Stedelijke Adviesraad voor de Sport

De Stedelijke Adviesraad voor Sport, kortweg de Sportraad genoemd, is het officiële adviesorgaan van de stad Ronse wat  sportaangelegenheden betreft. Alle erkende sportverenigingen van de stad Ronse worden uitgenodigd om zich bij de sportraad aan te sluiten.

Het doel van de sportraad  

Algemeen doel

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen bij alle inwoners van de stad.

Concrete doelstellingen

De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende :

 • het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek,
       voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid
       en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving. 
 • het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle sportinitiatieven onder andere
       sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als
       publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de stad.
 • het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening
       en kaderopleiding.
 • het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie.
 • de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande stedelijke
       adviesraden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
 • de sportraad staat los van elke politieke, ideologische, filosofische of godsdienstige binding.

Terug

Samenstelling Raad van Bestuur

Voorzitter : Decuyper Dirk
Ondervoorzitter : Haegeman Jean-Pierre
Secretaris: Verhellen Wim
Penningmeester : Vanderzwalmen Arthur
Leden: Rubbens Joël, Depaepe Christophe, Van Malcot David, Vandendaele Bernard, De Keyzer Jeremie
Deskundige : Devleesschauwer Arnold, Trauwaert Jean-Yves
                       
Waarnemers :
Vandenhoucke Joris - Schepen van sport - Tel. 055/23.27.05
Vandemeulebroeke Mieke - sportfunctionaris - Tel. 055/33.99.22
Laurier Veerle - 2de sportfunctionaris - Tel. 055/33.99.21
Van Den Bossche Rita – administratie sportdienst – Tel. 055/33.99.20

Terug

Je kan de Sportraad steeds contacteren of bereiken via de stedelijke sportdienst

Stedelijke Adviesraad voor Sport Ronse
p.a. Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse
Tel. 055/33 99 22

Laatste update 22 mei 2013

Sport

Sporthal 't Rosco
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse

T: 055 33 99 20
E: sport@ronse.be

 

Webshop Ronse


Tickets voor CC De Ververij, inschrijven voor sportkampen, speelpleinwerking Pagadders, activiteiten in de bibliotheek of Villa Creademie : klik hier.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Ronse Run 2017


 

 

Sportdienst Ronse op Facebook


 

Download