Stadssecretaris Ronse

Stadssecretaris stadsbestuur Ronse

Sinds 26 januari 1986 is Linda Vandekerkhove stadssecretaris van Ronse.

Een stadssecretaris heeft een bijzondere baan. Ze heeft de algemene leiding van de stadsadministratie. Ze is de hoogste leidende ambtenaar van het stadsbestuur. De stadssecretaris rapporteert hierover aan het college van burgemeester en schepenen. Ze woont de vergaderingen van het college bij en vormt zo een brug tussen de politiek en de administratie.

De stadssecretaris treedt op als secretaris bij de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Samen met de vele bekwame medewerkers zorgt zij ervoor dat de dossiers die worden voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad goed voorbereid zijn; dat beslissingen op een gemotiveerde manier kunnen worden geformuleerd en dat de beleidsbeslissingen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Daarnaast staat de stadssecretaris in voor de organisatie, de coördinatie en de leiding van de gemeentelijke diensten. Zij zoekt een antwoord op heel diverse vragen.

  • Hoe moeten de gemeentelijke diensten worden georganiseerd zodat deze op een zo efficiënt
          en effectief mogelijke manier kunnen functioneren?
  • Wat zijn de personeelsbehoeften op korte, middellange en lange termijn?
  • Hoe kunnen de verschillende beleidsplannen op elkaar worden afgestemd?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de informatiedoorstroming naar burgers
          en medewerkers optimaal verloopt?

Dit doet zij natuurlijk niet alleen. De stadssecretaris wordt ondersteund door een deskundige ploeg van afdelingshoofden, diensthoofden en medewerkers.  De stadssecretaris is eveneens voorzitter van het managementteam, waarin ook de afdelingshoofden en de financieel beheerder zetelen.

Het kantoor van de stadssecretaris bevindt zich op de eerste verdieping van het stadhuis. 
Je kan haar rechtstreeks bereiken op het telefoonnummer 055 23 27 20 of via
e-mail linda.vandekerkhove@ronse.be.

Laatste update 09 feb 2017

Stadssecretaris

Linda Vandekerkhove

Stadhuis - 1e verdieping
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 20
F: 055 23 27 18
E: lvandekerkhove@ronse.be  

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Download