Gehoorschade

Er is toenemende ongerustheid over gehoorschade door muziek en dan vooral bij jongeren die vaak aan luide muziek worden blootgesteld (festivals, fuiven, discotheken, draagbare muziekspelers …).
Gehoorschade is enkel bij acute gevallen direct merkbaar waardoor er vaak verondersteld wordt dat men geen risico loopt. Op lange termijn echter kan blootstelling aan hoge geluidsniveaus onherroepelijk schade veroorzaken.
Vanaf 2013 is er een nieuwe regeling rond geluid en gehoorbescherming.

Wetgeving tot 31.12.2012

Tot 31.12.2012 wordt het geluid vanwege horecazaken, feestzalen of muziekevenementen op basis van de aard van de zaak ofwel gereglementeerd in VLAREM ofwel via het K.B. van 24.02.1977. Daarbij is de grootte van feestzalen en lokalen met dansgelegenheid een bepalende factor (kleiner of groter dan 100 m²).
Elke uitbater die beschikt over een feestzaal of lokaal met een oppervlakte van 100m² die bovendien toegankelijk is voor het publiek en gebruikt wordt als dansgelegenheid, dient een milieuvergunning klasse 2 aan te vragen.
Voor occasionele muziekevenementen, bvb. een optreden in een tent, kon men een aanvraag tot afwijking richten tot het college van burgemeester en schepenen.

Vanaf 01.01.2013

De wijziging betreft het invoeren van een maximaal geluidsniveau voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek, zowel opgenomen als live, wordt gespeeld.

De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een feest / fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht ...
Ook bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving, net zoals activiteiten die op privé-domein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

Drie categorieën

Afhankelijk van het geluidsniveau wordt de muziekactiviteit beschouwd als een niet ingedeelde inrichting, is de inrichting meldingsplichtig (klasse 3) of moet voor de inrichting een milieuvergunning klasse 2 worden aangevraagd.
Naast het maximale geluidsniveau worden per categorie nog een aantal flankerende maatregelen bepaald. Hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer flankerende maatregelen.

 Meer info? Klik hier

Laatste update 04 dec 2012

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA