Preventieplan

De stad Ronse werkt aan een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid. Daartoe sloot zij een contract af met de FOD Binnenlandse Zaken - het strategisch Veiligheids- en preventieplan 2007 - 2010. Dit vervangt het vroegere veiligheids- en preventiecontract, een jaarlijkse overeenkomst sinds 2002.

De stad Ronse krijgt subsidies van de FOD Binnenlandse Zaken om een veiligheids- en preventieplan uit te werken dat de veiligheid in de stad verhoogt, de criminaliteit en overlast vermindert.

Wat houdt dat plan in?

Gebaseerd op een lokale veiligheidsdiagnostiek, die werd opgemaakt door de preventiedienst, werden volgende werkpunten in het plan weerhouden:

Inbraak

- inbraakpreventie
- buurtinformatienetwerken
- infovergaderingen
- sensibiliseren van zwakke doelgroepen zoals senioren

Diefstal van en in auto's

- sensibilisering van de bevolking door de gemeenschapswachten
- organiseren van acties

Gauwdiefstal

- sensibilisering van de bevolking door de gemeenschapswachten
- organiseren van acties

Diefstal door middel van list

Nog steeds horen we geregeld dat nepagenten, nepwateropnemers enz. bij de mensen aanbellen met een list en op deze manier er in slagen hen te bestelen.
Daarom maakten we een fiche met de identiteitskaarten van de belangrijkste diensten die aan huis kunnen komen.
Ken je de persoon die aanbelt niet? Ben je niet zeker dat zijn uitleg wel klopt? Laat hem zeker niet binnen, verwittig de politie of bel naar de betrokken dienst om na te gaan of die persoon is wie hij beweert.
Vraag steeds naar een identificatiebewijs, iemand die ter goeder trouw is, heeft daar geen probleem mee.

 

 

 

 

Fietsdiefstal

- sensibilisering door de gemeenschapswachten
- graveringen door de gemeenschapswachten
- mobiele fietsenstalling  

Intrafamiliaal geweld

Geregeld wordt een toneelvoorstelling georganiseerd voor de secundaire scholen i.v.m. partnergeweld. 
Recent verkregen we ook in Ronse hulp van de provincie, zodat we konden meestappen in het samenwerkingsverband tussen hulpverlening, politie en Parket.
Praat er over, zoek hulp!

Jeugdcriminaliteit / jongerenoverlast

Dit is een prioriteit voor de preventiedienst. Constant zoeken we naar mogelijkheden om overlast door jongeren te verminderen. Dit niet enkel door maatregelen te nemen naar de jongeren toe, maar zeker ook het werken aan de perceptie bij zowel jongeren als bij de bevolking.
Een mooi voorbeeld van een positieve actie is het project "Respect voor Scheldekouter", waar jongeren en bewoners een charter onderschreven met een 5-punten plan:
      1. Respect keert altijd terug
      2. Zet de vervuiler op zijn plaats, dump hem bij het afval
      3. Lawaai vindt geen gehoor
      4. Ik Kick zonder drugs
      5. Een goede buur(t) is het werk van iedereen
Met deze actie stopt het project niet, bedoeling is om de communicatie tussen buurtbewoners en jongeren te bevorderen.
Dit project zal bij positieve evaluatie ook kunnen worden gebruikt in andere wijken waar veel jongeren samenkomen.

      

Verdere acties:
     - gemeenschapswachten houden toezicht op risicoplaatsen
     - we zoeken naar methodes om jongeren nauwer te betrekken bij het beleid
     - een spijbeldraaiboek werd opgemaakt door de werkgroep spijbelen van het lokaal drugoverleg.

Druggerelateerde maatschappelijke overlast

Het lokaal drugoverleg is hier de stuwende kracht.

Sociale overlast

De sociale controle van de gemeenschapswachten is ook hier van zeer groot belang .
Omdat geluidsoverlast door de horeca een geregeld terugkerende klacht is, werkten we met politie en de milieudienst een procedure geluidsoverlast voor horeca uit.
Andere situaties van overlast worden stuk per stuk bekeken en indien nodig wordt er met de verschillende partners (diensten, bewoners, ...) rond de tafel gezeten, waar een algemeen aanvaarde oplossing gezocht wordt.
Een fuifreglement is in opmaak.
Reeds jaren hebben de gemeenschapswachten hondenpoepzakjes die ze gratis uitdelen aan wandelaars die met hun hond op baan zijn.
 

Laatste update 03 apr 2012

Preventie

Hilke Van Gijsel

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 25
F: 055 23 27 18
E: preventie@ronse.be