Toelagen

 

Sociaal pedagogische toelage voor andersvalide kinderen tot 21 jaar

Jaarlijks wordt aan de ouders van schoolgaande andersvalide kinderen die dagelijks naar huis komen een toelage toegekend van 125 euro. De aanvraag wordt best rond september van het kalenderjaar ingediend. Gelieve het meest recente invaliditeitsattest te willen meebrengen. Het volledige reglement kan opgevraagd worden bij de sociale dienst. Je kan de aanvraag terug bezorgen samen met een geldig attest bij het Sociaal Huis.

 

Laatste update 21 nov 2014

Sociaal Huis

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse

T: 055 23 74 11
E: sociaalhuis@ocmwronse.be  
W: www.sociaalhuisronse.be

 

Sociaal Huis


Website Sociaal Huis Ronse.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc. 

 

Sneeuwopruimteam


Meer info over het
sneeuwopruimteam
van het OCMW Ronse.