Deontologische code voor lokale mandatarissen

Kader

Luisterbereidheid, aanspreekbaarheid en dienstbaarheid van politici via rechtstreeks contact met de bevolking worden als waardevol en noodzakelijk beschouwd in een moderne democratie. Een constructieve en op vertrouwen gebaseerde dialoog tussen de bevolking en haar verkozen vertegenwoordigers kan een middel zijn om de veelbesproken kloof met de burger te dichten. Het is dan ook belangrijk dat politieke mandatarissen voor de bevolking bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Doel

De richtlijnen en principes vervat in de deontologische code voor lokale mandatarissen van de stad Ronse willen de dialoog tussen bevolking en mandatarissen bevorderen door middel van deontologische afspraken en spelregels om duidelijkheid te scheppen over wat de burger op legitieme wijze kan en mag verwachten van een lokale politieke mandataris.

Inhoud

De deontologische code is geen instrument tot controle en sanctionering. Ze wil wel bijdragen aan de versterking van de burgerzin, onder meer door het verbieden ongeoorloofde tussenkomsten en uiteenlopende vormen van voorspraak en favoritisme. Die berokkenen immers grote schade aan het imago en aan de geloofwaardigheid van de politiek en van de instellingen.

De code in Ronse

Tussenkomsten mogen de goede werking van de administratie niet in het gedrang brengen. Misbruiken dienen dan ook bestreden te worden.

Vandaar het belang van een goede regeling voor alle betrokkenen, zoals beoogd door de deontologische code voor lokale mandatarissen van de stad Ronse.

Onze deontologische code voor lokale mandatarissen omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes die de lokale mandatarissen tot leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.

Onder lokale mandatarissen wordt in de eerste plaats begrepen de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden.

De tekst van de deontologische code voor lokale mandatarissen kan hier geraadpleegd worden of bij de dienst bestuursadministratie tijdens de openingsuren van het stadhuis.

 

Laatste update 31 mei 2013

Openingsuren

Stadhuis (Grote Markt 12) 

Ma
Di
Wo

Do
Vr

Za


 

  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00
13u30 - 16u00
  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00

elke 2e en 4e zaterdag
 9u30 - 11u30
(dienst Burgerzaken)

Juli / Augustus : woensdagnamiddag gesloten 

Sluitingsdagen :
Klik voor een volledig overzicht

Contact 
T: 055 23 27 11
F: 055 23 27 18
E: info@ronse.be

Stadsdiensten
Klik voor alle contactgegevens

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Download