Onderwijsopbouwwerk

Wie zijn we?

Het onderwijsopbouwwerkteam bestaat uit vier onderwijsopbouwwerkers en een beleidsmedewerker (4 VTE) . Die zetten  zich in om de kansengelijkheid te bevorderen voor kinderen die school lopen in de Ronsese basisscholen en geconfronteerd worden met een schoolse achterstand omwille van kansarmoede of taalachterstand.

Wat doen we?

Aan de slag met ouders, kinderen, scholen, welzijnsorganisaties en de stad Ronse. Contacten leggen met ouders aan de schoolpoort, moedergroepen organiseren, de ondersteuning van een campagne rond kleuterparticipatie, ouders motiveren om een schooltoelage aan te vragen, een project uitwerken rond taalactivering voor ouders en kinderen, ...

Het onderwijsopbouwwerk levert een deskundige bijdrage om gelijke onderwijskansen en het recht op onderwijs te helpen realiseren voor kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met taalachterstand en of maatschappelijke achterstelling op het vlak van onderwijs.

Om deze gelijke onderwijskansen te bevorderen,ontwikkelt het onderwijsopbouwwerk via de methode van het projectmatig opbouwwerk duurzame oplossingen voor collectief vastgestelde en door de doelgroep erkende problemen.

De oplossing voor deze problemen kan zich zowel situeren in de ruimere omgevingscontext van het schoolgebeuren (flankerende initiatieven) als binnen de school zelf.

Omdat een voorgestelde oplossing pas effectief kans van slagen heeft als een voldoend groot draagvlak is, streeft het onderwijsopbouwwerk steeds naar een zo optimaal mogelijke participatie van de direct betrokken doelgroepen en onderwijspartners, lokaal bestuur, welzijnsorganisaties, vrijwilligers, ...

Info en contact:

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Afdeling Ronse - Onderwijsopbouwwerk
Spinstersstraat 36 - 9600 Ronse
Tel.: 055 30 53 66

onderwijsopbouwwerk-ronse@samenlevingsopbouw.be

 

 

Laatste update 11 feb 2016

Lokaal Sociaal Beleid

Luc Balcaen

Stadhuis - annex
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 51
E: welzijn@ronse.be

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Kies je basisschool


 

Download