Pont West : eerste terreinen te koop

Ronse wil een thuishaven zijn voor innovatieve industrieën en de tertiaire sector. Zowel kleine als grote bedrijven kunnen zich optimaal vestigen en verder ontwikkelen op het grondgebied van de stad.

Voor bedrijven met behoefte aan omvangrijke vestigingsruimte ontwikkelt SOLVA, in opdracht van de Stad Ronse en in uitvoering van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, een nieuw regionaal bedrijventerrein met een totale oppervlakte van 48ha. : Pont West.

 

De terreinen van dit nieuwe bedrijventerrein zijn nu te koop.

Pont West is een duurzaam bedrijventerrein dat een voorbeeldproject is op vlak van economie en ecologie. Het regionaal bedrijventerrein wordt in het noorden begrensd door de Doorniksesteenweg (N48) en in het oosten door de Pontstraat. Het gebied sluit onmiddellijk aan bij de bestaande en verder uit te bouwen KMO-zone. Deze locatie biedt de meeste kansen qua mobiliteit omdat het vlakbij het toekomstig knooppunt N60-N48 gelegen is.

 

Kenmerken

Prijs en beschikbaarheid
• Verkoopprijs € 65/m²
• Bouwrijp en onmiddellijk beschikbaar in fase 1:
 - Vanaf 5.000 m² à la carte
 - Lot 3: 5.799,62 m²
 - Lot 4: 11.860,32 m²
 - Lot 5B: 5.000 m²
 - Lot 6: 12.002,25 m²
 - Lot 15: 9.355,05 m²

Omschrijving

• Industriegronden gelegen in Pont West langs de Doorniksesteenweg en in de toekomst aansluitend op het voorziene knooppunt N60-N48
• Percelen vanaf 5.000 m²
• Fase 1 met een netto oppervlakte van 114.286,10 m² bouwrijp en ontsloten sinds 2016
• Fasen 2 en 3 later nog te ontwikkelen
• Oppervlakte van de totale geplande site ongeveer 48 ha
• Stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) van toepassing
• Verkoopsvoorwaarden SOLVA van toepassing
• Duurzaam parkmanagement

Het bedrijventerrein Ronse – Pont-West is gelegen langsheen de Doorniksesteenweg en  heeft een totale oppervlakte van 48ha. Het sluit aan op het voorziene knooppunt N60-N49 zodat het prima ontsloten is. SOLVA is de ontwikkeling van dit bedrijventerrein opgestart in 2009. In opdracht van de Provincie dient de ontwikkeling te gebeuren in drie fasen die achtereenvolgens dienen ontwikkeld naarmate de vorige fases zijn gerealiseerd.  In uitvoering ervan heeft SOLVA vanaf 2009 de gronden voor een eerste fase, met een oppervlakte van zo’n 17ha aangekocht en het nodige gedaan voor de infrastructurele ontsluiting van dit gebied.

Verkoop percelen

Momenteel is het noordelijk deel van deze eerste fase infrastructureel ontsloten en zijn alle terreinen bouwrijp. Het betreft 62.368,53m² die indicatief in acht percelen zijn opgesplitst. Elk van deze percelen, zo is eveneens door de Provincie bepaald moet een oppervlakte van minimaal 5.000 m² hebben. De verkoopprijs ervan is vastgelegd op € 65/m²

Hierin is ook het deel dat elk bedrijf heeft in de gemeenschappelijke eigendom, voor een bedrag van 8m² begrepen.  Deze gemeenschappelijke eigendom bestaat uit een dertig meter brede groenzone, de gemeenschappelijke afwatering, de blusvijver en een gemeenschappelijk parkeergebouw.  Deze gemeenschappelijke delen worden beheerd door een Vereniging van Mede-eigenaars, waarvan alle investeerders lid zijn, met SOLVA in de rol van syndicus. Onder impuls van de stad Ronse realiseert SOLVA hier een maatschappelijk bedrijventerrein, waarbij de maatschappelijke functies zoals tewerkstelling, esthetisch en architecturaal aantrekkelijk bouwen, het gebruik van milieuverantwoorde materialen en technieken, duurzame bedrijfsvoering en ook duurzaam groenbeheer met aandacht voor biodiversiteit aan bod komen.

Kandidaat-kopers kunnen contact opnemen met Koen De Mesel, parkmanager-patrimoniumbeheerder bij SOLVA, gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 60, telefonisch op het nummer 053/646525 of per e-mail via koen.de.mesel@so-lva.be.

 

Ondersteuning en subsidies 

Investeerders kunnen nagaan of ze in aanmerking komen voor 10% investeringssteun via de regionale steunkaart, of voor vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende 2 jaar voor nieuw ondernemerschap, of voor ondersteuning bij de aanwerving van personeel dankzij het maatwerkplan Ronse bij Veronique De Wulf, Ambtenaar Lokale Economie Stad Ronse, te contacteren per mail via economie@ronse.be of telefonisch op het nummer 055/232729. 

Daarnaast kunnen de geïnteresseerde ondernemers via http://agentschapondernemen.be/subsidiedatabank nagaan welke subsidiemogelijkheden de Vlaamse Overheid biedt.

 

Meer informatie?

Klik hier voor de folder van Pont West (PDF).

Klik hier voor een plan van Pont-West (PDF).

Klik hier voor een verkoopplan

Kandidaatstelling voor het bedrijventerrein

Koen De Mesel - SOLVA
Joseph Carijnstraat 60 - 9420 Erpe-Mere

T: 053/646 525
E: koen.de.mesel@so-lva.be

Over Ronse, het Ondernemerscentrum, het Textielincubatiecentrum,...

Stad Ronse - Lokale Economie

Veronique De Wulf
Grote Markt 12 - 9600 Ronse

T: 055/232 729
F: 055/232 718
E: economie@ronse.be

 

Laatste update 13 okt 2017

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.