Beleid

Het bestuursakkoord 2013 - 2018 bepaalt de krachtlijnen van het beleid tijdens de huidige legislatuur.  

Het algemeen beleid van Ronse, de missie en visieen de strategische doelstellingen voor de komende jaren werd vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan. Je kan dit hier bekijken.

Voor de deelbeleidsplannen van sommige sectoren (bv. milieu, mobiliteit) kan je hier terecht.

Ronse timmert ook al enkele jaren aan de weg om de stad weer positief op de kaart te zetten. Een Citymarketingplan moet hierbij de lijnen uitzetten. Om meer te weten over dit plan kan je hier terecht.

Binnen de stad Ronse zijn een aantal stedelijke adviesraden actief. Meer informatie vind je hier.

Voor informatie over de verschillende belastingen in de stad Ronse kan je hier terecht.