Zorg en ondersteuning

In Ronse is er een basisaanbod wat betreft zorg en gezondheid: ziekenhuis, thuiszorg, residentiële ouderenzorg, palliatieve zorg,... Voor een aantal diensten moet worden doorverwezen naar andere regio's. Dit deel van de website toont je de juiste weg naar de gepaste zorg.

Het stadsbestuur zelf organiseert ook een aantal diensten op het vlak van thuiszorg en residentiële ouderenzorg. Je vindt hier de nodige gegevens.


Nieuws

Toekomstvisie zorgverstrekking binnen Ronse

Persbericht 14 augustus 2014 

Reeds in het Bestuursakkoord verwoordde de beleidsploeg de wens om de zorgverstrekking te Ronse te hervormen teneinde de betaalbare en kwalitatieve zorg te verankeren in de stad.

De hervorming is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: sanering van de verliezen in de openbare zorgverstrekking, een studie naar de mogelijkheid om de openbare zorgverstrekking te verzelfstandigen en te optimaliseren en ten slotte het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met andere zorgverstrekkers te Ronse.


Lees verder >>

 

Sociaal Huis

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse

T: 055 23 74 11
E: sociaalhuis@ocmwronse.be  
W: www.sociaalhuisronse.be

 

Sociaal Huis


Website Sociaal Huis Ronse.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc. 

 

OCMW Ronse

Neem een kijkje op de eigen website van het OCMW Ronse voor meer informatie.

 

Toegankelijkheid


De stad Ronse heeft op initiatief van de Stedelijke Adviesraad Voor Andersvaliden de "Toegankelijkheidsprijs Ronse" in het leven geroepen.