Polio

Bij de geboorteaangifte op de bevolkingsdienst wordt een attest afgeleverd dat telkens bij toediening van het vaccin tegen polio aan het kindje dient ingevuld te worden door de arts.

De inenting van zuigelingen tegen kinderverlamming (polio) is wettelijk verplicht tussen de derde en de achttiende levensmaand. In geval dat je geen gevolg geeft aan deze verplichting, stel je je bloot aan politionele straffen. Het soort vaccin kan je kiezen. Na de derde dosis (bij gebruik van monovaccin) of na de vierde dosis (bij gebruik van gemengd vaccin) moet het attest dat bij de geboorteaangifte werd meegegeven, na aanvulling en ondertekening door de geneesheer-inenter, afgeleverd worden bij de gemeente waar het kindje gedomicilieerd is.

 

In Ronse dienen de attesten binnen gegeven te worden in het Sociaal Huis, Oscar Delghustsstraat 62, 9600 Ronse.

 

Er bestaan twee soorten vaccins tegen poliomyelitis: een oraal toe te dienen vaccin, op basis van levend verzwakt virus en een inspuitbaar vaccin, op basis van een geïnactiveerd poliovirus. Sinds 1966 is de vaccinatie van kinderen tegen polio door middel van drie dosis van het oraal vaccin verplicht. Dit leidde tot de uitroeiing van de ziekte in ons land. Vanaf 1 januari 2001 werd grotendeels overgeschakeld op het inspuitbare vaccin dat volkomen veilig is. Om het aantal toe te dienen injecties niet te moeten verhogen, wordt aangeraden een gecombineerd vaccin  te gebruiken (difterie, tetanus, kinkhoest, poliomyelitis). Dit gecombineerd vaccin moet toegediend worden aan alle zuigelingen op de leeftijd van 2 maand, 3 maand, 4 maand en 13-14 maanden (4 dosissen). De herhalingsvaccinatie op 5-6 jaar (in het eerste studiejaar) is niet verplicht maar wordt wel sterk aanbevolen. Het vaccin wordt via de Gemeenschappen gratis ter beschikking gesteld van de vaccinatoren. Deze vaccinaties worden toegediend door de huisarts of op het Consultatiebureau van Kind en Gezin.

Consultatiebureaus

Olifantstraat 1 te 9600 Ronse

Abeelstraat 35 te 9600 Ronse

 

Kind en Gezin - Regiohuis Oudenaarde

Ter Eecken 4 bus 2 te 9700 Oudenaarde. Telefoon : 078 150100.

 

 

Laatste update 03 apr 2012

Sociaal Huis

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse

T: 055 23 74 11
E: sociaalhuis@ocmwronse.be  
W: www.sociaalhuisronse.be

 

Sociaal Huis


Website Sociaal Huis Ronse.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc. 

 

Sneeuwopruimteam


Meer info over het
sneeuwopruimteam
van het OCMW Ronse.