Overlegorganen

Het preventie- en veiligheidsbeleid wordt  bepaald in twee belangrijke overlegorganen:

Pilootcomité

Dit comité bestaat uit : 
     de burgemeester
     de zonechef 
     de stadssecretaris
     de preventieambtenaar
Geregeld komt dit comité samen om de lopende projecten te bespreken en nieuwe fenomenen op te volgen. Dit comité bewaakt ook de afstemming tussen het preventieplan en het Zonaal Veiligheidsplan.

 

Zonale Veiligheidsraad (ZVR)

Dit overleg bewaakt de opmaak, uitvoering en evaluatie van het Zonaal Veiligheidsplan. Zij bepalen het algemeen veiligheidsbeleid en zorgen er voor dat dit gelijklopend en aanvullend is aan het beleid in het gehele gerechtelijk arrondissement.
De leden van de ZVR zijn:
     de Procureur des Konings 
     de burgemeester als voorzitter
     de zonechef
     de bestuurlijke directeur coördinator van de federale politie
de toegevoegde leden:
     de gerechtelijk directeur te Oudenaarde
     de secretaris van de politiezone
     de preventieambtenaar als secretaris 

Laatste update 03 apr 2017

Preventie

Hilke Van Gijsel

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 25
F: 055 23 27 18
E: preventie@ronse.be