Veilig vuurwerk

Enkele dagen voor de eindejaarsfeesten ligt het vuurwerk opnieuw in de winkels. Maar let op: vuurwerk is gevaarlijk! Het gaat hier om springstoffen! Een te grote lading, foute informatie of verkeerd gebruik kunnen dramatische gevolgen hebben: ernstige brandwonden, afgerukte ledematen... Let goed op als je vuurwerk koopt en wees extra voorzichtig als je het gebruikt. De Federale Overheidsdienst Economie (de FOD Economie) doet controle rond vuurwerk en brengt enkele elementaire veiligheidsprincipes in herinnering.

 

Veilig vuurwerk

Veiligheid voor alles

 1. Koop enkel wettelijk en veilig vuurwerk, bij een betrouwbare specialist. Verkoop door leurders of marktkramers is verboden.
 2. Het vuurwerk moet degelijk verpakt zijn en een CE-markering en etikettering in het Nederlands hebben.
 3. Eis een verpakking voor het vervoer van vuurwerk. Steek het vooral niet in je zak.
 4. Bewaar het vuurwerk thuis op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen, in een goed gesloten doos.
 5. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en volg alle instructies nauwkeurig.
 6. Drink geen alcohol voor en tijdens het afschieten. Hou er je hoofd bij!
 7. Vuurwerk is voor volwassenen! Enkel volwassenen mogen vuurwerk aansteken.
 8. Steek het vuurwerk aan op een open plaats en hou iedereen op afstand. Let op voor geparkeerde voertuigen, woningen, struiken...
 9. Hou altijd voldoende water of een brandblusapparaat bij de hand. Doof de vonken en de teruggevallen resten onmiddellijk.
 10. Steek één raket tegelijk aan, ga op veilige afstand staan en wacht tot die raket afgeschoten is vooraleer je een nieuwe lont ontsteekt.
 11. Steek nooit een vuurwerktuig dat niet goed is afgegaan opnieuw aan!
 12. Blijf voldoende ver achter de raketten staan (ga nooit boven een vuurwerktuig hangen met gelijk welk lichaamsdeel)
 13. Denk aan de dieren! Vooral honden en paarden zijn doodsbang van vuurwerk. Hou ze op een veilige plaats waar ze niet kunnen ontsnappen.

 

Vuurwerk: niet zomaar toegelaten

Artikel 20 van het gemeentelijk reglement op de administratieve sancties (GAS - gemeenteraad 7 mei 2007) stelt dat zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, het verboden is om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan evenwel toelating verlenen om feestvuurwerk af te steken. Voor het opslaan van vuurwerk voor verkoop is een opslagvergunning nodig volgens het Algemeen Reglement op de Springstoffen. Als particulier mag je alleen feestvuurwerk kopen in een beperkte hoeveelheid.

 

Info

www.economie.fgov.be - doorklikken naar bescherming van de consument - daarna naar veiligheid van de consument

Laatste update 03 apr 2012

Brandweer Ronse

Noodnummer: 100 of 112

Veemarkt 28
9600 Ronse

T: 055 33 50 55 (Adm.)
F: 055 33 50 59
E: ronse@bvlar.be
W: www.bvlar.be

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.