Diversiteit

De stad Ronse wil werken aan een lokale samenleving met gelijke startkansen voor alle inwoners.

Elke drie jaar maakt de stad hiervoor een meerjarenplan op dat wordt geconcretiseerd in een jaarlijks actieplan. De dienst diversiteit staat in voor de coördinatie en de uitvoering. De dienst kan hierbij rekenen op het bestuur, de andere stadsdiensten, externe partners, het allochtoon middenveld, ....

 

Krachtlijnen van het beleid

  • Elke inwoner vindt zijn weg naar het aanbod aan diensten en dienstverlening.
  • Inzet op onderwijs, opleiding en tewerkstelling.
  • Een leefbare stad. Een stad waar iedereen meetelt. Ontmoeting staat centraal.
  • Een brede dialoog met en tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
  • Een correcte beeldvorming en perceptie. Diversiteit is meer zichtbaar en aanvaard.
  • Een goed onthaal van nieuwe inwoners. Iedereen moet zich vlug kunnen thuis voelen in de stad
  • Taal is belangrijk. Het brengt mensen samen en biedt kansen op werk en een goede toekomst.

 

Foto's vind je op : www.picasaweb.google.com/diversiteit.ronse

 

Subsidiemogelijkheid 

De stad Ronse ondersteunt projecten rond samenleven in divertisiteit. 
Voor meer informatie kan je hier terecht.

 

Project in de kijker

Babbelonië

Anderstaligen en Nederlandstaligen ontmoeten elkaar. 
Klik hier voor meer info over het project.

 

Info en contact

Voor meer informatie en documentatie kan je terecht bij de dienst Diversiteit

 

Laatste update 22 nov 2013

Lokaal Sociaal Beleid

Luc Balcaen

Stadhuis - annex
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 51
E: welzijn@ronse.be