Archeologische opgravingen in de Stadstuin

In het voorjaar van 2010 voerde de archeologische dienst van SOLVA in opdracht van de Stad Ronse een archeologisch vooronderzoek uit op de terreinen van het geplande woonproject De Stadstuin. Uit het vooronderzoek bleek dat op diverse locaties van het projectgebied archeologische sporen bewaard waren. Hun aanwezigheid gaf aanleiding tot het uitvoeren van verdere archeologische opgravingen. Deze opgravingen hebben inmiddels Romeinse en middeleeuwse bewoning in kaart gebracht.

Rondleidingen 12 december 

In deze nieuwsbrief lees je er alvast meer over. Wie echter meer wil weten, kan op zondag 12 december aanstaande terecht op de archeologische site voor een rondleiding.

Dan geven de archeologen aan de hand van een tentoonstelling en, indien de weersomstandigheden dit toelaten, een geleid bezoek aan de opgravingen meer uitleg bij de voorlopige resultaten.

Praktisch:

Plaats van afspraak: Oscar Delghuststraat, 9600 Ronse (rechtover het OCMW-gebouw).
Rondleidingen voorzien tussen 10u00 - 16u00.
Aangepast schoeisel is noodzakelijk!

Wil je verder op de hoogte blijven van deze opgravingen? Stuur dan een mailtje naar archeologie@so-lva.be. Op geregelde tijdstippen bezorgen ze je via een nieuwsbrief meer nieuws over de vorderingen van deze opgravingen.

Laatste update 15 dec 2010

Webshop Ronse


Tickets voor CC De Ververij, inschrijven voor sportkampen, speelpleinwerking Pagadders, activiteiten in de bibliotheek of Villa Creademie : klik hier.

 

Ronse 3D


Vlieg in Google Earth en beleef in 3D de stad Ronse.

 

Kolibri


Databank van het industriële patrimonium van Ronse