Welzijnsraad

De Stedelijke Adviesraad voor Welzijn adviseert het beleid voor alle mogelijke domeinen op het vlak van Welzijn. De administratieve zetel is gevestigd op het stadhuis.

 

Samenstelling

De Stedelijke Adviesraad voor Welzijn is als volgt samengesteld:

 • diensten / voorzieningen / organisaties / instellingen uit de welzijnssector met werking in Ronse 
 • geïnteresseerde burgers
 • een vertegenwoordiging van de administratie

Secretaris : Luc Balcaen (welzijn@ronse.be)

De dagelijkse werking van de Stedelijke Adviesraad voor Welzijn wordt verzekerd door een stuurgroep.

 

Doelstellingen

De Stedelijke Adviesraad heeft als doel:

 • het lokaal bestuur te adviseren in welzijnsaangelegenheden, in het bijzonder het gevoerde lokaal sociaal beleid
 • op eigen initiatief of op initiatief van het lokaal bestuur voorstellen te formuleren, activiteiten te organiseren, lokale / regionale samenwerking op te zetten of te ondersteunen
 • een overlegplatform te bieden voor de welzijnsinitiatieven van Ronse
 • de vertegenwoordiging op te nemen in andere overlegorganen als welzijn aan bod komt.

 

Werkgroepen

De Stedelijke Adviesraad voor Welzijn heeft een aantal werkgroepen om de werking te ondersteunen.

 • Werkgroep Andersvaliden
 • Werkgroep Senioren
 • Werkgroep Diversiteit
 • Werkgroep Opvoedingsondersteuning
 • Werkgroep Kansarmoede
 • Werkgroep Opleiding en tewerkstelling
 • Werkgroep Kinderopvang
 • Werkgroep Huisvesting

 

Huishoudelijk reglement

Download hier het huishoudelijk reglement van de Stedelijke Adviesraad Welzijn van de stad Ronse.

 

Laatste update 07 nov 2013

Lokaal Sociaal Beleid

Luc Balcaen

Stadhuis - annex
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 51
E: welzijn@ronse.be

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc.