Managementteam stad Ronse

Het managementteam (MAT) staat in voor de coördinatie van de stedelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

Het Managementteam komt maandelijks bijeen. Het wil een sturende rol vervullen bij de realisatie van organisatiedoelstellingen en daarbij op een zo efficiënt mogelijke manier personen en middelen inzetten. Het zal tijdens zijn besprekingen geregeld een beroep doen op de expertise, professionaliteit en ervaring van leidinggevenden en medewerkers uit diverse diensten. 

Het managementteam van de stad Ronse bestaat uit de stadssecretaris, de financieel beheerder en de verschillende afdelingshoofden. Deze afdelingen groeperen de diensten met gelijkaardige doelstellingen of eenzelfde werkveld. Het organogram geeft een beeld van de structuur van al de stadsdiensten binnen de afdelingen. Ook de burgemeester is met raadgevende stem lid van het Managementteam.

 

Managementteam (MAT)

Linda Vandekerkhove  Stadssecretaris - (Waarnemend) Afdelingshoofd "Stedelijke Ontwikkeling"
055/232 720 linda.vandekerkhove@ronse.be
Jurgen Soetens  Financieel beheerder - Afdelingshoofd "Financiële Zaken"
055/232 746 financien@ronse.be  
Danny De Brakeleer   Stadsingenieur - Afdelingshoofd "Grondgebiedzaken" 
 055/232 750 danny.debrakeleer@ronse.be
Pascale Ongena Afdelingshoofd "Algemene Zaken"  
055/232 723 pascale.ongena@ronse.be
Luc Dupont  Burgemeester (raadgevend)

055/232 700 

luc.dupont@ronse.be  

 

Strategisch beleidsplan

De Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen bepalen de beleidsdoelstellingen op basis waarvan het Managementteam een strategisch meerjarenplan uitwerkt. Uiteraard hoort daar ook een financieel plan bij om dat allemaal te betalen. Waar wil de gemeente naartoe? Welke projecten wil het gemeentebestuur opstarten? Welke zijn de absolute prioriteiten? Het is niet altijd makkelijk om als burger een zicht te krijgen op de rol van de gemeente in het maatschappelijk leven. Via dit strategisch plan wenst het gemeentebestuur alle betrokkenen te informeren over haar visie op de ontwikkeling van Ronse en de rol die ze hierbij wil spelen. Het strategisch beleidsplan kan u raadplegen op de pagina "Beleidsplannen" of downloaden via het e-loket.

 

Organisatie en personeelsbeleid

Om al deze beleidsdoelstellingen efficiënt uit te voeren heeft men een sterk team van medewerkers nodig. Het managementteam bewerkstelligt dit door een eenduidig beleid over de diensten heen te creëren, intern overleg te organiseren tussen de verschillende betrokkenen en de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en te verbeteren. Er wordt een modern personeelsbeleid uitgebouwd waarin beleidscoördinatoren en diensthoofden optreden als coach van hun medewerkers, er aandacht is voor individuele begeleiding en evaluatie van de medewerkers, loopbaanontwikkeling en vormingsbeleid.

 

Laatste update 18 apr 2014

Stadssecretaris

Linda Vandekerkhove

Stadhuis - 1e verdieping
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 20
F: 055 23 27 18
E: lvandekerkhove@ronse.be  

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Download