Kolibri: van inventarisatie naar beleid

Ronse kende ooit meer dan 500 bedrijven en bedrijfjes die actief waren in de textielindustrie. Vanaf de jaren 60 kwam er een kentering waardoor er aan de bedrijvigheid zoals we die tot dan toe in Ronse hadden gekend een einde kwam. Heel wat fabrieken, ateliers en bedrijfjes werden afgebroken, kwamen leeg te staan, kregen een herbestemming of werden verbouwd.

Om te kunnen komen tot een coherente visie die ontwikkeling en vooruitgang koppelt aan respect voor het typische verleden van Ronse, ontwikkelde het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting in opdracht van de stad Ronse een databank van het textielpatrimonium die gekoppeld is aan een evaluatiesysteem. Aan de hand van dit instrument kan een langetermijnaanpak worden uitgewerkt. Dit instrument dat uniek is in Vlaanderen kreeg de naam 'Kolibri-Ronse' mee.

Bekijk de databank op www.kolibri-ronse.be

De databank van het industriële patrimonium van Ronse bevat momenteel 652 gebouwen verspreid over de stad. Op basis van een fijnmazige analyse kunnen in Ronse 18 zones worden onderscheiden met elk hun eigen specifieke karakter. Een dergelijke analyse is een absolute voorwaarde om een succesvol erfgoedbeleid te voeren. Door de gebouwen te koppelen aan een afwegingsinstrumentarium, te voorzien van foto's, ze te situeren op een kaart en eventueel te verbinden met andere gebouwen binnen grotere gehelen, wordt een doordacht erfgoedbeleid mogelijk.

Laatste update 04 okt 2012

Webshop Ronse


Tickets voor CC De Ververij, inschrijven voor sportkampen, speelpleinwerking Pagadders, activiteiten in de bibliotheek of Villa Creademie : klik hier.

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Kolibri


Databank van het industriële patrimonium van Ronse

 

Ronse 3D


Vlieg in Google Earth en beleef in 3D de stad Ronse.