Subsidies voor ondernemers

Het starten van een onderneming is voor velen vaak een stap in het onbekende. Naast de administratieve formaliteiten is er ook nog het financiële gedeelte. Als startende ondernemer heb je vaak grote kosten. De stad Ronse heeft hieraan gedacht!

We willen je graag steunen bij het ondernemen van je initiatief. Hieronder vind je een aantal subsidiemogelijkheden die je helpen om het financiële prijskaartje te beperken. Zowel op stedelijk niveau, provinciaal niveau of Vlaams niveau bestaan er steunmaatregelen. Hieronder vind je een overzicht.

1.    Subsidies op stedelijk niveau

  • Handelspandenfonds

In 2002 werd Ronse met het succesvolle handelspandenfonds bekroond tot 'meest ondernemende stad van Vlaanderen'. Het handelspandenfonds is een subsidie die de stad uitkeert aan ondernemers die een nieuwe handelszaak starten of overnemen in het centrum van Ronse. Ondertussen is het handelspandenfonds aan zijn derde editie toe.
Wens je meer informatie over dit subsidiesysteem, klik hier.

    Reglement : Nieuw Ondernemerschap

Ondernemen in Ronse wordt nog interessanter vanaf 2010! Wie in 2010 een economische activiteit start in Ronse, kan rekenen op een integrale teruggave van de gemeentelijke belastingen gedurende de eerste 2 jaar. Met deze maatregel wil de stad nieuwe ondernemers aanzetten om zich in Ronse te vestigen. Het nieuw subsidiereglement voor 'Nieuw Ondernemerschap' is uniek in Vlaanderen!

De laatste jaren heeft Ronse heel wat geïnvesteerd om het ondernemerschap in de stad te promoten. Denken we hierbij aan het Ondernemerscentrum Ronse, Campus Delghust, nieuw bedrijventerrein, ...
De fiscale lasten voor een startende ondernemer mogen niet onderschat worden, daarom wil de stad de starters hierbij ondersteunen. De gemeentelijke belastingen worden door de stad Ronse gedurende 2 jaar terugbetaald.

Over welke  gemeentelijke belastingen spreken we dan?

1) Onroerende voorheffing die geheven wordt op het bedrijfspand voor wat betreft het gemeentelijk aandeel in deze belasting;
2) Algemene gemeentelijke heffing die geheven wordt op de onderneming;
3) Belasting op drijfkracht die geheven wordt op het vermogen;
4) kost voor inschrijving in de kruispuntdatabank voor ondernemingen.

Met dit nieuw subsidiereglement heten we ondernemers van harte welkom in onze stad!

Dit initiatief wordt mede-ondersteund door Voka en UNIZO.

Documenten:

Aanvraagformulier subsidiereglement 'Nieuw Ondernemerschap'

Het volledige subsidiereglement voor 'Nieuw Ondernemerschap'.

Persbericht

Voor vragen, contacteert u de dienst lokale economie

 

2.     Subsidies op vlaams niveau

Het Agentschap Eonomie is ontstaan in 2006. Het is in het leven geroepen om het ondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen. Ze richt zich tot alle ondernemingen en helpt de ondernemingen om hun concurrentiepositie te versterken. Zij ziet de huidige en toekomstige ondernemers als de motoren van de Vlaamse economie.

Dankzij verschillende subsidies proberen zij het ondernemerschap in Vlaanderen te garanderen.

Meer info ivm de aangeboden subsidies door het Agentschap Economie vind je op hun site.

Aanvraagformulier kan je bekomen via mail op economie@ronse.be

 

3.   Subsidies op provinciaal niveau

Ook op provinciaal niveau worden er subsidies uitgekeerd bij het starten van een onderneming. Het Huis van de Economie is eveneens een aanspreektpunt voor startende zelfstandigen, bedrijfsleiders,en overheden.  Aan de hand van diverse premies wordt getracht een steentje bij te dragen tot het stimuleren van het ondernemerschap in Oost-Vlaanderen

Een overzicht van de premies, waarvan een ondernemer in Oost-Vlaanderen kan genieten, vind je op de site van het Huis van de economie.

Klik hier voor meer info.

 

Laatste update 19 sep 2017

Lokale economie

Veronique De Wulf 

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 29
F: 055 23 27 18
E: economie@ronse.be

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse