Alternatieve gerechtelijke maatregelen

Contactpersoon: Sarah De Coster
Hoofdbureau: Abdijstraat 2 - 9500 Geraardsbergen 
Tel: 0478/813 895

De dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) is opgericht om op een andere manier te reageren op criminaliteit. Ondertussen zijn alternatieve maatregelen ingeburgerd: denk maar aan de cursussen van het BIVV die opgelegd worden aan mensen die een verkeersovertreding hebben begaan.

In Ronse ligt de klemtoon vooral op werkstraffen en zijn de dossiers doorverwijzingen vanuit justitie. Bij een werkstraf zal de delinquent gedurende zijn vrije tijd een aantal uren onbezoldigde arbeid moeten verrichten. Deze arbeid kan bestaan uit het schilderen van ruimtes, groenonderhoud, strijkwerk, plastificeren en klasseren van boeken in de bibliotheek, …

De taak van de dienst AGM bestaat erin om de werkgestraften op te volgen tijdens de uitvoering van hun straf en het aanduiden van een geschikte prestatieplaats. Het gaat om werkstraffen voor  meerderjarigen. Regelmatig worden er controles uitgevoerd om na te gaan of de dienstverlener zijn werk goed doet en op het einde van de dienstverlening wordt er een evaluatieverslag opgesteld. Dit evaluatieverslag wordt overgemaakt aan de gerechtelijke instanties, die dan op hun beurt gaan bepalen wat er verder zal gebeuren met het dossier.

Meer informatie over alternatieve gerechtelijke maatregelen kan je vinden op de federale portaalsite voor justitie http://just.fgov.be/

Andere nuttige adressen

Justitiehuis Oudenaarde
Lappersfort 1
9700 Oudenaarde
T: 055/312 144
E: justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be

 

Laatste update 10 jan 2014

Preventie

Hilke Van Gijsel

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 25
F: 055 23 27 18
E: preventie@ronse.be