OCMW Ronse

Opdracht van het OCMW

Elke inwoner van Ronse heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid! Het OCMW heeft tot opdracht deze dienstverlening te verzekeren.

Bestuursorganen 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze raad telt 11 leden die voor een periode van 6 jaar door de gemeenteraad worden verkozen. De voorzitter wordt verkozen door de raad zelf onder de raadsleden. De voorzitter leidt de activiteiten van het centrum en is van rechtswege schepen in het college van burgemeester en schepenen.

Het Vast Bureau

Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur. De raad kan ook sommige bevoegdheden overdragen aan het Vast Bureau.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst komt om de drie weken samen. Haar hoofdopdracht is de dossiers voor de individuele hulpverlening te onderzoeken en na advies van de Sociale Dienst beslissingen te nemen.

Sociale Dienst

De maatschappelijke assistenten van het OCMW staan ter beschikking en luisteren naar uw vragen en zorgen. Samen met je zoeken zij een passende oplossing voor uw problemen.

De Sociale Dienst en de administratie van het OCMW zijn te bereiken in de
Oscar Delghuststraat 62 te Ronse, elke werkdag van 8u30 tot 11u30.
Je kan er ook telefonisch terecht op het nummer 055/23 74 11.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het OCMW : http://www.ocmwronse.be/ 

 

Laatste update 06 nov 2013

Sociaal Huis

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse

T: 055 23 74 11
E: sociaalhuis@ocmwronse.be  
W: www.sociaalhuisronse.be

 

OCMW Ronse

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse

T: 055 23 74 11
F: 055 23 74 49
W: www.ocmwronse.be

 

Sociaal Huis


Website Sociaal Huis Ronse.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc. 

 

OCMW Ronse

Neem een kijkje op de eigen website van het OCMW Ronse voor meer informatie.

 

Sneeuwopruimteam


Meer info over het
sneeuwopruimteam
van het OCMW Ronse.