Informatie

Meer informatie? Neem eens een kijkje op www.landbouw.be.  Een andere website over milieu en landbouw is http://www.lne.be/doelgroepen/landbouw.

Bij het loket landbouw en platteland van de provincie Oost-Vlaanderen kun je ook terecht voor allerlei info : www.oost-vlaanderen.be.

Op de website van de stad Ronse vind je meer over bestrijding van schadelijke dieren (milieu - dieren). Voor het aanvragen van een milieuvergunning: zie milieu en vergunningen.

Zomermaaibeurt waterlopen 2e categorie 

Om ook in de zomerperiode een goede waterafvoer te kunnen garanderen, zal de Provincie in een aantal waterlopen maaiwerken uitvoeren tussen 1 juni en 15 september. Aangezien deze werken schade kunnen berokkenen aan de gewassen op de akkers, voorziet de Provincie voor de zomeronderhoudsbeurt een schadevergoeding voor de gebruiker. Lees hier meer over de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze vergoeding. 

Waarom maaien in de zomer?

Een droog voorjaar zorgt ervoor dat planten in de waterlopen massaal beginnen te groeien. Als er zich een hevig onweer voordoet of het begint hevig en langdurig te regenen, kan al dat water niet tijdig worden afgevoerd via deze dichtgegroeide waterlopen. De Provincie heeft nu een lijst gemaakt van waterlopen die een verhoogd risico op wateroverlast geven. Deze beken zullen in de zomer gemaaid worden. Dit betekent dat er niet zal gewacht worden tot de gewassen van de velden zijn, zoals in de winterperiode het geval is. De schade aan de gewassen door deze bijkomende maaibeurt, zal de Provincie dan ook vergoeden.

Wie komt in aanmerking?

Enkel wie gebruiker is van een perceel op het moment dat de werken worden uitgevoerd, komt in aanmerking voor een vergoeding. Het moeten maaiwerken betreffen die uitgevoerd worden in opdracht van het provinciebestuur, Dienst Integraal Waterbeleid in de periode tussen 1 juni en 15 september. Deze regeling geldt dus niet voor de maaibeurten buiten deze periode of voor werken uitgevoerd door een ander bestuur.

Meer info: http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/werken/zomermaaien/index.cfm#.Ue-AWvFCS70

Laatste update 25 jul 2013

Openingsuren

Stadhuis (Grote Markt 12) 

Ma
Di
Wo

Do
Vr

Za


 

  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00
13u30 - 16u00
  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00

elke 2e en 4e zaterdag
 9u30 - 11u30
(dienst Burgerzaken)

Juli / Augustus : woensdagnamiddag gesloten 

Sluitingsdagen :
Klik voor een volledig overzicht

Contact 
T: 055 23 27 11
F: 055 23 27 18
E: info@ronse.be

Stadsdiensten
Klik voor alle contactgegevens

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.