Sociale projecten

Het sociaal impulsfonds was de motor voor het ontwikkelen van talrijke nieuwe initiatieven op het vlak van huisvesting, onderwijs, opleiding, tewerkstelling, participatie, ... en wijkontwikkeling. Het stadbestuur koos voor de regierol en voor de samenwerking met lokale derden omwille van hun know how.

In 2008 werden volgende projecten verlengd:

Tewerkstelling en opleiding

- individuele beroepsopleiding. Een beroepsopleiding bij de werkgever. Een intergemeentelijk project in samenwerking met Aalst en Geraardsbergen. Mobiele opleiding metselen.

uitvoering: VDAB (www.VDAB.be)

- extra begeleiding van mensen die willen werken in de bouw of een opleiding bouw willen volgen.

uitvoering: Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid 

- klussendienst voor organisaties en particulieren

uitvoering: vzw Groep Intro (www.groepintro.be)

- opleiding tot commercieel medewerker. Nederlands op de werkvloer voor cursisten of mensen tewerkgesteld in het kader van werkervaringsprojecten of tewerkstelling artikel 60.

uitvoering: vzw Kopa (www.kopa.be)

- opleiding en tewerkstelling van kansengroepen. Opleiding tot keuken- en zaalhulp, opleiding tot strijkster. Tewerkstelling als keuken- en zaalhulp, tewerkstelling als strijkster.

uitvoering: vzw Grijpoort (www.grijkoort.be)

 

Wijkontwikkeling en participatie van kansengroepen

- wijkwerking in de aandachtsbuurten Prinskouter, Scheldekouter, Ninovestraat en Marijve.

uitvoering: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen (www.samenlevingsopbouw.be)

 

Onderwijs 

- onderwijsopbouwwerk. Werken aan gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren. Het versterken van de participatie van ouders aan het onderwijsgebeuren.

uitvoering: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen (www.samenlevingsopbouw.be)

 

Materiële hulpverlening

- voedselbedeling, kledij, huisraad

uitvoering: Rode Kruis Ronse, Auxilior Ronse

- sociaal restaurant. Verstrekken van betaalbare maaltijden (kansenpas).

uitvoering: Grijkoort (www.grijkoort.be)

 

Huisvesting - crisisopvang

- centrum voor directe opvang. Begeleiding van thuislozen en crisisopvang.

uitvoering: CAW Zuid-Oost-Vlaanderen (www.cawzuidoostvlaanderen.be)

- Huurdersbond : advies aan huurders.

uitvoering : Huurdersbond (www.huurdersbond.be)

 

Kinderopvang - opvoedingsondersteuning

- Speelotheek. Uitlening van speelgoed. Ontmoetingsplaats voor ouders. Advies over opvoeding en spel.

uitvoering: vzw Kind en Preventie (www.kindenpreventie.be)

- occasionele en flexibele kinderopvang.

uitvoering: vzw Werken Glorieux (www.kinderverblijffabiola.be)

Laatste update 31 dec 2013

Lokaal Sociaal Beleid

Luc Balcaen

Stadhuis - annex
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 28 51
E: welzijn@ronse.be

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Sociale kaart

Zoek in de sociale kaart van Ronse de contactgegevens op van een instelling, dienst, zelfhulpgroep etc.