Beiaardconcerten Ronse

Gedurende het ganse jaar zijn de klanken van de beiaard van de Sint-Hermeskerk regelmatig te horen. De concerten en recitals worden verzorgd door stadsbeiaardier Dominique Wybraecke. Hieronder vind je het volledige programma.

Zomerconcerten augustus

Tijdens de zomermaanden weerklinkt de beiaard van de Sint-Hermeskerk echter nog meer over de stad. In augustus staat op zondagavond (20 uur) telkens een beiaardconcert gepland. De prachtig heraangelegde binnentuin van het voormalige kloosterpand naast de kerk (ingang crypte) fungeert als luisterplaats. Je krijgt er een gratis programmaboekje en de beiaardier is te zien op groot scherm.

Opnieuw staan naast de eigen stadsbeiaardier ook beiaardiers uit andere steden (Antwerpen , Lommel, Gent, Hasselt & Lokeren) op de affiche die de Ronsese klokken laten weerklinken.

De toegang is gratis. 

 

Zondag 7 augustus - 20.00 u.
Gastrecital Marc Van Bets (beiaardier Mechelen)

Zondag 14 augustus - 20.00 u. 
Gastrecital Kenneth Theunissen (stadsbeiaardier Gent & Hasselt)

Zondag 21 augustus - 20.00 u.
Gastrecital Tom Van Peer (stadsbeiaardier Lokeren)

Zondag 28 augustus - 20.00 u.
Zomerrecital Dominique Wybraeke (stadsbeiaardier Ronse)

 

Concerten 2016

>>> Jaarlijks programma 

Al deze concerten en recitals worden je gratis aangeboden en vinden plaats op de beiaard van de
Sint-Hermestoren op de Kleine Markt te Ronse. Het Albertpark naast de kerk is de ideale locatie om even rustig te genieten en te luisteren.

Info: Dominique Wybraeke, stadsbeiaardier, VZ werkgroep Beiaard Cultuurraad Ronse, 0477 520 250

JANUARI
Zaterdag 9 januari - 11.00 u: Recital n.a.v. de Bommelsfeesten
Zaterdag 23 januari - 11.00 u: Marktbespeling

FEBRUARI
Zaterdag 13 februari - 11.00 u: Marktbespeling
Zaterdag 27 februari - 11.00 u: Marktbespeling

MAART
Zaterdag 5 maart - 11.00 u: Marktbespeling
Zaterdag 19 maart - 11.00 u: Marktbespeling
> Huldeconcert geboortedag stadsbeiaardier Ephrem Delmotte (1905 - 1997)
Paaszondag 27 maart - 12.00 u: Paasluiden - Klokkenworp - Paasrecital

APRIL
Zaterdag 16 april - 11.00 u: Marktbespeling
Zaterdag 30 april - 11.00 u: Marktbespeling

MEI
Zaterdag 7 mei - 11.00 u: Recital n.a.v. V-Day
Zaterdag 14 mei - 11.00 u.: Recital n.a.v. Pinksteren 
Zaterdag 21 mei - 11.00 u: Fiertelrecital
Zondag 22 mei - 16.00 u: Fiertelrecital
Maandag 30 mei - 11.00 u: Recital n.a.v. Braderie

JUNI
Zaterdag 4 juni - 11.00 u: Marktbespeling
Zaterdag 18 juni - 11.00 u: Marktbespeling
Zaterdag 25 juni - 11.00 u: Bespeling n.a.v. Noveen Wittentak

JULI
Zaterdag 2 juli - 11.00 u: Marktbespeling
Zaterdag 9 juli - 11.00 u: Recital n.a.v. 11 Julifeest
Zaterdag 16 juli - 11.00 u: Marktbespeling
Dinsdag 21 juli - 11.20 u: Recital n.a.v. Nationale feestdag

AUGUSTUS >> zie zomerconcerten (hogerop)

SEPTEMBER        
Zaterdag 3 september – 11.00 u: Recital n.a.v. de Bevrijding
Zaterdag 17 september – 11.00 u: Marktbespeling

OKTOBER
Zaterdag 1 oktober – 11.00 u: Marktbespeling
Zaterdag 15 oktober – 11.00 u: Marktbespeling
Zaterdag 29 oktober – 11.00 u: Recital n.a.v. Allerheiligen

NOVEMBER
Zaterdag 5 november – 11.00 u: Marktbespeling
Vrijdag 11 november – 11.20 u: Recital n.a.v. Wapenstilstand
Zaterdag 19 november – 11.00 u: Concert ter ere van Sint-Cecilia

DECEMBER
Zaterdag 3 december – 11.00 u: Sinterklaasconcert
Zaterdag 17 december – 11.00 u: Bespeling n.a.v. kerstmarkt
Zaterdag 24 december – 11.00 u: Recital n.a.v. Kerstmis
Zaterdag 31 december – 11.00 u: Recital n.a.v. Oudejaar

 

Een stukje geschiedenis

In 1923...

wordt onder impuls van Jean-Charles Willems, directeur bij de textielfabriek Léon Cambier, een ‘beiaardkomiteit' opgericht. Deze komiteit verzamelt fondsen bij de burgers om een beiaard te bekostigen. Omdat de actie een overweldigend succes wordt en de beiaard zwaarder kan uitgebouwd worden dan eerst bedoeld, kiest men uiteindelijk voor de Sint-Hermestoren als plaats van opstelling en niet voor de oude Sint-Maartenstoren.

Vanaf 1926...

gaat klokkengieter Michiels uit Doornik 41 nieuwe klokken gieten en in 1929 keurt Charles De Mette, stadsbeiaardier van Aalst en Brussel, de beiaard in de werkhuizen van Michiels. Samen met een keuringscommissie laat Jef Denyn, directeur van de Koninklijke Beiaardschool van Mechelen, zich positief uit over het nieuwe instrument dat tot één der meest welluidende van het land wordt gerekend.

Op 21 juni 1929...

speelt Charles De Mette de nieuwe Ronsese beiaard in. De feestrede van de burgemeester en het inspelingsconcert zijn te beluisteren via de radiogolven van het NIR. De nieuwe beiaard wordt overgedragen aan de stad. Burgemeester Soudant benadert muziekleraar Ephrem Delmotte en stimuleert hem beiaardlessen te volgen aan de Koninklijke beiaardschool te Mechelen. Delmotte wordt stadsbeiaardier in 1933 en dit tot 1961, het jaar waarin hij op pensioen wordt gesteld en naar Oostende uitwijkt. In 1960 worden met resterende fondsen van expo '58 culturele initiatieven ondersteund. Zo kan de Ronsese beiaard op initiatief van Delmotte uitgebreid worden met 3 klokken.(600kg, 400kg en 380kg) en bevat het instrument nu 47 klokken. Na Delmotte's vertrek naar Oostende raakt de beiaard echter in verval tot Precisie Mekaniek Ronse in 1978 de beiaard opnieuw bespeelbaar maakt.

In de vroege jaren '80...

wordt in Ludo Van Malcot, organist van de protestantse kerk Ronse, een kandidaat-beiaardier gevonden. Ludo gaat te Mechelen studeren en in 1986 wordt een Beiaardcomité opgericht onder voorzitterschap van Adelin Devos. De algehele restauratie en uitbreiding van de beiaard wordt vooropgesteld. In 1992 wordt Aimé Lombaert, stadsbeiaardier van Brugge, door de gemeenteraad aangeduid als adviseur voor deze werken.

Wanneer in juni 1995 de beiaard opnieuw wordt ingespeeld, zijn niet alleen alle klokken gezandstraald en gestemd, maar zijn er ook 9 nieuwgegoten klokken ( ter vervanging of ter toevoeging en gegoten door Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts van Asten - Nl) deel gaan uitmaken van de beiaard die nu 49 klokken telt en daarmee een volwaardige halfzware beiaard is geworden. De Koningin Paolaklok is met haar gewicht van 2355 kg de nieuwe basklok, een geschenk van de Ronsese firma Associated Weavers. Ze is tevens petekind van Adelin Devos, dé vader van de Ronsese beiaard. Een nieuwe klokkenstoel, een nieuwe beiaardcabine met gloednieuw klavier, het is de firma Clock-O-Matic uit Holsbeek die deze werken uitvoert.

Dankzij de tomeloze inzet van zovelen, niet in het minst van het Stadsbestuur, kon dit stuk erfgoed van de Lage Landen van verder verval worden gevrijwaard, meer nog, kan de Ronsese beiaard weer klinken en het leven in het centrum van onze stad ritmeren.

 

Laatste update 29 aug 2016

Cultuur

Jan Leconte

CC De Ververij
Wolvestraat 37
9600 Ronse

T: 055/232 794
E: cultuur@ronse.be

 

Cultuurdienst Ronse op Facebook


 

CC De Ververij Programma


Download het programma van CC De Ververij Ronse:
>> Voorjaar 2017 (PDF - 2,5 MB)

 

Kunstacademie Vlaamse Ardennen


Website KAVA

 

Download