Buurtinformatienetwerken Ronse

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een mooi voorbeeld hoe burgers, stadsbestuur en politie kunnen samenwerken aan veiligheid.

Een BIN is:
    - een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaalde wijk of buurt 
    - onder leiding van een coördinator (een bewoner van deze wijk of buurt) 
    - in overleg en samenspraak met de politiediensten en overheid
    - wederzijdse informatie-uitwisseling

Is dit duur?
Neen, zeker niet! De grootste kosten worden gedragen door de preventiedienst. We vragen echter wel om de communicatiekosten van de BIN -berichten te betalen. De BIN's organiseren dit zelf en momenteel vraagt elke coördinator 5 euro per jaar per gezin dat deel uitmaakt van het buurtinformatienetwerk. Dit bedrag is voldoende voor deze kosten te betalen en is haalbaar voor iedereen die samenwerken aan veiligheid belangrijk vindt.

Niet enkel het veiligheidsaspect is belangrijk in een BIN, we merken dat de sociale cohesie sterk vergroot in wijken waar een BIN is. Dit is vooral te danken aan de coördinatoren en hun stuurgroepen van de huidige BIN's van Ronse. Zij zorgen ervoor dat de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten tijdens leuke activiteiten als een nieuwjaarsdrink, gluhweinavond, haloweenwandeling, barbecue enz.

Welke zijn de BIN's in Ronse?

BIN-Z (UDH - Unie Der Handelaars))
coördinator: Ludwig De Tandt - Wijnstraat 57, 9600 Ronse, 0474 42 43 57
mail : ludwigdetandt@base.be
> Dit is een BIN-Z, een BIN voor zelfstandigen.

BIN Kleve
coördinator: Marnix Catry - Jacob Van Arteveldestraat 46, 9600 Ronse, 0495 64 65 82
mail : marnix.catry@telenet.be 

BIN Germinal
coördinator: José Terras, Germinal 61, 9600 Ronse, 0478 39 15 95
mail : bingerminal@outlook.com

BIN Europa
coördinator: Jan Gistelinck, Robert Schumanstraat 1, 9600 Ronse, 0474 60 74 99
mail : bineuropa@yahoo.com  

BIN Sparta
coördinator: Ivan Callens, Populierstraat 19, 9600 Ronse, 0486 95 86 29
mail : callens.ivan@telenet.be

BIN Muziekbos
coördinator: Ivan Callens, Populierstraat 19, 9600 Ronse, 0486 95 86 29
mail : callens.ivan@telenet.be

BIN Bedrijven Ronse
coördinator: Dirk Vanalderwereldt, Nieuwe Pontstraat 1, 9600 Ronse, 0475 71 90 38
mail : vanalderwereldt-interieur@telenet.be

BIN Art Deco
coördinator: Stefaan Vansieleghem, L.Sturbautstraat 60, 9600 Ronse, 0473 59 02 15
mail : bin.art.deco@live.be

BIN Klijpe
coördinator: Luc Collet, Rozenaaksesteenweg 104, 9600 Ronse, 0475 55 50 27
mail : binklijpe@gmail.com

BIN Decroly
coördinator: Patrick Vanavermaete, Saint-Sauveurstraat 43, 9600 Ronse, 0498 35 93 43
mail : bindecroly@gmail.com

Ondersteuning politie en stad Ronse

De ondersteuning van deze BIN's gebeurt bij de politie door de gemandateerden:
Robert Massez, Erwin Anckaert en Hendrik Hubau.
Politiekegevangenenstraat 14, 9600 Ronse, 055 33 70 33

De preventieambtenaar van de stad Ronse, Hilke Van Gijsel, staat in voor de praktische organisatie en is de contactpersoon voor het stadsbestuur.
Grote Markt 12, 9600 Ronse , 055 23 28 25, preventie@ronse.be  

 

Communicatie

De informatieuitwisseling gebeurt via een BIN-foon systeem, via mail en via een 3-maandelijks krantje BINieuws - met verslaggeving van de werking en preventieve tips.

Hoe kan je zelf zo'n BIN opstarten?

Ben je ook geïnteresseerd in de buurtinformatienetwerken, neem dan gerust contact op met de politiegemandateerden of de preventieambtenaar. Zij zullen je alle nodige uitleg geven.
Het initiatief moet steeds van de burgers komen, wij als overheid of politie mogen daar geen initiatief in nemen.

Verloop van de opstart

Informeer je in de buurt of er nog mensen een BIN willen helpen oprichten. Als er verscheidene geïnteresseerden zijn, organiseren wij een infomoment waar we iedereen van de buurt op uitnodigen en alle uitleg geven over het wat en hoe van een BIN.
Op die infovergadering krijgt iedereen een formuliertje waar hij of zij kan invullen of die wil meewerken aan de opstart van een BIN.
Hebben we enkele kandidaten die zich er samen willen achterzetten, dan trachten we met hen een stuurgroep te vormen en kiezen zij een coördinator... De nieuwe BIN kan van start gaan.

Ook als je niet tot een buurtinformatienetwerk hoort, is het van belang om verdachte zaken of personen te melden aan politie.
Reeds heel wat misdrijven werden opgehelderd met behulp van oplettende burgers. De leuze van de buurtinformatienetwerken is dan ook THINK BIN JUST RING.

Meer info? Ga zeker eens kijken op de website http://www.buurtinformatienetwerken.be/

Laatste update 05 sep 2016

Preventie

Hilke Van Gijsel

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 25
F: 055 23 27 18
E: preventie@ronse.be