Kinderen en jongeren : opvang, begeleiding en opvoeding

Ambulant Centrum Vlaamse Ardennen (Dageraad)

Algemene informatie

adres :  Rode Broeckstraat 38
   9600 Ronse
telefoon :  055 209650
e-mail :

 info@dageraad-vzw.be 

Wat doen we?

Ondersteuning en begeleiding geven  aan gezinnen thuis bij de opvoeding.

Wie kan bij ons terecht?

Gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding. Alleen gezinnen die doorverwezen worden door het comité van Bijzondere Jeugdzorg of door de jeugdrechtbank.

Wanneer zijn we open?

Elke dag van 09:00 u tot 13:00 u. Antwoordapparaat aanwezig, buiten de openingsuren telefonisch.

Child focus

Algemene informatie

telefoon :  116000
website :

 http://www.childfocus.be/ 

Wat doen we?

Child Focus helpt ouders bij verspreiding van affiches bij vermiste kinderen.

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Algemene informatie

adres :    Stationsstraat 45 A
   9700 Oudenaarde
 telefoon :  055 230520
 e-mail :  cbj-oudenaarde@tiscalinet.be

Wat doen we?

Begeleiding van gezinnen en kinderen die problemen hebben bij de opvoeding.

Wie kan bij ons terecht?

Ouders met kinderen tot 18 jaar.

Jongeren tot 18 jaar.

Wanneer zijn we open?

Tijdens de kantooruren.

Dagcentrum Tobias (Dageraad)

Algemene informatie

adres :   Rode Broeckstraat 36
   9600 Ronse
 telefoon :  055 209540
 fax :  055 316617
 e-mail :  

 info@dageraad-vzw.be 

Wat doen we?

Wij vangen kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar op, na school en tijdens de vakantieperiode bij gezinnen waar zich moeilijkheden voordoen bij de opvoeding. Wij ondersteunen  ook de ouders  bij de opvoeding en ondersteunen ook bij bijkomende problemen (financeel, school, woning...).

Wie kan bij ons terecht?

Gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar. Enkel gezinnen die doorverwezen zijn door het Comité van bijzondere jeugdzorg of door de Jeugdrechtbank.

Wanneer zijn we open?

Elke werkdag van 09:00 u tot 19:00 u. Antwoordapparaat aanwezig.

Gezinsbond

Algemene informatie

adres :    Savooistraat 44
   9600  Ronse
 telefoon :  055 600836
 website :  http://www.gezinsbond.be

Wat doen we?

Babysitdienst : er komt iemand bij u thuis op de kinderen letten als jij weg moet.

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen.

Half-Rond - Bezoekruimte Oost-Vlaanderen

Algemene informatie

 adres :   Zonnestraat 30
   9600 Ronse
 telefoon :  078 150 300
 website :  

 http://www.cawoostvlaanderen.be

 e-mail  :  bezoekruimte.ronse@cawoostvlaanderen.be

Wat doen we?

- begeleiding van de uitoefening van het omgangsrecht

- via voorbereiden en begeleiden van bezoeken, geleidelijk evolueren naar

   zelfstandige uitoefening van het omgangsrecht

- ouderschapsbemiddeling

- op vraag van betrokkenen of via justitiële doorverwijzing

Wie kan bij ons terecht?

Kinderen en ouders (verblijfouders en bezoekouders).  Met of zonder gerechtelijke uitspraak.

Wanneer zijn we open?

Altijd antwoordapparaat beschikbaar.

Permanentie :

Maandag : van 10:00 u tot 13:00 u.

Vrijdag : van 15:00 u tot  18:00 u.

Bezoeken : iedere zaterdag en op woensdagnamiddag.  Overdrachten : mogelijk op vrijdagnamiddag en op zaterdag.  De vijfde zaterdag van de maand : gesloten.

Home Sint-Elisabeth

Algemene informatie

 adres :    A. Demetstraat 8
   9600 Ronse
 telefoon :  055 215477
 fax :  055 214818

Wat doen we?

Een instelling waar jongeren wonen (op vraag van de Jeugdrechter of op aanbeveling van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg).

Er zijn 3 afdelingen.

Wie kan bij ons terecht?

Jongens en meisjes ouder dan 12 jaar die problemen hebben thuis of een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

Wanneer zijn we open?

24 / 24 u.

Inloopteam Kind en Preventie

Algemene informatie

 Paviljoen in tuin CLB
 adres :   Abeelstraat 35,
   9600 Ronse
 telefoon :  055 457183
 fax :    055 208376
 website :  

 http://www.kindenpreventie.be

 e-mail :

 inloopteam.ronse@kindenpreventie.be

Wat doen we?

Wij ondersteunen kwetsbare gezinnen  bij de opvoeding van de kinderen.

Groepswerking.

Huisbezoeken om het gezin te ondersteunen bij de opvoeding.

Zorgafstemming.

Wie kan bij ons terecht?

Gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar of tot 6 jaar wanneer de kinderen niet regelmatig naar school gaan.

Zwangere gezinnen.

Wanneer zijn we open?

Maandag tot en met vrijdag van 08:30 u tot 17:00 u.

Onthaal op dinsdagvoormiddag voor autochtone kwetsbare gezinnen.

Onthaal op vrijdagnamiddag voor iedereen tijdens de openingsuren van de speel-o-theek speelpunt.

Jeugdbijstand

Algemene informatie

 telefoon : Jolijn : 0800 90033  
 e-mail :  jolijn@wvc.vlaanderen.be

Wanneer zijn we open ?

Op maandag tussen 09:00 u en 13:00 u, op woensdag en vrijdag van 13:00 u tot 18:00 u.

Jeugddienst Ronse

Algemene informatie

 adres :   Grote Marijve 133 - 9600 Ronse
 telefoon :  055 239426 
 e-mail :    jeugd@ronse.be

Wat doen we?

Jongeren en -verenigingen kunnen er terecht voor het mee uitwerken van het jeugdbeleid, uitleendienst, subsidie aanvragen, vrijetijdsbesteding en alle informatie die voor hen belangrijk is.

De dienst gaat in op de noden en behoeften van jongeren rond vrije tijd.

We besteden veel aandacht aan inspraak van jongeren en hun participatie aan het beleid.

 Als stedelijke jeugddienst zijn er drie hoofdfuncties :

- beleid verzorgen voor de vrijetijdsbesteding van alle kinderen en jongeren.

- ondersteuning, begeleiding en organisatie van de inspraak.

- hefboom voor een integraal en geïntegreerd jeugdbeleid. 

Daarnaast staat de jeugddienst in voor de organisatie van heel wat activiteiten.

Dit zijn initiatieven die te maken hebben met ontmoeting, fuiven, skatepark, breakdance, kinderatelier ... 

Activiteiten : speelpleinwerking, buurtspeelpleinwerking, kinderatelier, breakdance, skatepark, graffiti, DJ's, repetitieruimte, beheer fuifzaal, uitleendienst voor jeugdverenigingen.

Aankoop en info Vrije TijdsPas

Begeleiding in vrijetijdsaanbod

Wie kan bij ons terecht?

Alle kinderen en jongeren van Ronse, met een nadruk op de leeftijdsgroep tussen 4 en 25 jaar.

Wanneer zijn we open?

Elke weekdag van 09:00 u tot 12:00 u en van 13:00 u tot 17:00 u (weekends en feestdagen gesloten).

Indien deze uren niet passen, kijken we graag samen met u voor een afspraak op maat.

In de vakantieperiodes lopen de uren gelijklopend met de Speelpleinwerking.

Jongeren Aanbod CAW (JAC)

Algemene informatie

adres : Oswald Ponettestraat 87 
9600 Ronse
telefoon : 055 208332

  

Kind en Gezin - Consultatiebureaus

Algemene informatie

 adres :  Olifantstraat 1  
   9600 Ronse
 telefoon :  055 216277
 adres :   Abeelstraat 35
   9600 Ronse
 telefoon :  055 209101
 website :

 http://www.kindengezin.be 

Wat doen we?

Jonge kinderen worden gratis onderzocht en gevaccineerd.

De ouders en opvoeders krijgen praktische informatie en antwoord op al hun vragen.

Wie kan bij ons terecht?

Kinderen van 0 tot 3 jaar (tot 6 jaar in bijzondere situaties), hun ouders en opvoeders.

Wanneer zijn we open?

In de Olifantstraat : Dinsdag van 13:00 u  tot 15:30 u.,  2de  en 4de donderdag van 13:00 u tot 15:30 u en elke donderdag  van 17:00 u tot 19:30 u.

In de Abeelstraat : Dinsdag van 13:00 u tot 17:00 u en van 17:30 u tot 20:00 u, vrijdag van 09:00 u tot 11:30 u.

Voor afspraken, informatie en contactname met regioverpleegkundige kan je terecht :

Kind en Gezinlijn : 078 150100 

Kind en Gezin - Regiohuis Oudenaarde

Algemene informatie

 adres :   Ter Eecken 4 Bus 2
   9700 Oudenaarde
 telefoon :  078 150100

Wat doen we?

Draaischijf van de regionale preventieve zorgverlening van Kind en Gezin aan ouders bij zwangerschap, geboorte en bevalling.

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen.

Wanneer zijn we open?

Alle werkdagen van 09:00 u tot 12:00 u.

Ouders kunnen er zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

Kinderdagverblijf Glorieux - Afdeling Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Algemene informatie

adres : Ninovestraat 169
9600 Ronse
telefoon : 055 236868
e-mail :

ckg.fabiola@werken-glorieux.be

kinderverblijf.fabiola@werken-glorieux.be

Wat doen we?

Tijdelijke intensieve ondersteuning van het gezin bij de opvoeding van de kinderen door

- (gratis) begeleiding aan huis (ook Triple P)

- (gratis) groepsprogramma voor ouders (Triple P)

- tijdelijke opvang van het kind in het CKG; enkel overdag of enkel 's nachts of dag en nacht, met gezinsbegeleiding

- crisisopvang van kinderen

Wie kan bij ons terecht?

- gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, die een hulpvraag stellen omdat ze ernstige moeilijkheden ervaren bij de opvoeding van hun kind en waardoor een risico ontstaat op een verstoorde opvoedingssituatie en mogelijks ontwikkeling van probleemgedrag bij het kind. Met een tijdelijk hulpaanbod is er voldoende vooruitzicht op veradering of, bij de aanmelding in het CKG, is het vooruitzicht op verbetering voorlopig nog onduidelijk.

- op vrijwillige basis

- geen zware problematische opvoedingssituatie

- geen kinderen met zware lichamelijke en/of mentale beperking

- geen kinderen met ernstige gedragsproblemen

Wanneer zijn we open?

24 op 24u - 7 dagen op 7.

Kinderverblijf Koningin Fabiola - afdeling Kinderopvang

Algemene informatie

adres : Glorieuxlaan 81
9600 Ronse
telefoon :  055 233763
 e-mail :

 kinderverblijf.fabiola@werken-glorieux.be

Wat doen we?

- Voorschoolse reguliere en occasionele opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar, op werkdagen van 07:00 u tot 19:00 u.

- Buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen tot 6 jaar; op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties.

- Flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 7 jaar, voor 07:00 u en na 19:00 u; op zaterdag en tijdens de sluitingsperiodes en -dagen van het kinderdagverblijf.

Kind in Nood

Algemene informatie

 adres :   Abdisstraat 2
   9000 Gent
 telefoon :  09 2331010

  

Awel (kinder- en jongerentelefoon)

Algemene informatie

 telefoon :  102 (gratis en anoniem)
 website :

 www.awel.be

Wat doen we ?

Kinderen en jongeren kunnen hun verhaal kwijt vragen stellen en problemen bespreken bij de vrijwilligers.

Wanneer zijn we open?

Tussen 16:00 u en 22:00 u (behalve op zon- en feestdagen)

Kinderopvang De Blokkendoos - Ter Eecken 

Algemene informatie

 adres :    Galgestraat 2
   9700 Oudenaarde
 telefoon :  055 334961 REVA Centrum Vlaanderenstraat 2
 telefoon :  055 309707 De Blokkendoos

Wat doen we?

Kinderopvang voor jonge kinderen met moeilijkheden of stoornissen

in hun ontwikkeling. 

NOK-centrum - Werken Glorieux

Algemene informatie

adres :  Glorieuxlaan 55
telefoon :  055 233440
   055 233441
 e-mail :  nok@werken-glorieux.be

Wat doen we?

Revalidatie van kinderen met spraak,-, taal-, motorische-, gehoors-, leer- en gedragsproblemen.  

Wie kan bij ons terecht?

Kinderen van 0 tot 12 jaar met spraak,-, taal-, motorische-, gehoors-, leer- en gedragsproblemen die in orde zijn met de mutualiteit.

Wanneer zijn we open?

Maandag van 13:00 u tot 18:00 u. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 u tot 12:00 u en van 13:00 u tot 18:00 u. Zaterdag van 08:30 u tot 12:30 u.

Opvang

Algemene informatie

 adres :   Zuidstraat 13
   9600 Ronse
 telefoon :  055 207229 (wordt doorgeschakeld naar Gent)
 fax :     055 217409
 website :  http://www.opvang.be
 e-mail  :    ronse@opvang.be

Wat doen we?

Plaatsing van kinderen in een pleeggezin.

Begeleiding van kinderen, jongeren en pleeggezinnen. Begeleiding van kinderen in een moeilijke situatie thuis.

Wie kan bij ons terecht?

Kinderen en jongeren van  0-18 jaar die in een moeilijke situatie leven.

Wanneer zijn we open?

Buiten kantooruren op afspraak.

Opvoedingstelefoon

Algemene informatie

 adres :    Dalstraat 69/7
   9100 Sint-Niklaas
 telefoon :  078 150010
 website :  

 http://www.opvoedingstelefoon.be 

 e-mail :     reacties@opvoedingstelefoon.be

Wat doen we?

Telefonische opvoedingsondersteuning bij dagelijkse opvoedingsvragen, twijfels,

problemen bij de opvoeding, het gesprek is vertrouwelijk en anoniem.

Wie kan bij ons terecht?

Ouders, grootouders, stiefouders, gescheiden ouders en alle andere opvoeders.

Wanneer zijn we open?

De lijn is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 u tot 13:00 u en van 14:00 u tot 17:00 u.  Donderdag ook van 19:00 u tot 21:00 u.

Reddie Teddy - dienst opvanggezinnen

Algemene informatie

 adres :  Tramstraat 69
   9052 Gent
 telefoon :  09 3335710
 fax :    09 3335709
 website :

 http://www.reddieteddy.be 

 e-mail :  reddieteddy.bmovl@socmut.be

Wat doen we?

De dienst voor opvanggezinnen voorziet in de opvang van kinderen tot 12 jaar.  Deze opvang gebeurt door onthaalgezinnen.  Onze diensten zijn erkend door Kind & Gezin.

Wie kan bij ons terecht?

Werkende ouders die dagopvang zoeken voor kinderen tot 12 jaar en de allerkleinsten (< 3 jaar) in het bijzonder.  Bovendien zijn de kosten voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar fiscaal aftrekbaar.

Wanneer zijn we open?

Maandag van 08:30 u tot 17:00 u. Dinsdag, woensdag en donderdag van 08:30 u tot 12:30 u.

Sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank

Algemene informatie

 adres :   Stationsstraat 45C
   9700 Oudenaarde
 telefoon :  055 237730
 e-mail : sdj.oudenaarde@jongerenwelzijn.be

Wat doen we?

Wij bieden (gedwongen) hulpverlening in gezinnen  bij problematische opvoedingssituaties en aan jongeren die een misdrijf gepleegd hebben.

Wie kan bij ons terecht?

Ouders en jongeren (tot 18 jaar) .

Wanneer zijn we open?

Van 09:00 u tot 13:00 u en van 13:30 u tot 16:00 u.

Speel-o-theek - Speelpunt

Algemene informatie

 adres :  Abeelstraat 35 (parking via Fostierlaan, inrit tussen nr. 24 en 26)
   9600 Ronse
 telefoon :  055 239007
 e-mail :  speelpunt@kindenpreventie.be

Wat doen we?

De speel-o-theek is een bibliotheek vol speelgoed voor kinderen tussen 0 en 15 jaar (ook wel volwassenspelen).

Wij lenen speelgoed uit en geven informatie over speelgoed.                                                                                                    

Onthaal door het inloopteam tijdens de openingsuren : iedereen kan er terecht voor een potje koffie en een babbel terwijl de kinderen spelen. 

Wie kan bij ons terecht?

Alle ouders, grootouders, kinderen (onder begeleiding).

Wanneer zijn we open?

Elke vrijdag van 15:00u tot 18:15u.

Jaarabonnement van €4 of €6 (vanaf 3 kinderen).

Sportdienst Ronse

Algemene informatie

 adres :  Leuzesesteenweg 241
   9600 Ronse
 telefoon :  055 339920

Wat doen we?

Alle informatie over de verschillende sportdiensten in Ronse kan opgevraagd worden bij de Stedelijke Sportdienst.

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen.

Wanneer zijn we open?

Elke werkdag van 08:00 u tot 12:00 u en van 13:00 u tot 16:00 u.

Stedelijk Kinderdagverblijf

Algemene informatie

 adres :    Oscar Delghuststraat 58 
   9600 Ronse
 telefoon :  055 216555
 e-mail :  kribbe@ronse.be

Wat doen we?

Kinderdagverblijf : opvang van kinderen vanaf 0 jaar tot ze naar school beginnen gaan. De kinderen verblijven in vijf leeftijdsgroepen.

Wie kan bij ons terecht?

kinderen van werkende ouders en voor wie het nodig is omwille van familiale omstandigheden.

Wanneer zijn we open?

Elke werkdag van 06:00 u tot 19:00 u.

Toeterniettoe (holebi)

Algemene informatie

adres :   Engelsenlaan 136
   9600 Ronse
 telefoon :  055 600793
 website :  http://www.toeterniettoe.be
 e-mail :

 info@toeterniettoe.be

 

 onthaal@toeterniettoe.be

Wat doen we?

Toeterniettoe is de holebivereniging voor jongeren tot 26 jaar uit de regio Ronse - Oudenaarde - Zottegem en organiseert maandelijks één of meerdere ontspannende en/of vormende activiteiten.  Daarnaast is toeterniettoe ook de geschikte gesprekspartner voor holebi-jongeren en hun ouders, maar ook voor hetero-jongeren die in contact komen met holebi's en vragen hebben.

Toeterniettoe werkt ook samen met Wel Jong Niet Hetero, de Holebifederatie en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding om een lokaal discriminatiemeldpunt te organiseren.

Wie kan bij ons terecht?

- elke holebi-jongere tot 26 jaar

- elke ouder van een holebi-jongere

- elke hetero-jongere tot 26 jaar

- iedereen die zich gediscrimineerd voelt

Wanneer zijn we open?

Wie een gesprek wenst moet hiervoor vooraf een afspraak maken op het

nr. 055 600793 of via mail : onthaal@toeterniettoe.be.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Algemene informatie

 adres :  Brugsesteenweg 274 A  
   9000 Gent
 telefoon :    09 2167330
 e-mail :

 info@vkgent.be

Wat doen we?

Meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen die vermoedelijke kindermishandeling, verwaarlozing of sexueel misbruik wil melden.

Wanneer zijn we open?

Van 09:00 u tot 18:00 u. telefonische permanentie 24/24 u.

VZW Amon - OOOC Glorieux

Onthaal-, Oriëntatie- Observatiecentrum

Algemene informatie

adres :    Sint-Hermesstraat 5
   9600 Ronse
 telefoon :  055 613414
   055 608177
 fax :  055 613414
 e-mail :

 stefaan.bockstal@amonvzw.be 

Wat doen we?

Onthaal, oriëntatie- en observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg.

Wie kan bij ons terecht?

Jongens en meisjes 6 tot 18 jaar doorverwezen via Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of Jeugdrechtbank.

Wanneer zijn we open?

24u op 24u : permanent bereikbaar. 

Laatste update 28 apr 2016

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc. 

 

Sneeuwopruimteam


Meer info over het
sneeuwopruimteam
van het OCMW Ronse.

 

Centrum ZitStil


ZitStil : omgaan met ADHD
Klik hier voor de website.