Vergunningen

Als handelaar of horeca-uitbater dien je voor de start van de zaak vaak nog extra vergunningen aan te vragen: nachtvergunning, een vergunning voor het schenken van alcoholische dranken enz. Ook als handelaar kan een vergunning verplicht worden.

Wil je weten waar en wanneer je een dergelijke vergunning dient aan te vragen? Hieronder vind je per categorie de nodige vergunningen en hoe je ze kan aanvragen:

  • horeca
  • nachtwinkels, privaat bureaus voor telecommunicatie, club vzw's en automatenshops
  • taxi's, ceremoniewagen, verhuur voertuig met bestuurder
  • ambulante handel
  • handel algemeen

 

Drankgelegenheid 

Op de gemeenteraad van 16 december 2013 werd het reglement 'Drankgelegenheid' goedgekeurd. Het reglement is van toepassing op ieder publiek toegankelijke inrichting waar gegiste en/of sterke dranken worden geschonken. Het reglement voorziet in het vervullen van een aantal basisvoorwaarden waaraan moet voldaan worden. Indien de voorwaarden zijn vervuld, kan een vergunning ' Drankgelegenheid' goedgekeurd worden. Deze vergunning blijft geldig gedurende een periode van 5 jaar. De vergunning is ook verplicht voor reeds bestaande drankgelegenheden.

Reglement Drankgelegenheid

Aanvraagformulier Drankgelegenheid

Bijlage

- horecaconvenant
- reglement brandveiligheid publieke inrichtingen
- checklist hygiëne/brandveiligheid/milieu
- belastingreglement nachtvergunning
- terrasreglement
- terrasaanvraag

 

Terrasvergunning 

Sinds april 2006 is de plaatsing van een terras voor een horecazaak verplicht. Deze vergunning laat toe om tafels en stoelen te plaatsen op een deel van het terras. Dit moet ook de conformiteit en de uitstraling van het straatbeeld staande houden.
Een aanvraag kan je doen via een brief of via onderstaand aanvraagformulier. Hieronder vind je eveneens het terrasreglement waarmee je rekening dient te houden.

aanvraagformulier

terrasreglement

Voor het plaatsen van tenten naar aanleiding van kleine of grotere evenementen, dient altijd een aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag moet minstens 3 weken op voorhand op de dienst lokale economie binnengebracht worden. Alle bepalingen uit het terrasreglement zijn eveneens van toepassing op het plaatsen van tenten. Bovendien gelden een aantal specifieke voorwaarden die moeten gerespecteerd worden wanneer u als uitbater van een horecazaak een tent wil plaatsen. Deze voorwaarden vindt u eveneens in het terrasreglement.

aanvraagformulier tot het plaatsen van een tent

 

Milieuvergunning

Voor alle activiteiten waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld gelden vanaf 1 januari 2013 nieuwe geluidsnormen. De geluidsnormen gelden zowel voor een café met gewone achtergrondmuziek, een feest / fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht...
Ook bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).

Afhankelijk van het geluidsniveau wordt de muziekactiviteit beschouwd als een niet ingedeelde inrichting, is de inrichting meldingsplichtig (klasse 3) of moet voor de inrichting een milieuvergunning klasse 2 worden aangevraagd. Naast het maximale geluidsniveau worden per categorie nog een aantal flankerende maatregelen bepaald. Hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer flankerende maatregelen.

Voor meer info: http://www.ronse.be/algemeen/vrije-tijd/ondersteuning/artikel/geluidsnormen

 

Handel

Handelaars die een zaak wensen te starten dienen zich in de eerste plaats te begeven naar een ondernemingsloket, waar ze eerst de nodige formaliteiten kunnen regelen.
Voor bepaalde activiteiten is een extra vergunning nodig. Hieronder een overzicht.

Socio-economische vergunning

De wet op de handelsvestigingen van 13 augustus 2004 bepaalt dat een winkel met een netto-verkoopoppervlakte van meer dan 400m2 onderhevig is aan de aanvraag van een socio-economische vergunning. Het dossier wordt ingediend bij de gemeente tav het college van burgemeester en schepenen. Meer info over de aanvraag en de procedure lees je hier

Leurkaart 

Indien je een ambulante activiteit wil uitoefenen (kermishouder, marktkramer of verkoper ten huize van de consument), dien je in het bezit te zijn van een leurkaart. Sinds de wetswzijziging in september 2006, is het niet langer de gemeente maar een ondernemingsloket die deze kaart aflevert.

Uitbatingsvergunning

Het gemeentelijk reglement en de uitbatingsvergunning voor nachtwinkels, privaat bureaus voor telecommunicatie, club VZW's en automatenshops is in voege sinds 1 juli 2007. Dit betekent dat bij iedere opening of overname van één van bovenstaande activiteiten, een uitbatingsvergunning vereist is. Het volledige reglement en de aanvraag kan je hier downloaden:

aanvraagformulier
reglement uitbatingsvergunning

Taxivergunning- Vergunning verhuur voertuig met bestuurder

In het Vlaams gewest bestaat sinds 1 juni 2004 een nieuwe reglementering voor wat betreft de taxidiensten of het verhuur van voertuigen met bestuurder. Deze nieuwe wetgeving is grotendeels tot stand gekomen om de consument te beschermen. Dankzij de de strengere voorwaarden waaraan de taxichaufeurs moeten voldoen, wordt de kalwaiteit van deze dienst gewaarborgd. Een vergund taxivoertuig of een wagen dat gebruikt wordt voor luchthavenvervoer of als ceremoniewagen is voortaan te herkennen aan geplastificeerde kaart  opgemaakt door het gemeentebestuur. Deze kaart hangt verplicht vooraan en op de achterkant van de passagierszetel.

aanvraagformulier 'Taxi-vergunning'
aanvraagformulier 'Verhuur voertuig met bestuurder'

 Stedenbouwkundige vergunning

Wanneer je een woonhuis wenst om te bouwen naar een handelspaand of wanneer je ingrijpende veranderingen doorvoert in een bestaand pand, dien je een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Voor meer info omtrent deze vergunning, verwijzen we je door naar het Omgevingsloket.

 

Laatste update 19 sep 2017

Lokale economie

Veronique De Wulf 

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 29
F: 055 23 27 18
E: economie@ronse.be

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse