Duurzaam ondernemen

Duurzaam Ondernemen (DO) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholder, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces.
Duurzaam ondernemen is ondernemen met aandacht voor uw maatschappelijke rol op lange termijn.

Mogelijke thema's waarop een duurzame onderneming actief kan zijn:
Tewerkstelling, mobiliteit, energie, buurtwerking, eerlijke handel, diversiteit, sociale economie, kwaliteit, Noord-Zuidverhoudingen, werknemersparticipatie, productveiligheid, sponsoring, werknemersvrijwilligerswerk, …

Mogelijke stakeholderrelaties:
Werknemers, sollicitanten, klanten/consumenten, NGO's, vakbonden, aandeelhouders, lokale omgeving, maatschappij in het algemeen, leveranciers, lokale overheden, kansengroepen, zakenrelaties, …

Mogelijke instrumenten:
gedragscodes, monitoring, keurmerken, lokale partnerships, verantwoording (verslaggeving/audits/verificatie), werknemersvrijwilligerswerk, opzetten van fondsen, managementnormen, Maatschappelijk Verantwoord Investeren, …

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat breed

Uit bovenstaande definitie en omschrijving blijkt al dat MVO een zeer breed domein behelst. Het omvat alle bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling staat voor het vervullen van de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Bedrijven kunnen MVO dus op verschillende manieren invullen:

 • samenwerking met NGO's, stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • aandacht voor competentieontwikkeling, diversiteit, duurzaam aankoopbeleid, duurzame
       klantenrelaties, duurzaam investeren
 • employee involvement (werknemers zetten zich in voor goede doelen)
 • corporate governance of goed bestuur
 • werknemersbetrokkenheid
 • filantropie of mecenaat (bedrijven zetten (financiële) middelen in voor projecten die ten goede
       komen van het algemeen belang)
 • bescherming van het milieu
 • een veilige en gezonde werkomgeving
 • ...

 

Meer info over duurzaam ondernemen in het algemeen of over specifieke thema's kan je oa terugvinden op onderstaande websites:

 • www.mvovlaanderen.be
 • http://www.unizo.be
 • www.duurzaamindustrieelbouwen.be
 • www.vlaanderen.be/ecologiepremie
 • MIP-2: In het voorjaar 2009 keurde de Vlaamse Regering fase twee goed van het Milieu- en
       energietechnologie Innovatie-platform, kortweg MIP2. Met de introductie van MIP-2 kiest de
       Vlaamse regering resoluut voor een duurzame economie. Bedrijven worden gestimuleerd om
       te investeren in nieuwe producten, processen en diensten die de impact op het milieu
       verminderen, ongeacht de sector waarin ze opereren. Om dit te realiseren zal de Vlaamse
       overheid de MIP-2 activiteiten steunen met 10 miljoen euro de komende 2 jaar.
 • www.wwf.be: "Climate Savers Programma WWF": WWF zoekt permanent naar nieuwe bedrijven
       die willen instappen in het climate savers programma. Het programma is erop gericht
       bedrijven over de streep te trekken om ambitieuze, absolute reductie te bekomen inzake
       CO2-emissies. In ruil biedt WWF ondersteuning over hoe die doelstelling kan bereikt worden
       en communicatieve uitstraling inzake klimaat- en milieuvriendelijk imago van het bedrijf.
       Meer info: Philippe Weiler WWF, corporate@wwf.be,
 • www.socialbusiness.eu: begeleiding bij opstart van duurzaam beleid binnen ondernemingen
 • www.socialeeconomie.be

 

In de OVAM-voorbeeldendatabank vind je meer dan 300 voorbeelden over eco-efficiëntie en ecodesign op één website verzameld. Je vind er inspiratie om besparingsacties in je bedrijf op te zetten, voorbeelden over ecodesign en spraakmakende milieumaatregelen genomen in verschillende bedrijfstakken.

 

"Rationeel energiegebruik in kmo's" in de spotlights

In de afgelopen twee jaar voerde het Agentschap Ondernemen bij een 400-tal bedrijven een gratis energiescan uit.
Tijdens een energiescan worden de energiefacturen van het bedrijf doorgenomen en een overzicht opgemaakt van de verschillende energieverbruikers. Aan de hand van deze inventaris worden per relevant energiethema een aantal besparingsmogelijkheden voorgesteld. In het rapport worden ook de beschikbare Vlaamse steunmaatregelen op maat van het bedrijf toegelicht.

Verdergaand advies

Na uitvoering van een energiescan is er bij meerdere bedrijven nog vraag naar verdergaand advies voor bepaalde energiethema’s. Zeker indien de bedrijven investeringen overwegen is het uitermate interessant gespecialiseerd advies in te winnen om de economische en technologische haalbaarheid grondig in te schatten. Hiervoor kan een extern en onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld worden. In zo een verdergaand advies wordt aan de hand van metingen en detailberekeningen bepaald hoe groot het besparingspotentieel effectief is en welke investeringen hier tegenover staan.
Deze werking werd ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit liet het Agentschap Ondernemen toe deze studies voor 2/3 te subsidiëren (met een maximum van € 3.000).

De dienstverlening energie in beeld

Om bedrijven een idee te geven van wat een energiescan juist inhoudt, is er een een filmpje gemaakt.
Daarin zie je de verschillende stappen van het proces zodat ondernemers weten wat ze kunnen verwachten van de scan en de dienstverlening van het Agentschap Ondernemen inzake energie.
Voor de thema‘s verlichting, Warmtekrachtkoppeling, proceswarmte en koeling, HVAC en perslucht zijn aparte filmpjes gemaakt. Door middel van een getuigenis wordt geïllustreerd wat de energiescan en het verdergaand thematisch advies voor een bedrijf kunnen doen.
Wil je als ondernemer een beeld vormen van welke investeringen in een bedrijfsomgeving mogelijk interessant zijn? Of wil je bekijken wat er in andere bedrijven reeds gerealiseerd werd? Dan kan je via de website van het Agentschap Ondernemen de zes praktijkvoorbeelden bekijken.
Beelden overtuigen sneller dan woorden.

De energiescan, maak er gebruik van!

Heb je interesse in een energiescan, dan kan je steeds terecht bij de accountmanager energie in jouw provincie. De coördinaten vind je op de website van het Agentschap Ondernemen.
Sinds 1 november 2010 wordt thematisch vervolgadvies door een extern en onafhankelijk adviesbureau gesubsidieerd tegen 50% van de kost met een maximum van € 5.000.

 

Laatste update 19 sep 2017

Lokale economie

Veronique De Wulf 

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 29
F: 055 23 27 18
E: economie@ronse.be

 

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be


 

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse