Sociale dienstverlening

De voorbije jaren wijzigde het welzijnslandschap grondig. Het aantal diensten nam sterk toe net als aantal en de aard van de hulpvragen.

Heel wat inwoners vinden echter nog onvoldoende de weg naar de juiste hulpverlening. Het OCMW en het stadsbestuur versterkten hun samenwerking en realiseerden de oprichting van een Sociaal Huis. Dit Sociaal Huis bundelt een aantal diensten van OCMW en stadsbestuur en is voor de inwoner van Ronse het eerste aanspreekpunt op het vlak van sociale dienstverlening in de stad. Neem alvast een kijkje op de website.


Nieuws

Sociaal-pedagogische toelage

Voor andersvalide kinderen
tot  21 jaar

Inwoners van de stad Ronse die instaan voor de thuisopvang en de opvoeding van andersvalide kinderen kunnen jaarlijks een forfaitaire toelage krijgen van 125 euro per kind en per jaar. Wie hiervoor in aanmerking komt, dient vóór 1 november een schriftelijke aanvraag te doen. Hiervoor kom je best even langs aan het onthaal van het Sociaal Huis, Oscar Delghuststraat 62.


Lees verder >>
10 nov 2017 OCMW Ronse start met sneeuwopruimteam

 

Sociaal Huis

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse

T: 055 23 74 11
E: sociaalhuis@ocmwronse.be  
W: www.sociaalhuisronse.be

 

Sociaal Huis


Website Sociaal Huis Ronse.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc. 

 

OCMW Ronse

Neem een kijkje op de eigen website van het OCMW Ronse voor meer informatie.

 

Sneeuwopruimteam


Meer info over het
sneeuwopruimteam
van het OCMW Ronse.

 

Toegankelijkheid


De stad Ronse heeft op initiatief van de Stedelijke Adviesraad Voor Andersvaliden de "Toegankelijkheidsprijs Ronse" in het leven geroepen.