De stad Ronse als werkgever

Werken voor de stad Ronse biedt heel wat voordelen

Werken in de stedelijke diensten van Ronse is thuis werken. De korte verplaatsing bespaart je niet enkel veel tijdverlies en ander fileleed. Je realiseert bovendien een aanzienlijke besparing op je brandstof- en onderhoudskosten en je draagt zo ook je steentje bij tot een vermindering van belasting van het milieu.

Dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer worden integraal vergoed. Voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen kan je aanspraak maken op een kilometervergoeding en wordt je voertuig via een omniumverzekering verzekerd voor eventuele schadegevallen.

Alle diensten maken gebruik van een prikklok, waarvan een aantal diensten werken met een stelsel van glijdende werktijden. Door dit stelsel kan je zelf (gedeeltelijk) te bepalen wanneer je het werk aanvat en eindigt.

Je hebt jaarlijks recht op 32 betaalde vakantiedagen.

Eventuele overuren worden, naar gelang de voorziene regeling, uitbetaald of gecompenseerd. Je extra inspanningen blijven dus niet zonder tegenprestatie.

Elk personeelslid krijgt het nodige werkmateriaal ter beschikking.

Het stadsbestuur stelt een bedrag ter beschikking voor permanente vorming van de personeelsleden. Vorming kan zowel op vraag van het bestuur als op vraag van het personeelslid (als het nuttig is voor de werking binnen het bestuur) en wordt betaald door het bestuur.

Jaarlijks biedt het bestuur een nieuwjaarsevenement aan aan al haar personeelsleden.

Het stadsbestuur verleent haar personeel ook extra-legale voordelen met name:

• Na één jaar anciënniteit kunnen de contractuele personeelsleden vrijwillig en gratis gebruik
maken van de collectieve hospitalisatieverzekering.
• Statutairen kunnen onmiddellijk aansluiten aan de hospitalisatieverzekering.
• Gezinsleden kunnen ook aansluiten, mits betaling, aan voordelige voorwaarden.
• Aan elk personeelslid wordt per gewerkte dag één maaltijdcheque toegekend.

De personeelsleden krijgen de kans zich aan te sluiten bij onze vriendenkring.
Jaarlijks wordt via deze vriendenkring een personeelsuitstap georganiseerd waarvoor elke deelnemer dienstvrijstelling geniet en een sinterklaasfeest. Bovendien kan elk lid via deze weg aanspraak maken op o.a. een jaarlijkse getrouwheidspremie, premie bij huwen/samenwonen, premie bij geboorte van een kind, premie bij pensionering, ... Een aantal (vooral Ronsische) handelaars hebben zich tevens akkoord verklaard met het toekennen van een korting op hun koopwaren aan de leden van de vriendenkring.

Laatste update 05 aug 2016

Personeelsdienst

Ann Hemberg

Stadhuis - 2e verdieping
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 719
E: personeel@ronse.be

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.

 

Ervaring telt !


Voor heel wat beroepen bestaat nu de mogelijkheid om je ervaring te bewijzen met het "Ervaringsbewijs". Ervaring telt!

 

Download

 

Organogram

Organogram van het stadsbestuur Ronse