronse