Onderwijs en vorming

Met uitzondering van het Stedelijk Kunstonderwijs organiseert het stadsbestuur zelf geen onderwijs. Basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenonderwijs worden aangeboden door het vrij gesubsidieerd onderwijs en het gemeenschapsonderwijs.

Het stadsbestuur ondersteunt waar nodig het onderwijs (onderwijsopbouwwerk, ...). Het neemt deel aan en organiseert overleg in het kader van gelijke onderwijskansen en flankerend onderwijs.

Een prioritair aandachtspunt is de kennis van het Nederlands. Het stadsbestuur investeert en participeert in ondersteuning  en participatie aan het Nederlandstalig kleuteronderwijs, taalinitiatieven, onthaalonderwijs nieuwkomers, toeleiding anderstalligen naar het aanbod NT2, ...

 

Lokaal Sociaal Beleid

Luc Balcaen

Stadhuis - annex
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 51
E: welzijn@ronse.be

 

Sociaal Huis


Website Sociaal Huis Ronse.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc. 

 

OCMW Ronse

Neem een kijkje op de eigen website van het OCMW Ronse voor meer informatie.

 

Kies je basisschool


 

Download